Main Menu
User Menu

Řád 9. září 1944

Order of 9th September 1944

Rad 9. septembra 1944

Орден „9 Септември 1944“

     
Název:
Name:
Řád 9. září 1944
Název v originále:
Original Name:
Орден 9 Септември 1944
Datum vzniku:
Date of Establishment:
09.09.1945
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
1. třída
2. třída
3. třída
Poznámka:
Note:
Vojenská skupina je doplněna meči.
Zdroje:
Sources:
Prof. Petko Pavlov - BULGARIAN ORDERS, MEDALS AND DECORATIONS, Sofia 2002
URL : https://www.valka.cz/Rad-9-zari-1944-t95405#621818Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád 9. září 1944 - 1. třída
Název v originále:
Original Name:
Орден 9 Септември 1944 - I Степен
Datum vzniku:
Date of Establishment:
09.09.1945
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Prof. Petko Pavlov - BULGARIAN ORDERS, MEDALS AND DECORATIONS, Sofia 2002
URL : https://www.valka.cz/Rad-9-zari-1944-t95405#621819Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád 9. září 1944 - 2. třída
Název v originále:
Original Name:
Орден 9 Септември 1944 - II Степен
Datum vzniku:
Date of Establishment:
09.09.1945
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Prof. Petko Pavlov - BULGARIAN ORDERS, MEDALS AND DECORATIONS, Sofia 2002
URL : https://www.valka.cz/Rad-9-zari-1944-t95405#621820Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád 9. září 1944 - 3. třída
Název v originále:
Original Name:
Орден 9 Септември 1944 - III Степен
Datum vzniku:
Date of Establishment:
09.09.1945
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Prof. Petko Pavlov - BULGARIAN ORDERS, MEDALS AND DECORATIONS, Sofia 2002
URL : https://www.valka.cz/Rad-9-zari-1944-t95405#621821Verze : 0
MOD
Řád 9. září 1944 .
Orden 9. septembri 1944 g .
Tento bezesporu nejznámější řád, který je typickým pro Bulharsko byl založen Výnosem Národního shromáždění dne 9. září 1945 .
Řád byl založen jako vysoké státní ocenění bojovníků, kteří se zbraní v ruce bojovali proti fašismu a aktivně se zapojili do lidového povstání ( 9. září 1944 ). Byl udělován Bulharským občanům, ale i cizincům .
Vlastní řád má dvě skupiny :
1. vojenská skupina s meči
2. občanská skupina bez mečů
Každá skupina se dále členila na tři stupně :
l. stupeň s meči
2.stupeň s meči
3.stupeň s meči
část 1.
URL : https://www.valka.cz/Rad-9-zari-1944-t95405#355878Verze : 1
Řád 9. září 1944 s meči – II.typ
Koncem padesátých let dochází u tohoto řádu k inovaci. Hvězda 1. stupně, která je značně velká ( 64 mm ) je nošena na způsob komandérských křížů tj. na náhrdelní stuze kolem krku. Ze středního medailonu jsou odstraněna písmena V. L. Jinak se řád od staršího typu neliší. Na horním cípu je malá kulička s ouškem, kterým prochází ozdobný prstenec k zavěšení na jasně červenou stuhu .
Řádová dekorace 2. stupně se neliší, písmena V.L. ze středního medailony jsou odstraněna
Řádová dekorace 3. stupně se neliší, písmena V. L. ze středního medailonu jsou odstraněna .
Všechny obrázky jsou poskytnuty ruskými a bulharskými sběrateli, popřípadě převzaty z prodejních katalogů. 1. st. je poměrně vzácný, ale 2-3. st. je nabízen po 20 euro. Bohužel i zde po roce 1990 dochází ke zcizení a výprodeji skladových zásob .
část 2
URL : https://www.valka.cz/Rad-9-zari-1944-t95405#355879Verze : 1
III. část.
Rozšířený i oblíbený Bulharský řád prodělal další výraznou změnu. Jednoduše bychom mohli říci, že všechny tři stupně řádu jsou mají jednotnou kolodku. Stuha pro každý řádový stupeň jiná, značně odlišná .
Tento řád nebudeme popisovat, neb platí jednotný popis uvedený v úvodní části. Platí zásada, že 1. stupeň je ve všech emisích oboustraně smaltovaný .Celkově bylo od doby založení do ukončení udělování řádů uděleno celkem : 71 007 ověřených kusů .
Autorem řádu je Bulharský umělec B. Angelušev. Symbolicky l. stupeň řádu s meči obdržel Jiří Dimitrov .
část 3
URL : https://www.valka.cz/Rad-9-zari-1944-t95405#355880Verze : 1
Řád 9. září 1944 - bez mečů
Řád tohoto jména bez mečů můžeme pro naši potřebu rozdělit opět do tří emisí. První emise (I.typ ) má opět u středového medailonu písmena V. L. ( Vasil Levský ) .
l. stupeň zlatý, oboustraně smaltovaný, nošený na náprsní stuze, velikost 64 mm .
2. stupeň, řádový klenot bíle smaltovaná hvězda, velikost 60 mm, zadní strana nesmaltovaná, na uniformě či oděvu upevněn pomoci šroubu s maticí .
3. stupeň, řádový klenot červeně smaltovaná hvězda, velikost 60 mm
Tyto řádové dekorace z období I. emise jsou vzácné. Jako ukázka zde jen 2. a 3. řádový stupeň. Obrázek l. stupně není k dispozici .

