Main Menu
User Menu
Reklama

Řád za námořní zásluhy

Order of Naval Merit

Orden del Mérito Naval

     
Název:
Name:
Řád za námořní zásluhy
Název v originále:
Original Name:
Orden del Mérito Naval
Datum vzniku:
Date of Establishment:
03.08.1864
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1995
Struktura:
Structure:
velkokríž
kríž
Poznámka:
Note:
oba stupne mohli byt udelené s dekoráciami:


* s červenou - za odvahu, akcie, skutky behom ozbrojeného konfliktu, ktoré zahrnujú použitie ozbrojenej sily a vyžadovali si mimoriadne velitelské alebo vojenské schopnosti;
* s modrou - za akcie, misie a mimoriadne udalosti pod mandátom sil UN
* so žltou - za akcie, činy al. služby ktoré vyžadovali vysoké riziko a hrozilo pri nich nebezpečie smrti al. straty zdravia
* s bielou - za akcie, činy al. služby, al. mimoriadne služby v ozbrojených silách v súvislosťou s obranou krajiny
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
www.boe.es
www.boe.es
URL : https://www.valka.cz/Rad-za-namorni-zasluhy-t9555#521595Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád za námořní zásluhy - velkokříž (červená dekorácia)
Název v originále:
Original Name:
Orden del Mérito Naval - Gran Cruz con distintivo rojo
Datum vzniku:
Date of Establishment:
03.08.1864
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1995
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
Pre dôstojníkov, generálov, civilov vyššieho inštitučného rangu, akademického al. profesionálneho
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
www.boe.es
www.boe.es
URL : https://www.valka.cz/Rad-za-namorni-zasluhy-t9555#521600Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád za námořní zásluhy - velkokříž modrý
Název v originále:
Original Name:
Orden del Mérito Naval - Gran cruz con distintivo azul
Datum vzniku:
Date of Establishment:
03.08.1864
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1995
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
www.boe.es
www.boe.es
URL : https://www.valka.cz/Rad-za-namorni-zasluhy-t9555#671962Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád za námořní zásluhy - velkokříž žlutý
Název v originále:
Original Name:
Orden del Mérito Naval - Gran cruz con distintivo amarillo
Datum vzniku:
Date of Establishment:
03.08.1864
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1995
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
www.boe.es
www.boe.es
URL : https://www.valka.cz/Rad-za-namorni-zasluhy-t9555#671964Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád za námořní zásluhy - velkokříž bílý
Název v originále:
Original Name:
Orden del Mérito Naval - Gran cruz con distintivo blanco
Datum vzniku:
Date of Establishment:
03.08.1864
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1995
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
www.boe.es
www.boe.es
URL : https://www.valka.cz/Rad-za-namorni-zasluhy-t9555#671961Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád za námořní zásluhy - kříž
Název v originále:
Original Name:
Orden del Mérito Naval - cruz
Datum vzniku:
Date of Establishment:
03.08.1864
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1995
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
www.boe.es
www.boe.es
URL : https://www.valka.cz/Rad-za-namorni-zasluhy-t9555#624511Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád za námořní zásluhy - velkokříž (červená dekorácia)
Order of Naval Merit - Grand Cross (Red Decoration)
Orden del Mérito Naval - Gran Cruz con distintivo rojo
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
URL : https://www.valka.cz/Rad-za-namorni-zasluhy-t9555#626355Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád za námořní zásluhy - velkokříž žlutý
Order of Naval Merit - Grandcross yellow
Orden del Mérito Naval - Gran cruz con distintivo amarillo
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Rad-za-namorni-zasluhy-t9555#671968Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád za námořní zásluhy - velkokříž bílý
Order of Naval Merit - Grandcross white
Orden del Mérito Naval - Gran cruz con distintivo blanco
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
URL : https://www.valka.cz/Rad-za-namorni-zasluhy-t9555#671969Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád za námořní zásluhy - velkokříž modrý
Order of Naval Merit - Grandcross Blue
Orden del Mérito Naval - Gran cruz con distintivo azul
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Rad-za-namorni-zasluhy-t9555#671967Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád za námořní zásluhy - kříž
Order of Naval Merit - Cross
Orden del Mérito Naval - cruz
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
URL : https://www.valka.cz/Rad-za-namorni-zasluhy-t9555#626356Verze : 0
MOD