Main Menu
User Menu

NATO - Organizace severoatlantické smlouvy

North Atlantic Treaty Organisation

     
Název:
Name:
Organizace severoatlantické smlouvy
Francouzský název:
French Name:
Organisation du Traité de l´Atlantique Nord
Mezinárodní zkratka:
International Abbreviation:
NATO
Datum a místo vzniku:
Established (Date and Place):
04.04.1949 Washington
Sídlo:
Seat of the Organization:
Brusel
Počet členů:
Number of Members:
28
Typ organizace:
Type of Organization:
vojenská
Instituce:
Institutions:
-
Členské státy:
Member Countries:
Albánie, Belgie,Bulharsko, Kanada, Chorvatsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Francie, Spolková republika Německo, Řecko, Maďarsko, Island, Itálie,
Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Nizozemí, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovenská republika, Španělsko, Turecko, Velká Británie, Spojené státy americké
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://www.nato.int/
http://en.wikipedia.org/wiki/NATO
URL : https://www.valka.cz/NATO-Organizace-severoatlanticke-smlouvy-t95658#356550Verze : 0
MOD