Main Menu
User Menu
Reklama

41. skupina radiolokačního průzkumu a uvědomování Lažany [1993-1994]

41st Radar Surveillance and Warning Group Lazany

     
Název:
Name:
41. skupina radiolokačního průzkumu a uvědomování Lažany
Originální název:
Original Name:
41. skupina radiolokačního průzkumu a uvědomování Lažany
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.12.1993
Předchůdce:
Predecessor:
51. skupina radiolokačního průzkumu a uvědomování Lažany
Datum zániku:
Disbanded:
31.12.1994
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.12.1993-31.12.1994 4. radiotechnická brigáda
Dislokace:
Deployed:
01.12.1993-31.12.1994 Hrušovany, kasárny
Velitel:
Commander:
01.12.1993-31.12.1994 Lysoněk, Rostislav (plukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.12.1993-31.12.1994 410. středisko radiolokačního průzkumu Lažany
01.12.1993-31.12.1994 411. středisko radiolokačního průzkumu Mikulášovice
01.12.1993-31.12.1994 412. středisko radiolokačního průzkumu
01.12.1993-30.06.1994 413. středisko radiolokačního průzkumu Aš
01.12.1993-31.12.1994 Provozní rota Hrušovany
01.12.1993-31.12.1994 Spojovací rota Hrušovany
01.12.1993-31.12.1994 Velitelské stanoviště 41. skupiny radiolokačního průzkumu a uvědomování

Ručně vyplněné položky:
Poznámka:
Note:
VÚ 3273
Zdroje:
Sources:
www.vojenstvi.cz, ISSN 1802-1514
Vobecký, Ing. Jiří (major), Kolek, Ing. Jiří (major): Radiotechnické vojsko - K 50. výročí vzniku; MO ČR-AVIS (Praha 2000)
*České letectva a PVO č.1/94 "Na prahu změn - Struktura 4. sboru PVO K 01.01.1994" Vlastní archiv
URL : https://www.valka.cz/41-skupina-radiolokacniho-pruzkumu-a-uvedomovani-Lazany-1993-1994-t95739#356838Verze : 3
Poznámka:
Od 01.01.1995 byl zrušen "mezistupeň" Skupina radiolokačního průzkumu a uvědomování a všechna Střediska radiolokačního průzkumu (StřRLPz) přímo podřízena velení radiotechnické brigády
URL : https://www.valka.cz/41-skupina-radiolokacniho-pruzkumu-a-uvedomovani-Lazany-1993-1994-t95739#547089Verze : 1