Main Menu
User Menu

Řád Cyrila a Metoděje

Order of Saints Cyril and Methodius

Rad sv. Cyrila a Metoda

Oрден Св. св. Кирил и Методий

     
Název:
Name:
Řád Cyrila a Metoděje
Název v originále:
Original Name:
Oрден Св. св. Кирил и Методий
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.RRRR
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
1. třída
2. třída
3. třída
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Prof. Petko Pavlov - BULGARIAN ORDERS, MEDALS AND DECORATIONS, Sofia 2002
URL : https://www.valka.cz/Rad-Cyrila-a-Metodeje-t95079#621652Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád Cyrila a Metoděje - 1. třída
Název v originále:
Original Name:
Oрден Св. св. Кирил и Методий - I степен
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.RRRR
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Prof. Petko Pavlov - BULGARIAN ORDERS, MEDALS AND DECORATIONS, Sofia 2002
URL : https://www.valka.cz/Rad-Cyrila-a-Metodeje-t95079#621654Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád Cyrila a Metoděje - 2. třída
Název v originále:
Original Name:
Oрден Св. св. Кирил и Методий - II степен
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.RRRR
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Prof. Petko Pavlov - BULGARIAN ORDERS, MEDALS AND DECORATIONS, Sofia 2002
URL : https://www.valka.cz/Rad-Cyrila-a-Metodeje-t95079#621655Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád Cyrila a Metoděje - 3. třída
Název v originále:
Original Name:
Oрден Св. св. Кирил и Методий - III степен
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.RRRR
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Prof. Petko Pavlov - BULGARIAN ORDERS, MEDALS AND DECORATIONS, Sofia 2002
URL : https://www.valka.cz/Rad-Cyrila-a-Metodeje-t95079#621656Verze : 0
MOD

Řád Cyrila a MetodějeŘád byl založen a statut potvrzen Výnosem prezídia Národního shromáždění číslo 649 ze dne 13. prosince 1950.

Řád Cyrila a Metoděje byl udělován pracovníkům ve školství a kultuře, historikům, i umělcům. Tento řád, jak potvrzuje statut, se hlásí k tradici staršího řádu Cyrila a Metoděje z roku 1909.

Celkový počet udělení: 48 200 ks. Dne 29. května 2003 byl řád obnoven ve třech stupních, i zde je jasná návaznost na starý carský řád z roku 1909. Řád se člení do tří stupňů a stuha je v tomto případě žlutá.

Literatura: viz obrázky
URL : https://www.valka.cz/Rad-Cyrila-a-Metodeje-t95079#355201Verze : 2