Main Menu
User Menu

Řád jižního kříže

Order of Southern Cross

Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul

     
Název:
Name:
Řád jižního kříže
Název v originále:
Original Name:
Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul
Datum vzniku:
Date of Establishment:
01.12.1822
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
velký reťaz
velkokríž
velkodôstojník
komandér
dôstojník
rytier
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-jizniho-krize-t9547#544334Verze : 1
MOD
     
Název:
Name:
Řád jižního kříže - velký řetěz
Název v originále:
Original Name:
Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul - Grande Colar
Datum vzniku:
Date of Establishment:
01.12.1822
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-jizniho-krize-t9547#544336Verze : 1
MOD
     
Název:
Name:
Řád jižního kříže - velkokříž
Název v originále:
Original Name:
Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul
Datum vzniku:
Date of Establishment:
01.12.1822
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-jizniho-krize-t9547#627028Verze : 1
MOD
     
Název:
Name:
Řád jižního kříže - velkodůstojník
Název v originále:
Original Name:
Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul - Grande Oficial
Datum vzniku:
Date of Establishment:
01.12.1882
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-jizniho-krize-t9547#557976Verze : 1
MOD
     
Název:
Name:
Řád jižního kříže - komandér
Název v originále:
Original Name:
Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul
Datum vzniku:
Date of Establishment:
01.12.1822
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-jizniho-krize-t9547#627031Verze : 1
MOD
     
Název:
Name:
Řád jižního kříže - důstojník
Název v originále:
Original Name:
Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul
Datum vzniku:
Date of Establishment:
01.12.1822
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-jizniho-krize-t9547#627032Verze : 1
MOD
     
