Main Menu
User Menu

Řád Dannebrog

Order of Dannebrog

Dannebrogordenen

     
Název:
Name:
Řád Dannebrog
Název v originále:
Original Name:
Dannebrogordenen
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1671
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
Speciální třídy:
velkokomandér s diamanty
velkokomandér
1. velkokříž
2. komadér 1. třídy
3. komandér
4. rytíř 1. třídy
5. rytíř
6. čestný kříž
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
kongehuset.dk
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-Dannebrog-t9552#406560Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád Dannebrog - velkokomandér
Název v originále:
Original Name:
Dannebrogordenen
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1671
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
kongehuset.dk
URL : https://www.valka.cz/Rad-Dannebrog-t9552#641072Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád Dannebrog - velkokomandér
Order of Dannebrog - Grandcommander
Dannebrogordenen
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
28.07.1912 -, Haakon VII.
11.09.1958 Olaf V., -
DD.MM.RRRR -, Jiří VI.
Celkem : 3
URL : https://www.valka.cz/Rad-Dannebrog-t9552#641073Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád Dannebrog - velkokříž
Název v originále:
Original Name:
Dannebrogordenen - Storkors
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1671
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
kongehuset.dk
URL : https://www.valka.cz/Rad-Dannebrog-t9552#617112Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád Dannebrog - komandér 1. třídy
Název v originále:
Original Name:
Dannebrogordenen - Kommandør af 1. grad
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1671
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
kongehuset.dk
URL : https://www.valka.cz/Rad-Dannebrog-t9552#617117Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád Dannebrog - komandér
Název v originále:
Original Name:
Dannebrogordenen - Kommandør
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1671
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:

Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
viz výše
URL : https://www.valka.cz/Rad-Dannebrog-t9552#406561Verze : 3
MOD
     
