Main Menu
User Menu

Svačina, Vladimír

     
Příjmení:
Surname:
Svačina
Jméno:
Given Name:
Vladimír
Jméno v originále:
Original Name:
Vladimír Svačina
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
Plukovník
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
Ing.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
DD.MM.RRRR
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.MM.RRRR
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- náčelník stíhacího letectva 3. sboru protivzdušné obrany státu
- zástupce velitele 3. sboru protivzdušné obrany státu
- zástupce velitele 3. divize protivzdušné obrany státu
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Vojenský historický archiv Praha - fond č. 610
Kronika 11. slp
Vlastní archiv
URL : https://www.valka.cz/Svacina-Vladimir-t95045#355052Verze : 3
     
Příjmení:
Surname:
Svačina
Jméno:
Given Name:
Vladimír
Jméno v originále:
Original Name:
Vladimír Svačina
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
01.10.1948-30.11.1950 Letecké učiliště
DD.MM.1951-30.09.1951 Proudové výcvikové středisko letectva
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Vojenská akademie Antonína Zápotockého - fakulta letecká, specializace velitelsko-štábní
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.05.1951 01.05.1951 podporučík
DD.MM.1952 poručík
DD.MM.RRRR nadporučík
DD.MM.RRRR kapitán
DD.MM.RRRR major
DD.MM.RRRR podplukovník
DD.MM.RRRR plukovník
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
01.11.1954-DD.MM.1956 Velitel : 2. letka
01.09.1961-DD.07.1962 Velitel : Velitelství stíhacího letectva 3. sboru protivzdušné obrany státu

Ručně vyplněné položky:
01.11.1950-30.09.1951 pilot, 1. letecký stíhací pluk
01.10.1951-01.11.1954 11. letecký stíhací pluk
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
DD.07.1962-31.08.1969 zástupce velitele, 3. sbor protivzdušné obrany státu
01.09.1969-03.10.1969 zástupce velitele, 3. divize protivzdušné obrany státu1)
04.10.1969-DD.MM.RRRR 2. divize Protivzdušné obrany státu
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Propuštěn do zálohy - politicky nespolehlivý
Vyznamenání:
Awards:

22.11.1956

Vyznamenání za statečnost
Distinction for Bravery
číslo matriky 274

DD.MM.RRRR

Medaile za zásluhy o obranu vlasti
Medal of Merit in Defence of Homeland
Medaile Za zásluhy o obranu vlasti
-

DD.MM.RRRR

Medaile za službu vlasti
Medal for Service to Homeland
-

Poznámka:
Note:
1) odvolán z funkce - "Normalizační..."
Zdroje:
Sources:
Vojenský historický archiv Praha - fond č. 610
Kronika 11. stíhacího leteckého pluku
www.valka.cz
www.prazskyhradarchiv.cz
URL : https://www.valka.cz/Svacina-Vladimir-t95045#662684Verze : 4