Melč, Robert Lev

Meltsh, Robert Lev
     
Příjmení:
Surname:
Melč Melč
Jméno:
Given Name:
Robert Lev Robert Lev
Jméno v originále:
Original Name:
Robert Meltsh
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
major Major
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
10.05.1891 Loučka, Nový Jičín /
10.05.1891 Loučka, Nový Jičín /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
20.11.1934 Praha /
20.11.1934 Prague /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
Velitel Samostatného leteckého oddílu 1. československé střelecké divize na Rusi
(1918 - 1919)
Velitel Leteckého oddílu čechovojsk na Rusi
(1919 - 1920)
Commander, the Air Squadron of the 1st Czechoslovak Rifle Division in Russia (1918 - 1919)

Commander, the Air Squadron of the Czech Military in Russia (1919 - 1920)
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- -
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Historie a Vojenství 4/1995
Vojenský ústřední archív Praha - www.vuapraha.army.cz - Fond Osobních spisů
URL : https://www.valka.cz/Melc-Robert-Lev-t95443#356020 Verze : 0
Major Československého vojenského letectva Robert Lev Melč (původním jménem Robert Meltsh)


* 10. 05. 1891 Loučka, Nový Jičín, Čechy, Rakousko-Uhersko
+ 20. 11. 1934 Praha, Čechy, Československo


V rakousko-uherské armádě dosáhl hodnosti Feldwebel 2).


Pilot K. u K. Luftfahrtruppe, pilot Československé legie na Rusi a důstojník Československého letectva.


Jednotky: Flik 8, 1. československý letecký a automobilový oddíl, 1. samarský letecký oddíl, Samostatný letecký oddíl 1. československé husitské střelecké divize, Letecký oddíl čechovojsk – velitel, letecký pluk č. 1.Narodil se v Loučkách okrese Nový Jičín dne 20. května 1891. Navštěvoval českou i německou obecní a měšťanskou školu. A nakonec Státní průmyslovou školu německou v Brně – 4 ročníky. Poté pracoval jako strojní technik. V roce 1912 byl odveden do rakousko–uherské armády.
Na přelomu let 1913–1914 absolvoval první pilotní kurs určený pro poddůstojníky v rakouském Fischamendu. Dne 8. května 1914 získal rakouský pilotní diplom FAI, číslo 162. Poté byl přidělen k Flik 8, kde sloužil s Oberleutnantem Jindřichem Kostrbou a Oberleutnantem Rudolfem Holekou. Prvým velitelem Flik 8 byl Oberleutnant Eugen Czapary (Maďar, jehož jméno bylo Czapáry Jenő), později Oberleutnant Ing. Rudolf Stanger a Hauptmann Gustav Studený.


V roce 1915 během druhého obléhání Przemyšlu (9. listopadu 1914 – 22. března 1915) provedl několik letů do obležené pevnosti.
V den pádu pevnosti 22. března 1915 o 4. hodině ranní odletěl jako předposlední pilot. Na místě pozorovatele seděl Korporal Ferdinand Junker Ten samý den jen o hodinu později odletěl poslední stroj pilotovaný velitelem Flik 8 Oberleutnantem Ing. Rudolfem Stangerem. Na místě pozorovatele seděl velitel Flik 11 Rittmeister Georg Edler von Lehmann.
Velitel Flik 8 Oberleutnant Ing. Rudolf Stanger o letu Feldwebela Melče později napsal:
„Za jízdy slyšeli jsme v tmavé noci hukot motoru letce Melče, jenž nedbaje tmy vyletěl o 4. hod. ranní, mistrný to výkon, jenž u mne staršího letce budil úctu. Za odvážným pilotem posílali jsme přání šťastného výsledku.“


