Main Menu
User Menu

Místokrálovství Nové Španělsko [1535-1821]

Viceroyalty of New Spain [1535-1821]

Miestokráľovstvo Nové Španielsko

Virreinato de Nueva Espana

     
Název:
Name:
Místokrálovství Nové Španělsko
Originální název:
Original Name:
Virreinato de Nueva Espana
Stát:
Country:
Španělské království / Kingdom of Spain
Nižší územní celky:
Lower Territorial Units:
Mexické království
Království Nová Galície
Generálni kapitanát Santo Domingo
Generální kapitanát Filipíny
Generální kapitanát Yucatán
Generálni kapitanát Kuba
Generálni kapitanát Guatemala
Generálni kapitanát Portoriko
Generálni kapitanát Vnitřních provincií
Sídlo:
Capital:
Mexiko
Počet měst a obcí:
Density of Cities and Municipalities:
?
Rozloha:
Area:
700000 km2
Reliéf:
Elevation Extremes:
 
Nejvyšší bod:
Highest Point:
4220 m n.m. (Tajumulco)
Nejnižší bod:
Lowest Point:
-46 m (jazero Enriquillo)
Sousední územní celky:
Neighbouring Territorial Units:
1542–1821 Místokrálovství Peru
1776-1821 Spojené státy americké
1655–1763 Nové Francúzsko
Vlajka:
Flag:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
es.wikipedia.org/wiki/Virreinato_de_Nueva_Espana
www.worldstatesmen.org
Mapa:
Map:
-
URL : https://www.valka.cz/Mistokralovstvi-Nove-Spanelsko-1535-1821-t95470#714766Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Místokrálovství Nové Španielsko
Originální název:
Original Name:
Virreinato de Nueva Espana
Hlavní město:
Capital:
Mexico
Státní zřízení:
Government System:
Monarchia
Nejvyšší představitelé:
Heads of State:
Přehled vicekrálu Nového Španělska 1521-1821
(Virreyes de Nueva Espana 1521-1821)
Ozbrojené složky:
Armed Forces:
-
Rozloha:
Area:
7000000 km2
Geografická poloha:
Location :
Severná, stredná amerika, Ázia, Oceánia
Sousední státy:
Neighbouring Countries:
1542–1821 Místokrálovství Peru
1776-1821 Spojené státy americké
1655–1763 Nové Francúzsko
Vznik:
Independence:
08.03.1535 Ukončenie conquisty a ustanovenie prvého Vicekráľa
Zánik:
Dissolution:
27.09.1821 Vyhlásenie Mexickej nezávislosti a nezávislosti Centrálnej Ameriky - Mexické cisárstvo
DD.MM.1803 - navrátenie Nového Francúzska (Luisiana) Francúzsku
DD.MM.1794 - oddelenie San Lorenzo de Nutca
DD.MM.1819 - obsadenie Floridy a pripojenie k USA
DD.MM.1821 - vznik generálnych kapitánii Kuba, Filipinas, Santo Domingo, Puerto Rico
Národnostní složení:
Ethnic Groups:
-
Vlajka:
Flag:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
es.wikipedia.org/wiki/Virreinato_de_Nueva_Espana
www.worldstatesmen.org
URL : https://www.valka.cz/Mistokralovstvi-Nove-Spanelsko-1535-1821-t95470#356142Verze : 0
MOD
Miestokrálovstvo Nové Španielsko sa rozkladalo na území týchto dnešných štátov

USA (štáty California, Nevada, Colorado, Utah, Nové Mexiko, Arizona, Texas, Oregon, Washington, Florida, na území časti štátov Idaho, Montana, Wyoming, Kansas, Oklahoma a Louisiana), Mexico, Kanada (Britská Kolumbia), Guatemala, Belize, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nikaragua, Kuba, Dominikánska Republika, Puerto Rico, Trinidad y Tobago, Guadalupe, Filipíny, Carolínske ostrovy, Kajmanské ostrovy, Guam, Haiti, Palau, Ostrovy Marianas, sever ostrova Taiwan (Formosa), časť dnešnej Indonézie a Jamaiky.

Vicekráľovstvo sa politicky delilo na královstvá a generálne kapitánie.

Královstvá boli:
Nové Španielsko (odlišné od vicekrálovtsva ako takého)
Nová Galicia (1530)
Generálna kapitánia Guatemala (1540)
Nové Baskytsko (1562)
Nové královtsvo Leon (1569)
Santa Fe de Nuevo México (1598)
Nová Extremadura (1674)
Nový Santander (1746).

Kapitánie:
Generálna kapitánia Filipiny (1574)
Generálna kapitánia Kuba
Generálna kapitánia Puerto Rico
Generálna kapitánia Santo Domingo
Generálna kapitánia Yucatan

Na čele týchto útvarov stál guvernér al. generálkapitán (okrem miestokrálovstva kde bol vrchným predstavitelom sám miestokrál). V Guatemale, Santo Domingo a Novej Galícii bol predstavitelom guvernérsky prezident, nakolko stál na čele Královskej audiencie ako vládneho orgánu.


zdroj
es.wikipedia.org

URL : https://www.valka.cz/Mistokralovstvi-Nove-Spanelsko-1535-1821-t95470#356156Verze : 4
MOD
Státní útvary Datum Událost
URL : https://www.valka.cz/Mistokralovstvi-Nove-Spanelsko-1535-1821-t95470#641399Verze : 0
MOD