Medaile za vojenskou statečnost [1833]

Medal of Military Valor
Medaglia al Valor Militare
     
Název:
Name:
Medaile za vojenskou statečnost Medal of Military Valor
Název v originále:
Original Name:
Medaglia al Valor Militare
Datum vzniku:
Date of Establishment:
26.03.1833
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
zlatá
stříbrná
bronzová
Golden
Silver
Bronze
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
http://it.wikipedia.org/wiki/Valor_militare
URL : https://www.valka.cz/Medaile-za-vojenskou-statecnost-1833-t95457#416032 Verze : 0
     
Název:
Name:
Medaile za vojenskou statečnost zlatá Medal of Military Valor Golden
Název v originále:
Original Name:
Medaglia al Valor Militare d'oro
Datum vzniku:
Date of Establishment:
26.03.1833
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
- -
Klenot:
Badge:
- -
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
- -
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
- -
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
http://it.wikipedia.org/wiki/Valor_militare
URL : https://www.valka.cz/Medaile-za-vojenskou-statecnost-1833-t95457#416033 Verze : 0
     
Název:
Name:
Medaile za vojenskou statečnost stříbrná Medal of Military Valor Silver
Název v originále:
Original Name:
Medaglia al Valor Militare d'argento
Datum vzniku:
Date of Establishment:
26.03.1833
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
- -
Klenot:
Badge:
- -
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
- -
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
- -
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
http://it.wikipedia.org/wiki/Valor_militare
URL : https://www.valka.cz/Medaile-za-vojenskou-statecnost-1833-t95457#416034 Verze : 0
     
Název:
Name:
Medaile za vojenskou statečnost bronzová Medal of Military Valor Bronze
Název v originále:
Original Name:
Medaglia al Valor Militare di bronzo
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1887
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
- -
Klenot:
Badge:
- -
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
- -
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
- -
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
https://it.wikipedia.org/wiki/Valor_militare
URL : https://www.valka.cz/Medaile-za-vojenskou-statecnost-1833-t95457#416035 Verze : 1
Medaila za statočnosť v boji bola založená v roku 1833 v troch stupňoch: zlatá, strieborná, bronzová.
Všetky sú toho istého tvaru. Na averse je znak Savojska obklopený lístím prevýšený korunou.
Po obidvoch stranách nápis AL VALORE MILITARE.
Revers má vavrínový veniec s priestorom pre meno vyznamenaného vo vnútri. Zlaté medaily po vzácnosti sa vyrovnajú britskému Viktória krížu. Vyznamenanie je možné udeliť tej istej osobe niekoľkokrát. Vtedy sa na stuhu pripínajú hviezdičky. Stuha je belasej farby "moiré". Opis medaily sa trochu zmenil pre účastníkov služby v Afrike v rokoch 1936-37. Zobrazená medaila je z mojej zbierky, pochádza z obdobia 1. svetovej vojny. Ak za jednu akciu sa udelilo 15 vojnových krížov a 15 bronzových medailií za statočnosť, tak iba 1 strieborná.
Medaile za vojenskou statečnost [1833] - Avers medaily.

Avers medaily.
Medaile za vojenskou statečnost [1833] - Revers medaily.

Revers medaily.
URL : https://www.valka.cz/Medaile-za-vojenskou-statecnost-1833-t95457#356091 Verze : 0
Obrázek této stříbrné a jmenované medaile mně inspiroval. V jedné nejmenované aukční síni se rozprodává sbírka těchto nádherných medailí a tak se pokusíme některé zajímavé exempláře představit i zde .
Medaile Al valore militare- ( Tapferkeits Medaile ) byla založena 26. března 1833 králem Karlem Albertem Sardinským jako nejvyšší vojenské vyznamenání za statečnost v poli pro vojáky armády a námořnictva, ale již 1. března 1836 král Karel Albert tuto medaile rozděluje a dochází k založení obdobné medaile, která byla určena jen pro příslušníky válečného námořnictva ( Al valore di Marina ). Král Viktor Emanuel III. 27. listopadu 1927 zakládá pro letecké síly Itálie medaili která má stejnou vážnost jako starší dekorace. Jde o slavnou medaili Al valore aeronautica. Všechny tyto medaile se dělí na tři stupně:
- zlatá medaile
- stříbrná medaile
- bronzová medaile
Jen trocha statistiky .
Zlatá medaile byla v letech občanské války ve Španělsku v letech 1936-1939 udělena (doložitelně ) 153 x. V období let 1941 – 1942 udělena ( doložitelně ) 251 x. Medaile byla propůjčená i jednotlivým regimentům. Od roku 1833 do roku 1942 bylo uděleno celkem 47 zlatých medailí, které se upevňovali na standarty regimentů .
Medaile v upravené podobě byla udělována i v období tak zvané Sociální republiky Salo. Ke vzkříšení dekorace dochází v roce 1947 .
Tak jak bylo a opět je pro Rusko typický kříž Sv. Jiří. Pro Německo Železný kříž pro Rakousko-Uhersko slavné medaile Za statečnost, tak pro Itálii jsou to především právě tyto medaile. V ukázce nádherných ( ale bohužel i drahých) medailí začneme těmi nejstaršími z roku 1848 a dále od Krymské války, tažení z roku 1866 k období Velké války 1915 -18 a .světové válce. I když tato sbírka italského sběratelé je impozantní v rozsahu, neobsahuje žádnou zlatou medailí a některé oblasti jsou zastoupeny maximálně bronzovou medailí .