část. 4
URL : https://www.valka.cz/Rad-9-zari-1944-t95405#355892Verze : 1
V dalším období se klenot 1. stupně nosí na náhrdelní stuze po způsobu komandérských křížů, velikost 64 mm je dostatečně velká pro efektivní nošení na stuze pod krkem pod krkem. Kříže je smaltován na aversu i reversu, stuha červená - (viz detail ). Jak mi napsal kolega, který se touto problematikou zabývá, nošení řádové hvězdy na způsob komandérských stupňů bylo příliš svázáno s „ buržoazií „ v Bulharsku
Klenoty 2. st. a 3. st. jsou nošeny jako dekorace náprsní po způsobu řádových hvězd, velikost 60 mm. U tohoto typy již ve středovém medailonu nenacházíme písmena V. L .

část. 5
URL : https://www.valka.cz/Rad-9-zari-1944-t95405#355926Verze : 1
Tento typ řádu 9. září bez mečů byl udělován od sedmdesátých let dvacátého století, je nejběžnější a často se objevuje v nabídkových katalozích obchodních domů .
Přehled o rozdělení řádu jsme zpracovali podle doporučení kolegy ,který se na Bulharské dekorace specializuje. Samotní faleristé v Bulharsku, ale i v Rusku rozeznávají ještě další podrobnosti a další emise.
V případě, že kdokoliv z Vás může upřesnit podrobnosti ,které by nám tento řád více přiblížili, předem děkujeme. Jde např. o obrázky nositelů, či další jiné atributy .
Literatura – viz obrázek
Závěr ! Hotovo !
Řád  9. září  1944 - Poslední verce , celkový pohled na všechny stupně řádu

Poslední verce , celkový pohled na všechny stupně řádu
URL : https://www.valka.cz/Rad-9-zari-1944-t95405#355927Verze : 1
Název
Name
Řád 9. září 1944 - 1. třída
Order of 9th September 1944 - 1st class
Орден 9 Септември 1944 - I Степен
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.1948 Erban, Evžen
DD.MM.1948 Zápotocký, Antonín
14.09.1974 Jefimov, Alexandr Nikolajevič
14.09.1974 Kasatonov, Vladimir Afanasjevič
14.09.1974 Lobov, Georgij Agejevič
DD.MM.1974 Derevjanko, Konstantin Illarionovič
DD.MM.1974 Kuzněcov, Josif Matvejevič
DD.MM.1974 Sergejev, Nikolaj Dmitrijevič
DD.MM.1974 Smirnov, Nikolaj Ivanovič
DD.10.1977 Alexenko, Vladimír Avramovič
DD.MM.1984 Bondarenko, Grigorij Alexejevič
DD.MM.1987 Saveľjev, Fjodor Ivanovič
DD.MM.RRRR Gajdajenko, Ivan Dmitrievič
DD.MM.RRRR Hodža, Enver
DD.MM.RRRR Popkov, Vitalij Ivanovič
DD.MM.RRRR Stojčev, Vladimir
DD.MM.RRRR Ščukin, Lev Kirillovič
Celkem : 17
URL : https://www.valka.cz/Rad-9-zari-1944-t95405#627117Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád 9. září 1944 - 3. třída
Order of 9th September 1944 - 3rd Class
Орден 9 Септември 1944 - III Степен
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.1946 Abramov, Nikolaj Osipovič
14.09.1974 Gorbaťuk, Jevgenij Michajlovič
DD.MM.1974 Saakjan, Vladimir Christoforovič
DD.MM.1985 Sysojev, Jurij Alexandrovič
DD.MM.1985 Voronov, Jurij Alexandrovič
DD.MM.RRRR Krasnočubenko, Ivan Timofejevič
DD.MM.RRRR Kudrjašov, Vasilij Jakovlevič
DD.MM.RRRR Lobov, Semjon Michajlovič
Celkem : 8
URL : https://www.valka.cz/Rad-9-zari-1944-t95405#627119Verze : 0
MOD