Název:
Name:
Řád Dannebrog - rytíř 1. třídy
Název v originále:
Original Name:
Dannebrogordenen - Ridder af 1. grad
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1671
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
kongehuset.dk
URL : https://www.valka.cz/Rad-Dannebrog-t9552#617119Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád Dannebrog - rytíř
Název v originále:
Original Name:
Dannebrogordenen - Ridder
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1671
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
kongehuset.dk
URL : https://www.valka.cz/Rad-Dannebrog-t9552#617120Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád Dannebrog - čestný kříž
Název v originále:
Original Name:
Dannebrogordenen
Datum vzniku:
Date of Establishment:
28.06.1808
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
kongehuset.dk
URL : https://www.valka.cz/Rad-Dannebrog-t9552#617121Verze : 0
MOD
Určitě je to jeden z nejstarších řádů, všeobecně záslužný řád dánský Dannebrogordenen (Řád Dannebrog). Podle tradice existoval totiž už v r. 1219, i když jej ve skutečnosti založil až v r. 1671 král Kristian V. V nejvyšší třídě je výjimečně velkokomandér, ale tento stupěň má jen královská rodina a počet členů je limitován na 7. Pak je velkokříž, a to je právě ten obrázek dole je dekorace, která patří ke stuze a nahoře je hvězda, která se nosí na prsou. Nižší komandéři (1. a 2. stupeň) mají totiž už jen úzkou stuhu, i když dekorace je v podstatě stejná.
URL : https://www.valka.cz/Rad-Dannebrog-t9552#31811Verze : 0
Řád Dannebrog
Dannebrogorden
Tento řád má sice nižší postavení než slavný řád Slona, ale jde o jeden z nejstarších rytířských řádů Evropy. Řád byl založen králem Dánským, Waldemarem II. v roce 1239 (1219). Mnozí historici však udávají další rozdílná data založení. Řád měl představovat těsné spojení krále, královského domu, církve a šlechty.
Řád byl reformován či vzkříšen, nebo založen ke své slávě v době panování krále Kristiána V. v roce 1671 (vládl v letech 1670 -1699) snad k poctě narození jeho syna Frederika.
Řád má své jméno podle červené barvy na vlajce (borg = vlajka) a bílého kříže, který z rukou papeže obdržel právě král Waldemar II. Tolik legenda.
Král Kristián V. v roce 1693 nechal zpracovat statuta řádu, který byl vyhrazený pro prince z královské krve a dále pro padesát předních dánských rytířů.
V roce 1808 král Frederik VI. tento statut řádu zrušil, rozšířil řádové stupně a řád se stává řádem záslužným.
V této době to jsou stupně :
Velkokomander
Velký rytířský kříž
Komander
Rytíř
V roce 1842 dánský král Kristián VIII. rozhodl o tom, že nejvyšší stupeň řádu bude určen jen pro prince a cizince "královské krve".
Další královské nařízení z roku 1864 řád rozšiřuje o další stupeň komandera a rytíře. V roce 1951 královským výnosem bylo umožněno vyznamenat řádem i ženy.
Od roku 1952 se uděluje Stříbrný kříž řádu, který může být udělen jen těm, kteří jsou rytíři řádu. Těmto lidem se říká "Muži Dannebrog".
Rekapitulace:
Řád byl založen v roce 1671 králem Kristiánem V. a člení se do následujících tříd :
- Velkokomander, který je nošený jako dekorace náhrdelní posázená brilianty. Tento stupeň je doplněný řádovou hvězdou
- Velkokříž řádu, může být udělen s řetězem, jde o klasický velkokříž, kdy je klenot nošený na řádové velkostuze a doplňuje se řádovou hvězdou
- Komander l. třídy je nošený na náhrdelní stuze a je doplněn řádovou hvězdou (tvar řádového kříže)
- Komander 2. třídy je nošený na náhrdelní stuze a není doplněn hvězdou
Rytíř I. třídy, stuha náprsní a doplněná malou rozetkou
Rytíř II. třídy, stuha náprsní bez rozetky
Z celkového členění je celkem jasné, že nejvyšší třída řádu je stupeň "velkokomander"
Další zajímavá legenda je následující :
V roce 1219 v kruté bitevní seči s tehdy pohanskými Balty, kde statečnému králi Waldemarovi II. a jeho rytířům hrozila porážka se na obloze objevil bílý pruh s rudým křížem. Pod tímto znamením Dánové slavně zvítězili. To je dle legendy historie vzniku dánské státní vlajky - dánský Dannebrog.
Toto povídání připisuji pánům kolegům (Wade a Buko1), jako důkaz dobré vůle.
Literatura:
František Lobkowicz : Encyklopedie řádu a vyznamenání.
I. G. Spasskij :Cizí a ruské řády do roku 1917 (Leningrad 1963 )
Taprell Dorling : Ribbons and Medals, London 1974
Poznámka :
Historie tohoto starobylého řádu je jistě složitější a významnější, moje povídání je jen stručným seznámením s fakty. Obrázky zde vložené jsou převzaty ze starých faleristických sbírek, prodejních katalogů. V našich sbírkách se tento řád sporadicky v nižších řádových stupních objevuje.
URL : https://www.valka.cz/Rad-Dannebrog-t9552#350264Verze : 1
Název
Name
Řád Dannebrog - velkokříž
Order of Dannebrog - Grand Cross
Dannebrogordenen - Storkors
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
13.06.1828 Bismarck, Friedrich Wilhelm von
DD.MM.1861 Frederik VIII., -
05.10.1863 -, Oskar II.
16.11.1867 Vaillant, Jean-Baptiste Philibert
DD.MM.1888 von Knorr, Eduard
DD.MM.1894 Mikuláš II. / Romanov, Nikolaj Alexandrovič
15.08.1909 Jiří II., -
DD.MM.1933 Beneš, Edvard
DD.MM.1954 Lie, Trygve Halvdan
20.11.1956 Saunders, Hugh William Lumsden
DD.MM.1962 Mountbatten, Louis Francis Albert Victor Nicholas George
DD.MM.RRRR Baudissin, Friedrich Aimé Clothar Hugo Graf von
DD.MM.RRRR Gurko, Josef Vladimírovič
DD.MM.RRRR Hahnke, Wilhelm von
DD.MM.RRRR Pavel, -
DD.MM.RRRR Singh, Bhupinder
DD.MM.RRRR Spaak, Paul-Henri
DD.MM.RRRR Tirpitz, Alfred Peter Friedrich von
DD.MM.RRRR von Moltke, Helmuth Johannes Ludwig
Celkem : 19
URL : https://www.valka.cz/Rad-Dannebrog-t9552#628160Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád Dannebrog - komandér
Order of Dannebrog - Commander
Dannebrogordenen - Kommandør
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.1894 Mercier, Auguste
DD.MM.1925 - Somon, Usmar François
DD.MM.1929 Jamet, Amédée Jacques Emmanuel
DD.MM.RRRR Clostermann, Pierre
DD.MM.RRRR Colvin, William Mechling
DD.MM.RRRR Koundouriotis, Pavlos
DD.MM.RRRR de Scitivaux, Philippe
Celkem : 7
URL : https://www.valka.cz/Rad-Dannebrog-t9552#415148Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád Dannebrog - rytíř 1. třídy
Order of Dannebrog - Knight 1st Class
Dannebrogordenen - Ridder af 1. grad
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.RRRR Rebeur-Paschwitz, Hubert von
Celkem : 1
URL : https://www.valka.cz/Rad-Dannebrog-t9552#628162Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád Dannebrog - čestný kříž
Order of Dannebrog - Cross of Honour
Dannebrogordenen
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
09.09.1863 Jiří I., -
26.09.1888 Konstantin I., -
03.08.1890 -, Haakon VII.
13.08.1921 Olaf V., -
DD.MM.RRRR Frederik VIII., -
Celkem : 5
URL : https://www.valka.cz/Rad-Dannebrog-t9552#628164Verze : 0
MOD