Main Menu
User Menu

EC - Evropské spoločenství

European community

     
Název:
Name:
Evropské společenství
Francouzský název:
French Name:
Communauté européenne
Mezinárodní zkratka:
International Abbreviation:
EC
Datum a místo vzniku:
Established (Date and Place):
DD.MM.1992
Sídlo:
Seat of the Organization:
-
Počet členů:
Number of Members:
27
Typ organizace:
Type of Organization:
ekomonická a politická
Instituce:
Institutions:
-
Členské státy:
Member Countries:
Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Spolková republika Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovenská republika, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie
Poznámka:
Note:
Organizace zanikla 31.10.2009
Zdroje:
Sources:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Evropsk%C3%A1_unie
URL : https://www.valka.cz/EC-Evropske-spolocenstvi-t95660#356552Verze : 0
MOD