Main Menu
User Menu

Větrušice, Velitelské stanoviště

Vetrusice, Command Post

     
Název:
Name:
Větrušice, Velitelské stanoviště
Originální název:
Original Name:
Velitelské stanoviště Větrušice
Další názvy:
Other Names:
DD.MM.1961-01.09.1969 Velitelské stanoviště 3. sboru protivzdušné obrany státu
01.09.1969-01.09.1977 Velitelské stanoviště 3. divize protivzdušné obrany státu
01.09.1977-01.05.1991 Společné velitelské stanoviště 3. divize protivzdušné obrany státu a 3. radiotechnické brigády
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR CRC Větrušice
Obec:
Municipality:
Větrušice
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
50°17'53.63"N 13°27'51.56"E
Vznik:
Established:
DD.MM.1961
Velitelé:
Commanders:
DD.MM.RRRR-DD.MM.1963 Ivan, Pavel (Major)
DD.MM.1963-DD.MM.1964 Pohlodek, Milan (Podplukovník)
DD.MM.1964-DD.MM.1967 Vinklárek, Miloš (Podplukovník)
DD.MM.1967-DD.MM.1969 Petráš, Vladislav (Podplukovník)
DD.MM.1969-DD.MM.1973 Majstrík, Pavol ( )
DD.MM.1973-DD.MM.1987 Kraus, Jan (Plukovník)
DD.MM.1987-DD.MM.1994 Dostál, Josef (Plukovník)
DD.MM.1994-DD.MM.1998 Hasil, Rudolf (Podplukovník)
DD.MM.1998-DD.MM.2002 Látal, Vladimír (Podplukovník)
DD.MM.2002-DD.MM.2005 Kohlman, Luděk (Major)
DD.MM.2005-DD.MM.2008 Mališ, Jiří (Major)
DD.MM.2009-DD.MM.RRRR Kolcún, Milan (Kapitán)
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
01.09.1961-01.10.1976
Oblastní letecké dispečerské stanoviště Žatec
Regional Air Traffic Control Station Žatec
01.09.1961-31.08.1969
Velitelské stanoviště 3. sboru PVOS
Command Post of 3rd State Air Defence Corps
01.09.1961-01.09.1969
Velitelské stanoviště 3. sboru protivzdušné obrany státu
Command Post of 3rd State Air Defense Corps
01.09.1969-01.05.1991
Velitelské stanoviště 3. divize protivzdušné obrany státu
Command Post of 3rd State Air Defense Division
01.10.1976-31.12.1986
Oblastní stanoviště řízení letů Žatec
Regional Air Traffic Control Zatec
DD.MM.1987-31.12.1992
Povětrnostní radiolokační a radiosondážní středisko Žatec
Weather Radar and Aerological Center Žatec
01.11.1991-31.12.1992
Velitelské stanoviště 3. divize PVO
Command Post of 3rd Air Defense Division
01.01.1993-31.12.1993
3. provozní prapor
3rd Operating Battalion
01.01.1993-30.12.1993
Velitelské stanoviště 3. divize protivzdušné obrany
Command Post of the 3rd Air Defense Division
01.12.1993-31.12.1994
Velitelské stanoviště 4. radiotechnické brigády
Command Post of 4th Electronic Brigade
01.01.1994-31.12.1994
1. provozní prapor
1st Operating Battalion
01.01.1994-31.12.1994
Středisko řízení a velení protivzdušné obrany sektor Čechy
Bohemia Sector Air Defense Control and Command Center
01.01.1995-30.09.1997
Prapor zabezpečení velení Větrušice
Command Support Battalion Vetrusice
01.01.1995-30.09.1997
Velitelské stanoviště 41. radiotechnické brigády
Command Post of 41st Electronic Brigade
01.10.1997-30.09.2000
Místo velení 41. sektoru velení, řízení a průzkumu
Command Place 41st Command, Control and Surveillance Sector
01.10.1997-31.12.2003
Naváděcí stanoviště NS-1 Větrušice
Ground Control Intercept Vetrusice (GCI-1)
01.10.1997-31.12.2003
Středisko zabezpečení velení Větrušice
Command Support Centre Vetrusice
01.10.2000-31.12.2003
Místo velení 41. sektoru průzkumu a uvědomování
Command Place of the 41st Surveillance and Warning Sector
01.10.2008-DD.MM.RRRR
Rota zabezpečení záložního místa velení
Reserve Command Post Support Company

01.11.1993-01.04.1995 Oblastní středisko řízení a velení protivzdušné obrany sektor ČECHY
01.12.1993-31.12.1994 Velitelské stanoviště 4. radiotechnické brigády
01.01.1995-30.09.1997 Velitelské stanoviště 41. radiotechnické brigády
01.10.1997-30.09.2000 Místo velení 41. sektoru velení, řízení a průzkumu
01.10.2000-31.12.2003 Místo velení 41. sektoru průzkumu a uvědomování
01.01.2004-DD.MM.2008 Středisko přípravy specialistů 26. brigády velení, řízení a průzkumu
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 269. rota přípravy specialistů radiotechnického vojska (RTV)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Rota zabezpečení ...

01.11.1993-01.04.1995 Regional Control and Command Centre Air Defense Bohemia Sector
01.12.1993-31.12.1994 Command Post of 4th Electronic Brigade
01.01.1995-30.09.1997 Command Post of 41st Electronic Brigade
01.10.1997-30.09.2000 Command Place 41st Command, Control and Surveillance Sector
01.10.2000-31.12.2003 Command Place 41st Surveillance and Warning Sector
01.01.2004-DD.MM.2008 Centre Preparation Specialist Command 26th Control and Surveillance Brigade
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 269th Company training specialist Army Radar Surveillance
Zánik:
Cancelled:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
01.09.1969-31.08.1977 Velitelské stanoviště 3. divize protivzdušné obrany státu
01.09.1977-DD.MM.1986 Společné velitelské stanoviště 3. divize protivzdušné obrany státu a 3. radiotechnické brigády
DD.MM.1986-30.04.1991 Automatizované velitelské stanoviště 3. divize protivzdušné obrany státu a 3. radiotechnické brigády
01.05.1991-30.11.1993 Velitelské stanoviště 3. divize protivzdušné obrany a 3. radiotechnické brigády
01.10.1997-DD.MM.1998 Zodolněné pracoviště 41. sektoru velení, řízení a průzkumu (41.SVŘPz)
DD.MM.1998–30.09.2000 Řídící pracoviště 41. sektoru velení, řízení a průzkumu (41.SVŘPz)
01.10.2000-31.12.2003 Řídící pracoviště 41. sektoru průzkumu a uvědomování

DD.MM.1997-DD.MM.RRRR CRC-1 Větrušice / Záložní stanoviště Národního střediska velení Vzdušných sil
Zdroje:
Sources:
"Historie místa velení letectvu a PVO Větrušice" 30. výročí 3.divize PVO Vlastní archiv http://www.army.cz/scripts/detail.php?id=1422
URL : https://www.valka.cz/Vetrusice-Velitelske-stanoviste-t95634#356464Verze : 1
.
Větrušice, Velitelské stanoviště - Ilustrační foto z vlastního archivu

Ilustrační foto z vlastního archivu
URL : https://www.valka.cz/Vetrusice-Velitelske-stanoviste-t95634#637943Verze : 0