Název:
Name:
Řád jižního kříže - rytíř
Název v originále:
Original Name:
Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul - Cavaleiro
Datum vzniku:
Date of Establishment:
01.12.1822
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-jizniho-krize-t9547#598689Verze : 1
MOD
Název
Name
Řád jižního kříže - velký řetěz
Order of the Southern Cross - Grand Collar
Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul - Grande Colar
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.07.1953 Adenauer, Konrad Hermann Joseph
19.09.1963 Broz Tito, Josip
DD.MM.1968 -, Alžběta II.
30.06.2010 al-Asad, Bašár Háfiz
DD.MM.RRRR -, Haakon VII.
DD.MM.RRRR -, Jan Karel I.
DD.MM.RRRR -, Oskar II.
DD.MM.RRRR -, Petr I.
DD.MM.RRRR Baudouin I., -
DD.MM.RRRR Carol I., -
DD.MM.RRRR Chávez, Hugo Rafael
DD.MM.RRRR Eisenhower, Dwight David
DD.MM.RRRR Figueiredo, João
DD.MM.RRRR Geisel, Ernesto
DD.MM.RRRR Isabela II, -
DD.MM.RRRR Leopold II., -
DD.MM.RRRR Médici, Emílio Garrastazu
Celkem : 17
URL : https://www.valka.cz/Rad-jizniho-krize-t9547#627024Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád jižního kříže - velkokříž
Order of the Southern Cross - Grandcross
Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.1841 -, Mikuláš I. Pavlovič
18.05.1845 Alexandr II., -
DD.MM.1873 -, Carlos I
19.09.1884 Mikuláš II. / Romanov, Nikolaj Alexandrovič
04.04.1933 Piłsudski, Józef
DD.MM.1961 Guevara, Ernesto
DD.MM.1962 Mountbatten, Filip
DD.MM.1978 -, Charles
DD.MM.1995 Walesa, Lech
DD.MM.RRRR -, Hirohito
DD.MM.RRRR Butrus-Ghálí, Butrus
DD.MM.RRRR Ceaușescu, Nicolae
DD.MM.RRRR Goulart, João
DD.MM.RRRR Leopold I., Belgický
DD.MM.RRRR Maxmilián I., -
DD.MM.RRRR Popović, Koča
DD.MM.RRRR Spaak, Paul-Henri
DD.MM.RRRR Sukarno, Ahmed
DD.MM.RRRR Wilhelmina, -
DD.MM.RRRR Zumwalt, Elmo Russell Jr.
Celkem : 20
URL : https://www.valka.cz/Rad-jizniho-krize-t9547#627030Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád jižního kříže - komandér
Order of the Southern Cross - Commander
Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.RRRR Kauffman, James Laurence
DD.MM.RRRR LeMay, Curtis Emerson
Celkem : 2
URL : https://www.valka.cz/Rad-jizniho-krize-t9547#627033Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád jižního kříže - důstojník
Order of the Southern Cross - Officer
Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.RRRR Ridgway, Matthew Bunker
Celkem : 1
URL : https://www.valka.cz/Rad-jizniho-krize-t9547#627034Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád jižního kříže - rytíř
Order of the Southern Cross - knight
Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul - Cavaleiro
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.RRRR -, Edward VII
Celkem : 1
URL : https://www.valka.cz/Rad-jizniho-krize-t9547#627026Verze : 0
MOD
Řád Jižního kříže - (Ordem de Cruzeiro )
Order of the Southern Cross
Brazilie byla od 16 století portugalskou kolonii, ale již v roce 1815 byla kolonie formálně zrušena. V čele tohoto nového státu stál příslušník portugalské královské dynastie.
Byl to však Dom Pedro, který již v roce 1822 prohlásil zemí suverénním císařstvím. V roce 1889 je monarchie svržena a tím i zanikají císařské řády, mezi které patřil i řád
ŘÁD JIŽNÍHO KŘÍŽE.
Byl to právě císař Pedro I. (Osvoboditel), kdo zakládá tento všeobecně záslužný řád, určený za zásluhy civilní i vojenské. Řád byl založen 1. prosince 1820 (další prameny uvádějí rok založení 1820). Řád byl zároveň nejvyšším řádem císařství.
V této císařské podobě se řád členil na čtyři skupiny:
Velkokříž nošený na velkostuze a doplněný řádovou hvězdou.
Hodnostář odpovídá stupni velkodůstojník, klenot nošený na náhrdelní stuze a doplněný menší hvězdou.
Důstojník, klenot ve zlatě, nošený na splývavé stuze na prsou.
Rytíř, klenot řádu je zhotovený ve stříbře, nošený na prsou.
Řád zaniká po svržení monarchie a vzniku republiky v roce 1891.
Literatura :
František Lobkowicz: Encyklopedie řádu a vyznamenání.
Moderní typ z roku 1932 dodělám
URL : https://www.valka.cz/Rad-jizniho-krize-t9547#327113Verze : 1
BRAZILIE – republika
Řád Jižního kříže
Řád Jižního kříže obnovil až prezident Getúlio Vargas (1930 -1945) - (1951 -1954).
Řád byl založen 5. prosince 1932.
Řád se opět stává nejvyšším všeobecně záslužným řádem Brazílie. Byl určen jako vysoké vyznamenání k ocenění zásluh v době míru, uděloval se občanům Brazílie za zásluhy o stát, ekonomiku, školství, kulturu a všeobecný rozvoj země. Byl však udělován i důstojníkům armády a cizincům. Řád nebyl nikdy doplněn meči.
Řád se členil do šesti stupňů či tříd .
Velkokříž řádu, který byl doplněn velkou řádovou kolanou (řetězem).
Velkokříž řádu na velkostuze s řádovou hvězdou pro velkokříž.
Velkodůstojník řádu, dekorace nošená na náhrdelní stuze a doplněná menší řádovou hvězdou.
Komander řádu, dekorace nošená na náhrdelní stuze.
Důstojník řádu, splývavá stuha doplněna rozetou.
Rytíř, řád, splývavá stuha, nošeno na prsou.
Velkokříž řádu s řetězem byl vyhrazen pro hlavy cizích států, případně pro generalitu (admiralitu). Klenot byl nošen na řádovém řetězu a doplněn hvězdou. Pro praktické nošení byla však ještě předávána i velkostuhou.
Stuha řádu je opět světlemodrá.
Podoba řádu se v průběhu let jen nepatrně odlišovala. Řád od svého založení do roku 1967 odpovídá popisu.
Poznámka :
Obrázky jsou převzaté z anglického prodejního katalogu.
Literatura :
H.Taprell Dorling: Ribbons and Medals
Prezident Vargas se k moci dostal vojenským pučem v roce 1930. Vládl od roku 1930 – 1945. Po roce 1945, kdy je ve svobodných volbách poražen, se stahuje do pozadí. K politické moci se dostává v roce 1951, kdy je zvolen ve volbách za prezidenta země. Jeho vláda však byla korupční, on sám se osobně na korupci podílel. V roce 1954 spáchal sebevraždu. Vzorem prezidenta Virgase bylo Portugalsko diktátora Salazara .
Připsáno kolegovi Frantovi a jeho panu admirálovi .
URL : https://www.valka.cz/Rad-jizniho-krize-t9547#327134Verze : 4