Na letiště své letecké roty Flik 8 však nedoletěl. Byl pravděpodobně sestřelen Rusy u Rymanova. Později sám tvrdil, že dobrovolně dezertoval k Rusům 1).
Každopádně je veden jako nezvěstný od 22. března 1916.
Odznak polního letce - Feldpilot získal 13. března 1915. V té době byl povýšen na Feldwebela 2).Do legií vstoupil v Jekatěringu 15. června 1916, byl přidělen k 1. československému střeleckému pluku do záložní roty v hodnosti střelec (vojín). Na přelomu let 1916 a 1917 absolvoval poddůstojnickou školu v Kijevě a Barispolu. K 12. červnu 1917 byl převelen k 8. československému střeleckému pluku a povýšen na podporučíka. V červenci 1917 byl znovu přeložen k ženistům. Zařazen byl k inženýrské rotě 2. československé střelecké divize. V prosinci 1917 přeložen k francouzské vojenské misi.


V lednu 1918 byl převelen k 1. československému leteckému a automobilovému oddílu pod velením poručíka Vlastimila Fialy. K oddílu nastoupil 14. února 1918.
Při ústupu z Kijeva se mu podařilo zabrat dvě letadla typu Farman a další materiál, který zajistil na letišti u železniční stanice Lubny. Letadla a letecký materiál patřily francouzké vojenské misi, ta však před příchodem německých a rakousko-uherských jednotek letiště opustila.


Dne 8. března 1918 se oddíl nachází v Charkově, kam byl po železnici přesunut. Následujícím dnem 9. března 1918 začalo pravidelné vyučování leteckého oddílu, které s přestávkami pokračovalo až do konce května 1918. Následně byl oddíl přesunut do Serdobska, kam 20. března dorazil. Zde se také začalo létat.


Při jednání představitelů Československých legií na Rusi se sovětskou vládou bylo rozhodnuto o co nejrychlejším přesunu transportů Československých legií na Rusi do Vladivostoku.


Při cestě v průběhu března, dubna a května sovětská vláda rozhodla o částečném a nakonec úplnén odzbrojení Československých legií na Rusi. To bylo podmíněno dalším pokračováním transportů do Vladivostoku.


V dubnu 1918 však Melč oddíl opustil z důvodu nemožnosti vzít svoji manželku do Francie, proto se rozhodl zůstat v Rusku v Batrakách u Samary. 3) Ještě předtím měl Melč jako pilotní instruktor s pilotním žákem Josefem Skálou nehodu krátce po startu, avšak bez vážnějších následků. Stalo se tak 10. dubna 1918 se strojem Sopwith čísla 1203 s namontovaným druhým řízením.


V červnu 1918 byl však poručíkem Stanislavem Čečkem (budoucí generál) v Samaře povolán zpět do armády. Byl přidělen k ruskému leteckému oddílu, jehož část se dala do služeb Československé legie na Rusi. Ze začátku létal na povolžské frontě v Bojové četě 1. samarského leteckého oddílu Národní ruské armády, koncem června 1918 byl s oddílem přeložen do oblasti Ufy a Simbirska. Celkem za červen a červenec 1918 vykonal 33 letů v celkovém trvání 78 hodin. Většina letů měla průzkumný nebo bombardovací charakter 4).


Jednotka měla letadla typů Nieuport (jeden Nieuport čísla 2415), Farman 30 a Voisin.


Dne 14. srpna 1918 byl na základě Bojové čety 1. samarského leteckého oddílu Národní ruské armády postaven Samostatný letecký oddíl 1. československé střelecké divize rozkazem tehdejšího poručíka Čečka. Velitelem se stal podporučík Melč.
Na konci srpna musel Melč vykonat služební cestu do Jekatěrinburgu, kde vytrval až do 12. září 1918. Mezitím musel oddíl spolu s armádou ustupovat. S oddílem se setkal v železniční stanici Čerdakly, kde převzal velení. Oddíl byl pak poslán do týlu k přeformování do železniční stanice Miass u Ufi, zde zůstal oddíl dva měsíce až do 25. listopadu 1918. Oddílu zůstalo však jen jedno letadlo Nieuport.


