Main Menu
User Menu

Větrušice

část obce Čeradice, okr. Louny

     
Název:
Name:
Větrušice
Originální název:
Original Name:
Větrušice
Další názvy:
Other Names:
-
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
Čeradice
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
50°18'13.234"N 13°27'30.486"E
Místní části:
Local Municipalities:
-
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1305
Vojenské objekty:
Military Objects:

Větrušice, kasárny
Větrušice, velitelské stanoviště
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
-
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
01.09.1961-01.09.1969
1. radiová rota
1st Radio Company of the 23th Signal Battalion
01.09.1961-01.09.1969
2. radiová rota
2nd Radio Company of the 23th Signal Battalion
01.09.1961-01.10.1968
Rota bojového velení
Combat Command Company of the Command 3rd State Air Defence Corps
01.09.1961-01.09.1969
Rota záložního spojovacího uzlu
Reserve Signal Noid Company of the 23th Signal Battalion
01.09.1961-01.09.1969
Velitelské stanoviště 3. sboru protivzdušné obrany státu
Command Post of 3rd State Air Defense Corps
01.10.1968-31.12.1992
3. provozní prapor
3rd Operating Battalion
01.10.1968-01.09.1977
Rota bojového velení
Combat Command Company (of 3rd Operating Battalion)
01.10.1968-31.12.1992
Rota technického zabezpečení
Technical Support Company (of 3rd Operating Battalion)
01.09.1969-DD.MM.RRRR
1. spojovací rota
1st Signal Company of the Command Post Vetrusice
01.09.1969-01.05.1991
Velitelské stanoviště 3. divize protivzdušné obrany státu
Command Post of 3rd State Air Defense Division
01.09.1977-15.04.1991
Rota velení
Command Company of the 33th Operating Battalion
01.09.1977-15.04.1991
Spojovací rota
Signals Company of the 33th Operatin Battalion
DD.MM.1987-31.12.1992
Povětrnostní radiolokační a radiosondážní středisko Žatec
Weather Radar and Aerological Center Žatec
01.11.1991-31.12.1992
Velitelské stanoviště 3. divize PVO
Command Post of 3rd Air Defense Division
01.01.1993-31.12.1993
3. provozní prapor
3rd Operating Battalion
01.01.1993-31.12.1993
Rota automatizovaných systémů velení
Automatic Command Systems Company of the 3rd Operating Battalion
01.01.1993-31.12.1993
Rota technického zabezpečení
Technical Support Company (of 3rd Operating Battalion)
01.01.1993-30.12.1993
Velitelské stanoviště 3. divize protivzdušné obrany
Command Post of the 3rd Air Defense Division
01.12.1993-31.12.1994
Velitelské stanoviště 4. radiotechnické brigády
Command Post of 4th Electronic Brigade
01.01.1994-31.12.1994
1. provozní prapor
1st Operating Battalion
01.01.1994-31.12.1994
Středisko řízení a velení protivzdušné obrany sektor Čechy
Bohemia Sector Air Defense Control and Command Center
01.01.1995-30.09.1997
Prapor zabezpečení velení Větrušice
Command Support Battalion Vetrusice
01.01.1995-30.09.1997
Velitelské stanoviště 41. radiotechnické brigády
Command Post of 41st Electronic Brigade
01.10.1997-30.09.2000
Místo velení 41. sektoru velení, řízení a průzkumu
Command Place 41st Command, Control and Surveillance Sector
01.10.1997-31.12.2003
Naváděcí stanoviště NS-1 Větrušice
Ground Control Intercept Vetrusice (GCI-1)
01.10.1997-31.12.2003
Středisko zabezpečení velení Větrušice
Command Support Centre Vetrusice
01.10.2000-31.12.2003
Místo velení 41. sektoru průzkumu a uvědomování
Command Place of the 41st Surveillance and Warning Sector
01.01.2004-DD.MM.2008
269. středisko přípravy specialistů
269th Specialists Preparation Centre
DD.MM.RRRR-31.12.1992
Rota automatizovaných systémů velení
Automated System Command Company (of 3rd Operating Battalion)
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
-
Znak:
Coat of Arms:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://www.ceradice.cz/
URL : https://www.valka.cz/Vetrusice-t95627#356441Verze : 0