Main Menu
User Menu

Clovis, Základna vzdušných sil Clovis [1948-1957]

Clovis Air Force Base / Clovis AFB