Jan Kotrba - prosba o pomoc

Diskuse
Vážení,
na pamětní desce obětem okupace umístěné na budově Krajského úřadu Středočeského kraje v Praze 5, Zborovská 81/11 je zaznamenáno jméno Jan Kotrba. Podle některých indicií měl být příslušníkem čs. armády v Anglii a později domácího odboje. Prosím o nějaké informace o něm nebo o zdroji, kde bych se dověděl něco bližšího.
Děkuji.
URL : https://www.valka.cz/Jan-Kotrba-prosba-o-pomoc-t95435#355986Verze : 0
MOD
A ještě jedna upřesňující informace. Měl snad pracovat pro Útvar zvláštních operací SOE.
URL : https://www.valka.cz/Jan-Kotrba-prosba-o-pomoc-t95435#355989Verze : 0
MOD
Vážení,
obávám se, že Jan Kotrba z desky umístěné v prvním patře domu v ulici Zborovská 11, není námi hledanou osobou.


Dnes jsem stihl ještě navštívit badatelnu VHA, kde mi sdělili, že JK je několik, z toho u tří není uvedena jednotka u které sloužili a z těchto tří je jeden uváděn jako nezvěstný od roku 1944.


V seznamech vedených VÚA jsou uvedena civilní jména osob, které bojovaly na straně Britů, občas jsou k nim přiřazeny i jejich válečné pseudonymy. Takže je možné, že námi hledaný JK se ve skutečnosti jmenoval jinak.

Zborovská 11, Smíchov čp. 81.

Umístění pamětní desky - plus detail vpravo.
URL : https://www.valka.cz/Jan-Kotrba-prosba-o-pomoc-t95435#356047Verze : 0
MOD
Děkuji Ti Jirko. Zdá se, že těch alternatív je více a že se o identitě mnou uvedeného Jana Kotrby už nic nedozvím. Nebo má snad někdo z kolegů nějaký nápad?
URL : https://www.valka.cz/Jan-Kotrba-prosba-o-pomoc-t95435#356050Verze : 0
MOD
Pokud byl veden u SOE mělo by jeho jméno nejspíše být na památníku v ARISIAG ve Skotsku. Šlo o SOE School 25 kterou zřejmě prošla většina z 308 ČS vojáků u SOE. Takže britové jména nijak netají a asi by se v Británii zjistit dala. Pokud byl dotyčný opravdu členem ČS armády v GB a následně v odboji doma, musel by být mezi těmi kteří byli po výcviku vybráni k výsadku (těch bylo 131, ale poslední výsadky byly kvůli blížícímu se konci války zrušeny takže počet vysazených byl nižší). Takže pokud jsi si jist tím ČS vojskem a odbojem, pátral bych tímhle směrem.
URL : https://www.valka.cz/Jan-Kotrba-prosba-o-pomoc-t95435#356054Verze : 0
V databázy VPM máme i tento pomník ve |Skotsku,včetně přepisu textu a jména tam uvedena nejsou, podle fotografie to nevypadá, že by v okolí pomníku případně byly desky se jmény.


www.vets.estranky.cz


detailnější fotografie je na stránkách Centrální evidence válečných hrobů spravované Ministersvem obrany


www.valecnehroby.army.cz


seznam jmen tam není taktéž uveden,


V databázi Spolku pro vojenské pietní místa i CEVH MO jsou tři osoby tohoto jména, už zmíněná na desce v Praze (bez dalších informací), jedna oběť 1. sv, a třetí je JK z tady z Kostic, který se nevrátil z Dachau, pokud by se jednalo o odbojáře a navíc člena výsadku určitě by to bylo v kronice zmíněno.
URL : https://www.valka.cz/Jan-Kotrba-prosba-o-pomoc-t95435#356070Verze : 0
Jména jsou zde www.pomnikparasutistum.cz JK mezi nimi není
URL : https://www.valka.cz/Jan-Kotrba-prosba-o-pomoc-t95435#356075Verze : 0
Koukal jsem i na náš seznam výsadků, měli by tam být všechny výsadky i ty do Itálie a jinam než na naše území a taky tam JK není.
URL : https://www.valka.cz/Jan-Kotrba-prosba-o-pomoc-t95435#356076Verze : 0
Děkuji všem kolegům a kamarádům za informace a snahu o pomoc.
URL : https://www.valka.cz/Jan-Kotrba-prosba-o-pomoc-t95435#356090Verze : 0
MOD
Vážení kolegové,
hledaný Jan Kotrba se narodil v Drážďanech 11.08.1913 a byl příslušný do Benešova u Prahy. Před válkou pracoval na britských lodích jako stevard. Do československého zahraničního vojska vstoupil ve Francii v prosinci 1939.


