Main Menu
User Menu

Řád Dannebrog

Order of Dannebrog

Dannebrogordenen

     
Název:
Name:
Řád Dannebrog
Název v originále:
Original Name:
Dannebrogordenen
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1671
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
Speciální třídy:
velkokomandér s diamanty
velkokomandér
1. velkokříž
2. komadér 1. třídy
3. komandér
4. rytíř 1. třídy
5. rytíř
6. čestný kříž
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
kongehuset.dk
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-Dannebrog-t9552#406560Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád Dannebrog - velkokomandér
Název v originále:
Original Name:
Dannebrogordenen
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1671
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
kongehuset.dk
URL : https://www.valka.cz/Rad-Dannebrog-t9552#641072Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád Dannebrog - velkokomandér
Order of Dannebrog - Grandcommander
Dannebrogordenen
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
28.07.1912 -, Haakon VII.
Celkem : 1
URL : https://www.valka.cz/Rad-Dannebrog-t9552#641073Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád Dannebrog - velkokříž
Název v originále:
Original Name:
Dannebrogordenen - Storkors
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1671
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
kongehuset.dk
URL : https://www.valka.cz/Rad-Dannebrog-t9552#617112Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád Dannebrog - komandér 1. třídy
Název v originále:
Original Name:
Dannebrogordenen - Kommandør af 1. grad
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1671
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
kongehuset.dk
URL : https://www.valka.cz/Rad-Dannebrog-t9552#617117Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád Dannebrog - komandér
Název v originále:
Original Name:
Dannebrogordenen - Kommandør
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1671
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:

Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
viz výše
URL : https://www.valka.cz/Rad-Dannebrog-t9552#406561Verze : 3
MOD
     