Oddíl dál pomalu ustupoval po železnici dál na východ až koncem ledna se zastavil na měsíc a půl ve stanici Čumlak. Zde byl 30. ledna 1919 povýšen na poručíka (6. února 1919) 5).
Mezitím oddíl byl vyjmut ze stavu 1. československé střelecké divize a podřízen štábu Československého vojska na Rusi. Kde se ujal funkce leteckého referenta, současně však zastával funkci velitele leteckého oddílu.


Oddíl byl koncem března 1919 převelen do Omska, kde se měl spojit s oddílem kapitána Fialy vypraveným z Vladivostoku. Dne 5. dubna 1919 je Melč povýšen kapitána. 5)


Oddíl z Vladivostoku dorazil až 30. května 1919 pod velením kapitána Skály. (Kapitán Fiala se při jednom letu zranil a byl evakuován do Československa.) Tento spojený oddíl se přejmenoval na Letecký oddíl čechovojsk. Prakticky se přetvořil na leteckou školu. Velení školy převzal kapitán Melč.


Měl dalekosáhlé plány, během necelého roku chtěl vycvičit 36 nových pilotů a adekvátní počet leteckých pozorovatelů. Letecká škola disponovala několika letadly Farman 30, Nieuport a L.W.F. 6).


První zkušební let 4. června 1919 sledovali zástupci francouzské vojenské mise. Koncem června a začátkem bylo namontováno zdvojené řízení do tří strojů. Během měsíce pak žáci s instruktory prodělali více jak 350 letů.
Začátkem srpna 1919 se fronta přiblížila k Omsku a kapitán Melč musel leteckou školu v polovině srpna 1919 stěhovat do Nikolsku (dnešní Ussurijsk), kam oddíl 11. září (15. září) 1919 dorazil po týdenní přestávce Irkutsku, kde Melč provedl jeden let na počest delegace z Československa.


Dne 19. září se začalo v Nikolsku opět létat. Letecká škola pokračovala až do konce listopadu 1919, pak kvůli velkému množství sněhu byly pozastaveny lety.


Na přelomu roku 1919–1920 s ukončením bojů s bolševiky a pro nemožnost dokončit letecký výcvik a zásobování leteckým materiálem přišel rozkaz k transportu do Československa.


Stávající letouny byly během několika dnů rozebrány a i s materiálem poslány do Vladivostoku. Do 10. ledna 1920 se většina personálu leteckého oddílu, letecký materiál i se čtyřmi L.W.F., nalodil na parník Hvah-Yih (zabavená rakousko-uherská loď Silesia) a velitelem tohoto 16. transportu byl jmenován kapitán Melč. Toho dne ve 14:00 16. transport po rozloučení s generálem Čečkem vyplul z Vladivostoku. Trasa lodí vedla přes Japonsko, Singapur, Ceylon, Egypt do Terstu, kde přistáli 26. února 1920. Do Čech kapitán Melč dorazil 1. března 1920 spolu se 143 legionáři a čtyřmi letadly L.W.F. (č. 2,3,4,7).


Začátkem března 1920 kapitán Melč nastoupil měsíční dovolenou. Dne 20. dubna 1920 je ustanoven zástupcem majora Fialy na M. N. O. v Praze.


Dne 1. května 1920 byl povýšen na majora se zpětnou platností od 1. května 1919. Poté nastoupil k leteckému pluku č. 1.


Ke dni 31. srpna 1920 je zavedeno trestní vyšetřování s majorem Melčem. Dne 2. března 1921 je zproštěn viny (pozastaveno trestní vyšetřování?).