Literatura je uvedena v úvodní části
Medaile za vojenskou statečnost [1833] - Stříbrná medaile s letopočtem  1848

Stříbrná medaile s letopočtem 1848
Medaile za vojenskou statečnost [1833] - Stříbrná medaile z tažení roku  1859

Stříbrná medaile z tažení roku 1859
Medaile za vojenskou statečnost [1833] - Stříbrná medaile roku 1859 -zadní strana

Stříbrná medaile roku 1859 -zadní strana
Medaile za vojenskou statečnost [1833] - Krásná citace , zadní strana  Krymská válka

Krásná citace , zadní strana Krymská válka
Medaile za vojenskou statečnost [1833] - Privátní ražba pro anglického důstojníka . Citace je dle anglického způsobu na hraně medaile

Privátní ražba pro anglického důstojníka . Citace je dle anglického způsobu na hraně medaile
Medaile za vojenskou statečnost [1833] - Opis : Major  Shakespear  R.H.A. Crimea

Opis : Major Shakespear R.H.A. Crimea
Medaile za vojenskou statečnost [1833] - Stříbrná , zajímavá medaile z války 1859 , tedy proti Rakousku .

Stříbrná , zajímavá medaile z války 1859 , tedy proti Rakousku .
URL : https://www.valka.cz/Medaile-za-vojenskou-statecnost-1833-t95457#359067 Verze : 1
Nejenom Italští sběratelé si u těchto medailí velmi cení osoby i osobnosti vyznamenaného vojáka, jeho funkce, hodnosti, ale v neposlední řádě to je i tažení, kterého se dotyčný zúčastnil. Nepřekvapí, že právě rok 1866, tedy válka z roku 1866, kdy naši pradědové slavně vítězili na Italském bojišti je jedním z těch lepších či vzácnější ročníků .
Na ukázku ze slavné italské sbírky alespoň dvě bronzové medaile .
URL : https://www.valka.cz/Medaile-za-vojenskou-statecnost-1833-t95457#359087 Verze : 1
Itálie vstupuje do války v roce 1915 a je nutno říci, že to jsou zištné důvody a vidina zisku území. V tomto období bylo uděleno větší množství zlatých, stříbrný i bronzových medailí. Z našeho pohledu jsou jistě zajímavé medaile udělené Za statečnost čs.legionářům. Tedy všechny medaile jmenované s citací. Mezi válkami se tyto medaile pro potřebu Italských legionářů vyráběli i v Praze ( firma Hojtaš ), zde však jde jen o postříbřené a bronzové medaile, která na zadní straně nemají citací. I tyto medaile jsou však zajímavé .
V našich sbírkách se mezi sběrateli dekorací legionářů tyto medaile vzácně objevují .
Poznámka:
Děkuji kolegovi von Trenek, který je šťastným majitelem stříbrné medaile za pochopení a spolupráci .
URL : https://www.valka.cz/Medaile-za-vojenskou-statecnost-1833-t95457#359107 Verze : 1
Italští dobrovolníci, ale i pravidelné jednotky pěchoty, tankové i letecké jednotky se na příkaz vůdce Benita Mussollini zapojili do bojů občanské války ve Španělsku ( 1936 – 1939 ). I v tomto období bylo uděleno větší množství těchto medailí ve všech stupních. Na důkaz obrázek medaile příslušníka Italské armády, který byl v občanské válce angažován .
Italské jednotky armády jsou známe jako Corpo Truppe Volontairie a letecká vyšší jednotka s názvem Aviazione Legionorie
Prosím nezasahovat, dokončíme
URL : https://www.valka.cz/Medaile-za-vojenskou-statecnost-1833-t95457#359140 Verze : 1
Medaile z období II. světové války jsou podchyceny do roku 1942. Jsou vzácné neb právě vojáci na tak zvané „ Východní „ frontě mnoho šancí k přežití neměli. V případném zajetí je vojáci Rudé armády nešetřili a po Stalingradu je s Italskými jednotkami v Rusku konec .
Obrázek č. 1 představuje takovou vzácnou medaili. Opis na dekoraci přesně popisuje tažení tohoto vojáka :
BATTAGLINI DANDALO FATSCHEWKA IWANOWKA SERAFIMOVICH ( DON ) 12. LUGLIO 4-8-1942
Obrázek č. 2 –opis :
Giovanni Galati Medit. Centr. 10.6.1941 – 8.1.1942
Obrázek č.3 :
Konvolut medailí z roku 1941 (Severní Afrika Tobruk )
Medaile za vojenskou statečnost [1833] - Doklad ( udělovací dekret medaile .