Název:
Name:
Řád Dannebrog - rytíř 1. třídy
Název v originále:
Original Name:
Dannebrogordenen - Ridder af 1. grad
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1671
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
kongehuset.dk
URL : https://www.valka.cz/Rad-Dannebrog-t9552#617119Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád Dannebrog - rytíř
Název v originále:
Original Name:
Dannebrogordenen - Ridder
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1671
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
kongehuset.dk
URL : https://www.valka.cz/Rad-Dannebrog-t9552#617120Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád Dannebrog - čestný kříž
Název v originále:
Original Name:
Dannebrogordenen
Datum vzniku:
Date of Establishment:
28.06.1808
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
kongehuset.dk
URL : https://www.valka.cz/Rad-Dannebrog-t9552#617121Verze : 0
MOD
Určitě je to jeden z nejstarších řádů, všeobecně záslužný řád dánský Dannebrogordenen (Řád Dannebrog). Podle tradice existoval totiž už v r. 1219, i když jej ve skutečnosti založil až v r. 1671 král Kristian V. V nejvyšší třídě je výjimečně velkokomandér, ale tento stupěň má jen královská rodina a počet členů je limitován na 7. Pak je velkokříž, a to je právě ten obrázek dole je dekorace, která patří ke stuze a nahoře je hvězda, která se nosí na prsou. Nižší komandéři (1. a 2. stupeň) mají totiž už jen úzkou stuhu, i když dekorace je v podstatě stejná.
URL : https://www.valka.cz/Rad-Dannebrog-t9552#31811Verze : 0
Řád Dannebrog
Dannebrogorden
Tento řád má sice nižší postavení než slavný řád Slona, ale jde o jeden z nejstarších rytířských řádů Evropy. Řád byl založen králem Dánským, Waldemarem II. v roce 1239 (1219). Mnozí historici však udávají další rozdílná data založení. Řád měl představovat těsné spojení krále, královského domu, církve a šlechty.
Řád byl reformován či vzkříšen, nebo založen ke své slávě v době panování krále Kristiána V. v roce 1671 (vládl v letech 1670 -1699) snad k poctě narození jeho syna Frederika.
Řád má své jméno podle červené barvy na vlajce (borg = vlajka) a bílého kříže, který z rukou papeže obdržel právě král Waldemar II. Tolik legenda.
Král Kristián V. v roce 1693 nechal zpracovat statuta řádu, který byl vyhrazený pro prince z královské krve a dále pro padesát předních dánských rytířů.
V roce 1808 král Frederik VI. tento statut řádu zrušil, rozšířil řádové stupně a řád se stává řádem záslužným.
V této době to jsou stupně :
Velkokomander
Velký rytířský kříž
Komander
Rytíř
V roce 1842 dánský král Kristián VIII. rozhodl o tom, že nejvyšší stupeň řádu bude určen jen pro prince a cizince "královské krve".
Další královské nařízení z roku 1864 řád rozšiřuje o další stupeň komandera a rytíře. V roce 1951 královským výnosem bylo umožněno vyznamenat řádem i ženy.
Od roku 1952 se uděluje Stříbrný kříž řádu, který může být udělen jen těm, kteří jsou rytíři řádu. Těmto lidem se říká "Muži Dannebrog".
Rekapitulace:
Řád byl založen v roce 1671 králem Kristiánem V. a člení se do následujících tříd :
- Velkokomander, který je nošený jako dekorace náhrdelní posázená brilianty. Tento stupeň je doplněný řádovou hvězdou
- Velkokříž řádu, může být udělen s řetězem, jde o klasický velkokříž, kdy je klenot nošený na řádové velkostuze a doplňuje se řádovou hvězdou
- Komander l. třídy je nošený na náhrdelní stuze a je doplněn řádovou hvězdou (tvar řádového kříže)
- Komander 2. třídy je nošený na náhrdelní stuze a není doplněn hvězdou
Rytíř I. třídy, stuha náprsní a doplněná malou rozetkou
Rytíř II. třídy, stuha náprsní bez rozetky
Z celkového členění je celkem jasné, že nejvyšší třída řádu je stupeň "velkokomander"
Další zajímavá legenda je následující :
V roce 1219 v kruté bitevní seči s tehdy pohanskými Balty, kde statečnému králi Waldemarovi II. a jeho rytířům hrozila porážka se na obloze objevil bílý pruh s rudým křížem. Pod tímto znamením Dánové slavně zvítězili. To je dle legendy historie vzniku dánské státní vlajky - dánský Dannebrog.
Toto povídání připisuji pánům kolegům (Wade a Buko1), jako důkaz dobré vůle.
Literatura:
František Lobkowicz : Encyklopedie řádu a vyznamenání.
I. G. Spasskij :Cizí a ruské řády do roku 1917 (Leningrad 1963 )
Taprell Dorling : Ribbons and Medals, London 1974
Poznámka :
Historie tohoto starobylého řádu je jistě složitější a významnější, moje povídání je jen stručným seznámením s fakty. Obrázky zde vložené jsou převzaty ze starých faleristických sbírek, prodejních katalogů. V našich sbírkách se tento řád sporadicky v nižších řádových stupních objevuje.
URL : https://www.valka.cz/Rad-Dannebrog-t9552#350264Verze : 1
Název
Name
Řád Dannebrog - velkokříž
Order of Dannebrog - Grand Cross
Dannebrogordenen - Storkors
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
05.10.1863 Oscar II, -
16.11.1867 Vaillant, Jean-Baptiste Philibert
DD.MM.1894 Mikuláš II. / Romanov, Nikolaj Alexandrovič
15.08.1909 Jiří II., -
DD.MM.1933 Beneš, Edvard
DD.MM.1954 Lie, Trygve Halvdan
DD.MM.1962 Mountbatten, Louis Francis Albert Victor Nicholas George
DD.MM.RRRR Gurko, Josef Vladimírovič
DD.MM.RRRR Hahnke, Wilhelm von
DD.MM.RRRR Spaak, Paul-Henri
DD.MM.RRRR von Moltke, Helmuth Johannes Ludwig
DD.MM.RRRR von Tirpitz, Alfred
Celkem : 12
URL : https://www.valka.cz/Rad-Dannebrog-t9552#628160Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád Dannebrog - komandér 1. třídy
Order of Dannebrog - Commander 1st Class
Dannebrogordenen - Kommandør af 1. grad
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
30.06.1871 Jiří I., -
28.03.1913 Konstantin I., -
Celkem : 2
URL : https://www.valka.cz/Rad-Dannebrog-t9552#628161Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád Dannebrog - rytíř 1. třídy
Order of Dannebrog - Knight 1st Class
Dannebrogordenen - Ridder af 1. grad
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Rad-Dannebrog-t9552#628162Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád Dannebrog - rytíř
Order of Dannebrog - Knight
Dannebrogordenen - Ridder
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.RRRR Aube, Théophile
DD.MM.RRRR Holthe, Tore
DD.MM.RRRR Voorst tot Voorst, Godfried
Celkem : 3
URL : https://www.valka.cz/Rad-Dannebrog-t9552#628163Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád Dannebrog - čestný kříž
Order of Dannebrog - Cross of Honour
Dannebrogordenen
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
09.09.1863 Jiří I., -
26.09.1888 Konstantin I., -
03.08.1890 -, Haakon VII.
Celkem : 3
URL : https://www.valka.cz/Rad-Dannebrog-t9552#628164Verze : 0
MOD