Dnem 16. února 1921 je demobilizován a poslán do zálohy.
Umírá v Praze 20. listopadu 1934 na tuberkulózu v nemocnici na Bulovce.Vyznamenání: Československý válečný kříž 1918 číslo dekretu 4914, Francouzský válečný kříž s palmou, Československá revoluční medaile


Poznámky:
1) Výpověď měnil podle potřeby, pravděpodobně byl však sestřelen.
Stroj Feldwebela Melče byl podle některých pramenů přetížen zlatem, proto byl velice pomalý a umožnilo to Rusům jej sestřelit. Načež zlato se stalo ruskou kořistí.


2) Ve služebních výkazech je však uvedena jako poslední hodnost v armádě Rakouska-Uherska - Fähnrich.


3) Oženil se 1. října 1917 v Bělgorodě.
Manželka Matrona Vasiljevna *27.3. 1895 Bělgorod, Kurská gubernie.
Syn Evžen *6.2. 1919 Čeljabinsk, Orenburská gubernie.


4) Rozpis bojových letů za červen a červenec 1918:
Od 8.6. do 1.7. 1918 – 9 letů na samarské frontě.
Od 4.7. do 15.7. 1918 – 10 letů na ufinské frontě.
Od 16.7. do 24.7. 1918 – 7 letů na simbirské frontě.
Od 26.7. do 1.8. 1918 – let s členem Francouzské vojenské mise s kapitánem Bordem do Samary a zpět.
Od 2.8. do 12.8. 1918 – 4 lety na karaňské frontě.
Od 13.8. 1918 – let na simbirské frontě
Celkem vykonal 33 letů v celkovém trvání 78 hodin. Většina letů měla průzkumný nebo bombardovací charakter.


5) Podle některých zdrojů se od března 1919 údajně podepisuje jako kapitán, podle rozkazu číslo 32. Ale tam je pouze odkaz na rozkaz osobních změn číslo 16 Československého vojska na Rusi, kde je povýšen pouze na poručíka. Na kapitána byl oficiálně povýšen až 5. dubna 1919.


6) Bylo k dispozici 7 letounů L.W.F. V. Tractor.
1. - rozbitý stroj č. 39930 "T. G. MASARYK" , (havaroval na něm kapitán Fiala 7. ledna 1919);
2. - č. 109 s motorem Sturtevant 140 k;
3. - č. 39953 s motorem Thomas 135 k;
4. - č. 132 s motorem Sturtevant 200 k;
5. - letoun shořel s vagónem cestou do Omska;
6. - č. 86 s motorem Thomas 135 k (v listopadu havarovali s letounem Viktor Knopp a mechanik Pech);
7. - č. 80 s motorem Sturtevant 140 k.


L.W.F. V. Tractor
Dvoumístný cvičný a pozorovací letoun vznikl v roce 1916 v USA. Dvojplošník L.W.F. nevynikal letovými vlastnosti, proto se v armádě USA používal jen k druhořadým úkolům.
Na konci léta 1918 byla nakoupena urychleně letadla pro nově vzniklý letecký oddíl 2. československé střelecké divize na Rusi. Americkou stranou byla objednávka urychleně vyřízena posláním letadel „bojové služby neschopná“. Jeden letoun L.W.F. V. Tractor se zachoval v Národním technickém muzeu v Praze.


Technické data:
Výroba: L.W.F. (Lowe, Willard, Fowler) Engineering Company, Long Island, stát New York, USA, 1917
Rozpětí horního křídla: 14,20 m
Rozpětí dolního křídla: 12,80 m
Délka trupu: 7,05 m
Šířka trupu: 0,8 m
Max. rychlost: 140 km/hod
Počáteční stoupavost: 1,77 m/s
Vytrvalost: 4 hod.


Zdroje:
Vojenský ústřední archív Praha - www.vuapraha.army.cz - Fond Osobních spisů
Historie a Vojenství 4/1995
www.valka.cz
www.militaria.cz
http://www.162oddil.cz/db/detail.php?id=69495&
http://www.ntm.cz/cs/heslar/tractor
URL : https://www.valka.cz/Melc-Robert-Lev-t95443#356025 Verze : 3
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více