Doklad ( udělovací dekret medaile .
URL : https://www.valka.cz/Medaile-za-vojenskou-statecnost-1833-t95457#359144 Verze : 1
Tyto zajímavé italské medaile mají svoji starobylou historii .
Medaile Za vojenskou statečnost sardinského království .
Elio Iarabek - Beluno Italie
Po válkách o dědictví španělské došlo začátkem 18. století k přerozdělení držby několika evropských zemí. Savojský vévoda Viktor Amadeus II. získal v roce 1713 mírovou utrechtskou smlouvou Sicílii a tím i královskou hodnost .
Rakouští Habsburkové zase v následujícím roce mírem rasttatským získali Neapolsko, Milánsko, Sardinii a jižní Nizozemí jako odškodnění za ztracený španělský trůn. Další dohodou v Londýně v roce 1718 vyměnil savojský král Sicílii s Habsburky za Sardinii a od té doby se datovalo Sardinské království, které mělo později zásadní význam pro sjednocenou Itálii .
V pořadí třetí sardinský král Viktor Amadeus III. ( 1736 – 1796 ) se po nástupu na trůn věnoval reorganizaci armády a také za jeho vlády vstoupilo Sardinské království 21. 05. 1793 odhodlaně do války s revoluční Francii. Při této příležitosti založil ČESTNÉ VYZNAMENÁNÍ v podob zlaté nebo stříbrné medaile, které sloužilo jako odměna za významné činy poddůstojníků a vojáků. Důstojníkům se tehdy uděloval za odvahu ŘÁD SV. MOŘICE A LAZARA .
Voják mohl obdržet pouze jednu medaili, buď stříbrnou nebo zlatou. Pokud již byl vyznamenán stříbrnou medaili a za své činy si zasloužil později medaili zlatou, musel nejdříve původně mu udělenou stříbrnou medaili vrátit. V případě, že mu byla hned udělena zlatá medaile, nemohl již více získat medaili stříbrnou .
Udělování medaile bylo individuální a nemohla být udělena kolektivu. Je známá jediná výjimka, a to v případě udělení dvou zlatých medailí regimentu Královských dragounů za činy dvou eskader v bitvě u kopce Brichetto dne 21. dubna 1796 proti francouzským oddílům .
Medaile je ražena Královskou mincovnou měla kruhovitý tvar o průměru 38 mm s pevným ouškem pro stuhu ( obr.1 nahoře ) .
Na lícní straně se nachází poprsí panovníka ve vojenské uniformě bez pokrývky hlavy obrácené směrem doprava a opis : VITTORIE AMADEO III. Dole je drobně sihnatura rytce C. LAVY ( Carlo Lavy ) .
Na rubu medaile v horní části se nachází oválný vavřínový věneček a po nim nápis :
AL VALORE – ( Za statečnost )
Ve spodní části jsou trofeje složené z praporů, bubnů, děla bez lacerace a několika koulí. Na medaili, která byla udělena dragounům, je po obvodu rubu opis :
DRAGONI DEL RE 1796 – ( Královští dragouni 1796 ) .
Dále je pozměněna i trofej, namísto praporů se na medaili nacházejí překřížené dělové hlavně ( obr. 1. dole ) .
Stuha byla světle modrá, dlouhá 32 mm .
Medailí tohoto prvního typu bylo uděleno :
30 ks zlatých
358 ks stříbrných
URL : https://www.valka.cz/Medaile-za-vojenskou-statecnost-1833-t95457#359334 Verze : 1
Italské medaile část -2.
Po nástupu nového panovníka na trůn Karla Emanuela IV. ( 1796 – 1802 ) zůstaly odznaky stejné. Na lícní straně medaile pouze změněna podobizna Amadea III. za podobiznu panovníka nového, zatímco rubní strana zůstala stejná ( obr..2 nahoře ) .
Medailí tohoto typu bylo uděleno jen 14 stříbrných, zlatá žádná .
Další změna byla provedena následujícím panovníkem Viktorem Emanuelem I. ( 1802 – 1821 ). Ten nejprve potvrdil platnost medailí Za statečnost Královskou listinou ze dne 1. dubna 1815 a následně Královským patentem ze dne 14. června založil VOJENSKÝ ŘÁD SAVOJSKÝ a současně medaile ZA STATEČNOST zrušil. Medaile s podobiznou Viktora Emanuela I. se objevily jen krátkou dobu, a to pouze 136 dní. Během tohoto období byla udělena jedna zlatá a 25 stříbrných medailí .Medaile zůstává jinak stejná, mění se jen signatura rytce, nyní je jim Amadeo Lavy ( obr.2 dole ) .