Lodí připlul do Británie 12.07.1940 a pak sloužil u 1. pěšího pluku čs. samostatné brigády. V roce 1942 se oženil s Eileen Daviesovou z Landaffu.


K britské armádě byl převelen dne 05.10.1942. V roce 1943 byl zajat a za nezvěstného byl prohlášen 09.07.1943. Během poválečného šetření bylo zjištěno, že byl zabit kolem data 15.02.1945, během jakéhosi "pochodu smrti" z německého koncentračního tábora Sachsenhausen.


Čest jeho památce.

SS Mohamed Ali el-Kebir. Foto via Uboat.net
URL : https://www.valka.cz/Jan-Kotrba-prosba-o-pomoc-t95435#358069Verze : 0
MOD
Omlouvám se, ale nutí mě se to zeptat - jak mohl zemřít během "pochodu smrti" ze Sachsenhausenu, když byl zajat v řadách britské armády? Nebo přišli na to, že je původem Čechoslovák a vyřídili si to s ním? (jak to plánovali udělat zajatým čs. pilotům?)
A nebo sem to pochopil ještě úplně špatně?
URL : https://www.valka.cz/Jan-Kotrba-prosba-o-pomoc-t95435#358645Verze : 0
Vážený pane kolego,
v jednom z výše uvedených příspěvků je informace, že Jan Kotrba asi sloužil u Special Operations Executive (SOE).


Britská SOE byla vojenská jednotka, která se specializovala na diverzní a výzvědnou činnost v týlu nepřítele. Byl-li některý z příslušníků SOE zajat v civilním oblečení, nepodléhal ochraně podle ženevské konvence. V případě, že byl zajat v uniformě, velmi záleželo na tom jak byli Němci pomstychtiví.
URL : https://www.valka.cz/Jan-Kotrba-prosba-o-pomoc-t95435#358688Verze : 0
MOD
Děkuju moc, to sem si neuvědomil. Jmenovaný na tom byl tedy stejně, jako naši parašutisté vysazeni SOE u nás.
URL : https://www.valka.cz/Jan-Kotrba-prosba-o-pomoc-t95435#358788Verze : 0
Pokud vím existovala směrnice (snad přímo od AH) že příslušníci podobných oddílů nemají být považováni za vojáky ani když jsou chyceni v uniformě, to jestli se dodržovala a jak moc je jiná. Ale své mohlo sehrát i místo narození, pokud se narodil v Drážďanech, mohl být němci brán ještě hůř než pouhý protektorátní příslušník. Ono to bylo často dost individuální, jak se na které zajatce Němci dívali, podle některých lidí se kterými jsem mluvil hrálo roli i kdy opustili republiku (po 15.3. byli bráni jako zrádci, protože to už byl protektorát) ale bylo to hodně o konkrétních případech a asi nebyl jednotný výklad. Ostatně i po slavném útěku ze StaLagu byli pochytaní postříleni, což je jednoznačně proti konvencím.
URL : https://www.valka.cz/Jan-Kotrba-prosba-o-pomoc-t95435#358796Verze : 0
Hello,


I have read with great interest the exchanges concerning Jan Kotrba who was executed at Sachsenhausen in 1945. I have been gathering material on the Special operation he was involved as a member of SOE (Operation LOCKSMITH, an attempt to block the Corinth Canal).
Kotrba was captured on 1 May 1943 by the Abwehr Athens Station on Tselivinia (west coast of the Peloponnese in Greece, facing the Island of Hydra). He was captured with Lt. Cdr. Michael Cumberlege and two other Sergeants. All four men were in uniform according to German records. Cumberlege was a personal friend who had asked Kotrba to volunteer for the mission, he had known him before the war and Kotrba had acted as a cook on Cumberlege's yacht while they were cruising the Aegean. The four men were held in Averoff jail in Athens before being transferred to Vienna and then to Sachsenhausen (in January 1944). All four men were treated as criminals and held at the Zellenbau in Sachsenhausen, they were executed on 10 April 1945 (the date is not absolutely certain). They were not evacuated with the other prisoners.
At the time of his capture, Kotrba used the name of Davies (his wife maiden name) to hide his Czech origin from the Germans.


