Main Menu
User Menu

Státní kancléři

Státní kancléři


1727-1753 - Johann Christoph svobodný pán z Bartensteinu (státní sekretář)
1742-1753 - Anton Corfiz hrabě Ulefeld (státní kancléř)
1753-1792 - Václav Antonín hrabě Kounic (domácí, dvorský a státní kancléř)
1792-1793 - Johann Philipp hrabě Cobenzl (dvorský a státní kancléř)
1793-1800 - Johann Amadeus Franz de Paula svobodný pán z Thugutu (státní kancléř)
1800-1805 - Johann Ludwig hrabě Cobenzl (dvorský a státní vicekancléř)
1805-1809 - Johann Philipp Karl hrabě Stadion-Warthausen (dvorský a státní kancléř)
1809-1848 - Klemens Wenzel Lothar kníže Metternich (domácí, dvorský a státní kancléř)
1848-1848 - Alfred Ferdinand kníže Windisch-Graetz
Zdroj:
VEBER, Václav - HLAVAČKA, Milan - VOREL, Petr - POLÍVKA, Miloslav - WIHODA, Martin - MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk: Dějiny Rakouska, Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2009
URL CZ: https://www.valka.cz/Statni-kancleri-t95599#356363Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Statni-kancleri-t95599#356363Version : 0
MOD