Za krále Karla Felixe ( 1821 – 1831 ) medaile Za statečnost udělovaná nebyla .
URL : https://www.valka.cz/Medaile-za-vojenskou-statecnost-1833-t95457#359335 Verze : 1
Italské medaile část – 3
Nový panovník Karel Albert ( 1831 -1849 ) obnovuje Královskou listinou ze dne 26. března 1833 udělování zlatých a stříbrných medailí Za statečnost a ustanovil, že tyto medaile budou udělovány všem vojákům bez ohledu na hodnost či k jakému útvaru nebo zbraní patří za činy, za které nemohl být udělen Vojenský řád Savojský .
Došlo k radikální změně medaile, její průměr je nyní 33 mm a úchyt pro stuhu je ve tvaru třmínku, zatímco barva stuhy zůstává stejná .Znovu se opět změnil rytec, stává se jim Giuseppe Ferrari a téměř všechny medaile jsou raženy v Královské mincovně ( obr. 3 horní řada ).
Na líci medaile je nyní savojský znak s korunkou nacházející se mezi palmovou větvičkou na levé straně a vavřínovou větvičkou na pravé straně, ve spodní části jsou obě ratolestí svázány stuhou. Opis na medaili zní AL VALORE MILITARIE tj. Za vojenskou statečnost. Na líci se také nacházejí iniciály rytce F. G. a písmeno „Z“ s korunkou .
Na rubové straně jsou vyraženy dvě větvičky vavřínu svázané ve spodní části stuhou a mezi větvičkami bylo prázdné místo, km se vyrylo jméno dekorovaného vojáka. Po vnější straně se do kruhu vyrývalo datum a místo, které připomínalo kdy a kde k hrdinskému činu došlo .
Za posledního sardinského krále Viktora Emanuela II. ( 1849 – 1861 ) ke změnám u této medaile nedošlo. Existuji však varianty, které se nacházejí na rubní straně medaile a které označují jednotlivé boje nebo vojenská tažení ( obr. 3. střední řada .
- Spedizione d Óriente – ( Tažení na Východ –Krymská válka)
- Guerra contro l´Impero d´Austria 1859 – (Válka proti Rakouskému císařství 1859 )
- Campagna dell´Italia Meridionale 1860 – ( Válka s Papežským státem )
- Campagna della Bassa Italia 1860-1864 – ( Tažení do jižní Italie 1860-1861 –válka proti Království dvou Sicilii )
V rámci Krymské války bylo zasláno do spojeneckých zemí k udělení :
Velká Britanie 450 stříbrných medailí
Francie 1200 stříbrných medailí
Při tažení proti Rakousku v roce 1859 bylo Francii zasláno dokonce 8000 stříbrných medailí, které nesly nápis Guerra d´Italie –( Italské války – obr. 3 dolní řada )
Závěrem lze shrnout, že od roku 1833 do roku 1861 bylo uděleno 56 zlatých medailí a 18 400 medailí stříbrných .
Literatura :
Sézane P .Prontuario di Faleristica ufficiale italiana Parma 1993
Scarpa c.C Satane P. Le Decorazioni al Valore dei Regni si Sardena e d´Italia. Roma 1976
Tento článek zpracoval pro Faleristický časopis SIGNUM Italský sběratel Elio Iarabek a byl poprvé publikován :
-časopis SIGNUM číslo 6 IV. řada červen 2004. Publikace pro potřebu válka povolena redakci časopisu SIGNUM .
URL : https://www.valka.cz/Medaile-za-vojenskou-statecnost-1833-t95457#359336 Verze : 1
V nadcházející německé aukci se bude dražit zlatá medaile. Je vyrobená, jako všechny tyto medaile za 2. svět. války, z pozlaceného stříbra. Obdrželo ji německé letecké eso (135 sestřelů), stíhací pilot Joachim Müncheberg. Je značena nápisem MÜNCHEBERG JOACHIM /
CIELO DEL MEDITERRANEO CENTRALE FEBBRAIO-AGOSTO 1941-XIX
a značkou státní mincovny Zecca. Za 2. svět. války zlatou medaili obdržel z německých důstojníků ještě Hans-Joachim
Marseille. Dokonce i sám Rommel dostal pouze stříbrnou variantu. Tomu odpovídá i vyvolávací cena EUR 12 000,-.Prameny: www.andreas-thies.de
URL : https://www.valka.cz/Medaile-za-vojenskou-statecnost-1833-t95457#625922 Verze : 1
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více