I would be glad to know if Kotrba has left relatives and anyone interested in the story can contact me.


Platon Alexiades
Montreal, CANADA
URL : https://www.valka.cz/Jan-Kotrba-prosba-o-pomoc-t95435#384488Verze : 0
For Platon


One of those captured at the raid on the Corinth Canal was James 'Jumbo' Steele who came from Southern Rhodesia and is commemorated on the war memorial in the town formerly known as Marandellas of that country ( now Marondera in Zimbabwe). I have quite a bit of info on Jumbo and would be grateful to learn what you have found on him and Cumberlege.
Go well


Alan
South Africa
URL : https://www.valka.cz/Jan-Kotrba-prosba-o-pomoc-t95435#390477Verze : 0
Hello Alan,


You can contact me privately for my email address.


Many thanks,


Platon
URL : https://www.valka.cz/Jan-Kotrba-prosba-o-pomoc-t95435#390494Verze : 0
Dobrý den,
Protože jak kanadský kolega Alexiades, tak kolega z Jižní Afriky píší zajímavé věci, pokusil jsem se je stručně přeložit, vnáší to myslím dost světla do celého příběhu.


Přečetl jsem si s velkým zájmem výměna informací týkajících se Jana Kotrby, který byl popraven v Sachsenhausenu v roce 1945. Sbíral jsem materiál k operaci v níž byl zapojen jako člen SOE (operace LOCKSMITH, snažící se blokovat Korintský průplav).
Kotrba byl chycen dne 1. května 1943 Abwehrem v Aténách na Tselivinia (západním pobřeží Peloponésu v Řecku, s výhledem na ostrov Hydra). Byl chycen spolu s Lt Cdr. Michael Cumberlege a dalšími dvěma seržanty. Všichni čtyři muži byli podle německých záznamů v uniformě. Cumberlege byl Kotrbovým osobním přítelem, a požádal Kotrbu aby se přihlásil jako dobrovolníci na tuto misi, oba se znali z doby před válkou kdy Kotrba pracoval jako kuchař na Cumberlegeově jachtě, v době plavby v Egejském moři. Všichni čtyři muži byli drženi ve vězení Averoff v Aténách, než byli přemístěn do Vídně a potom do Sachsenhausenu (v lednu 1944). Se všemi bylo zacházeno jako se zločinci a byli drženi na vězeňském baráku („Zellenbau“ se asi myslí odděleně od ostatních vězňů - toto je má poznámka) v Sachsenhausenu, byli popraven dne 10. dubna 1945 (datum není zcela jisté). Nebyli evakuován s ostatními vězni.(nezahynuli tedy na pochodu smrti, ale již v táboře - opět má poznámka)
V době jeho chycení, Kotrba používá jméno Davies (dívčí jméno jeho manželky), aby skryl český původ před Němci.


Kolega z Jižní Afriky pak dodává že
Jedním z těch chycených na nájezdu opraci Locksmith byl James Steele 'Jumbo', z Jižní Rhodesie, a je připomínán na válečném pomníku ve městě dříve známém jako Marandellas (dnes Marondera v Zimbabwe). Mám celkem dost informací o „Jumbo“ a rád bych se dozvěděl, co jste našli na něj a Cumberlege.


Takže pokud někdo ví něco dalšího okolo JK nebo i jeho příbuzných, stálo by za to dát to kolegům vědět.
URL : https://www.valka.cz/Jan-Kotrba-prosba-o-pomoc-t95435#390495Verze : 0
Thank you for translating my text. My apologies that I cannot speak or write the czech language.
If someone has additional details on Jan Kotrba please let me know.
It appears that Cumberlege and Kotrba had actually been on a clandestine mission to reconnoitre the Italian coastlines (I believe these were the Islands of the Dodecanese) even before the war started. I am not certain of the dates but probably in 1939. They used Paul Hammond's yacht LANDFALL. The mission was on behalf of Admiral Godfrey (Director of Naval Intelligence) who was a personal friend of the Cumberlege family.


