Main Menu
User Menu

EU - Evropská unie

European union

     
Název:
Name:
Evropská unie
Francouzský název:
French Name:
L'Union européenne
Mezinárodní zkratka:
International Abbreviation:
EU
Datum a místo vzniku:
Established (Date and Place):
01.11.1993
Sídlo:
Seat of the Organization:
Brusel, Lucemburk, Štrasburk
Počet členů:
Number of Members:
27
Typ organizace:
Type of Organization:
ekomonická a politická
Instituce:
Institutions:
Rada Evropské unie
Evropská komise
Evropský parlament
Evropská rada
Evropský soudní dvůr
Účetní dvůr
Evropská centrální banka
Evropská investiční banka
Hospodářský a sociální výbor
Evropský ombudsman
Výbor regionů
Členské státy:
Member Countries:
Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Chorvátsko, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Spolková republika Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovenská republika, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://europa.eu/
https://en.wikipedia.org/wiki/European_Union
URL : https://www.valka.cz/EU-Evropska-unie-t95657#356549Verze : 1
MOD