Kotrba had known Cumberlege for six years before the war and was working as a cook at Juan-les-Pins (south coast of France) when the war started. In November 1939 he enrolled in the Czech Independent Brigade (his serial number was F.327) and was serving in the Driving School when Cumberlege asked him to join him for the Corinth operation.


Platon
URL : https://www.valka.cz/Jan-Kotrba-prosba-o-pomoc-t95435#390496Verze : 0
Kolega Alexiades doplnil že podle všeho již plavba jachtou zmíněná v předchozím příspěvku mohla být průzkumnou misí k italským břehům (dle něj asi k Dodekanéským ostrovům), takže je pravděpodobné že alespoň jeden z nich (Cumberlege) možná pracoval pro námořní rozvědku, jejíž šéf admiral Godfrey byl osobním přítelem Cumberlegovi rodiny. Loď na níž se plavili byla jachta Landfall Paula Hammonda
Kotrba znal Cumberlege už 6 let před válkou a v době jejího vypuknutí pracoval jako kuchař Juan les Pins na jižním pobřeží Francie, v listopadu se zapsal do ČS brigádě (zde je asi omyl, ve Francii myslím nebyla brigáda ale divize) a měl číslo F.327 a sloužil v autoškole když ho Cumberlege přizval k akci v Korintském průlivu.
Myslím že v posledním odstavci se mísí dvě různá období, tedy Francie, a pozdější služba v Británii, ale i tak myslím že popis obsahuje řadu věcí které zde nepadli. Pokud někdo má další informace bylo by dobré je sem dát a případně je (nejlépe v angličtině) poslat i kolegovi Alexiadovi, který nám myslím dost poodhalil tajemství smrti jednoho z našich vojáků.
Mne osobně by docela zajímalo jak se stalo že se narodil v Drážďanech a samozřejmě i jeho služba v CIB v Británii. Pokud byl vyžádán k SOE asi to mělo nějaký důvod, být instruktorem v autoškole asi tím důvodem nebylo.
URL : https://www.valka.cz/Jan-Kotrba-prosba-o-pomoc-t95435#390521Verze : 0
Dobrý den zájemcům o operaci LOCKSMITH:
i když se tematika již před lety zdánlivě vyčerpala, dovolím si doplněk. Nevím od kdy, ale ukázky textu o operaci LOCKSMITH jsou přístupné na google books: books.google.de
Účastník této diskuse Platon Alexiades je sám autorem právě uvedené knihy Target Corith Canal: 1940-1944
O veliteli operace Mike Cumberlege vyšla kniha s bohatým ilustračním materiálem včetně fotografie Jana Kotrby, tehdy stewarda na Mikově plachetnici Landfall v r. 1938, nebo Mika na jeho plachetnici za kormidlem či v Corinth Canal 1938.
Robin Knight: The Extraordinary Life of Mike Cumberlege SOE
kterou od listopadu lze najít jako e-book. Do přílohy vkládám malou ukázku.
Mimochodem, dostal jsem se k informacím o Janovi Kotrbovi přes zájem o operaci CLAY, které byla nedávno v Blazicích odhalena pamětní tabule:
https://blazice.cz/cz/clay-eva.html


Příloha je viditelná až po registraci/přihlášení

URL : https://www.valka.cz/Jan-Kotrba-prosba-o-pomoc-t95435#614181Verze : 1
Doplňuji předcházející zprávu:
Památce Jana Kotrby, Mika Cumberlegeho a dalších bojovníků proti nacismu, kteří byli popraveni v Sachsenhausenu je věnována pamětní deska:
viď str. 11 v publikaci, která je volně k stažení na adrese
p3k.cz
URL : https://www.valka.cz/Jan-Kotrba-prosba-o-pomoc-t95435#619421Verze : 0
banner 1 top banner 5 top banner 6 top

Rozpočet

Rozpočet valka.cz 2019 : 85.000,- Kč
Příjmy doposud : 64.741,- Kč

♡ Chci přispět

HLEDÁME NOVÉ KOLEGY

Server valka.cz neustále hledá nové kolegy, kteří jsou ochotni pomoci s rozvojem a doplňováním obsahu, koordinací a kontrolou práce, moderováním příspěvků a další činností. Neváhejte a zapojte se do tvorby valka.cz v duchu hesla Čtenáři sobě :)

Přidejte se k nám!