Main Menu
User Menu

Domínguez Palencia, Belisario

     
Příjmení:
Surname:
Domínguez Palencia
Jméno:
Given Name:
Belisario
Jméno v originále:
Original Name:
Belisario Domínguez Palencia
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
-
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
doktor
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
25.04.1863 Comitán, Chiapas, Mexico
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
07.10.1913 México; D.F., Mexico
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
Senátor federálneho senátu
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
Zavraždený na pokyn V. Huertu
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
www.iea.gob.mx
es.wikipedia.org
inehrm.gob.mx
URL : https://www.valka.cz/Dominguez-Palencia-Belisario-t94746#354080Verze : 0
MOD
Dr. Belisario Domínguez PalenciaSvoje prvé štúdiá Belisario Domínguez uskutočnil na súkromnej škole v meste Comitán. Po ich ukončení odchádza do San Cristóbal de las Casas, aby tu nastúpil na Vedecký a literárny inštitút. Následne odchádza do Paríža, kde študuje na Sorbone a štúdiá ukončuje ako doktor chirurg. Z Paríža sa vracia do rodného mesta, aby tu prevádzkoval svoju lekársku prax.


Belisario Domínguez sa stáva členom Liberálnej strany a intenzifikuje svoju činnosť v Chiapas po tom, ako je znovu zvolený prezidentom P. Díaz. Zakladá noviny El Vate, kde kritizuje prezidenta a guvernéra Chiapas. Neustále v novinách vyzýva, aby obyvateľstvo pozorne sledovalo kroky vlády a požadovalo nápravy chýb.


Koncom roku 1905 sa vracia do Comitánu a zakladá tu Demokratický klub a roku 1909 je zvolený starostom Comitánu, pričom úradu sa ujíma 1.1.1910. Roku 1912 je navrhnutý na post sena´tora, aleon preferuje byť iba náhradníkom za svojho priateľa, Leopolda Gouta, ktorý vo voľbách triumfuje.


Počiatkom roku 1913, sa presťahoval do hlavného mesta, aby tu jeho syn mohol uskutočniť štúdiá. V tomto období je svedkom štátneho prevratu a vraždy prezidenta a viceprezidenta a ujatia sa moci V. Huertom.


Zanedlho na to, senátor Leopoldo Gout umiera a Belisario Domínguez zasadá na jeho miesto v senáte, kde sa stáva ostrým kritikom V. Huertu a jeho režimu. Dokonca vyzýva aby sa pozdvihli zbrane proti režimu.


V noci 7.10.1913, je odvlečený z izby hotelu, kde býva, na cintorín Xoco, v Coyoacán, (dnešná delegacion Coyoacan, Mexico D.F.) kde je mučený a následne zastrelený.


Jeho telo následne jeho vrahovia Gilberto Márquez, Alberto Quiroz, José Hernández Ramírez a Gabriel Huerta, zahrabú. Dr. Aureliano Urrutia, profesionálny nepriateľ B. Domíngueza, telo dá vyhrabať a vyrezáva telu jazyk, následne telo posiela V. Huertovi ako trofej. Zanedlho po tejto vražde Huerta si uvedomuje nebezpečenstvo parlamentu a tento rozpúšťa a dáva uväzniť 90 poslancov.


Na počesť Dr. Domíngueza od roku 1954, každoročne 7.10 senát republiky odovzdáva Medajlu Belisario Domíngueza Senátu republiky, osobám ktoré sa obzvláśť zaslúžili za rozvoj vedy, taktiež osobám ktoré sa zaslúžili o humanitu a rozvoj krajiny.


zdroj
www.iea.gob.mx
es.wikipedia.org
inehrm.gob.mx
URL : https://www.valka.cz/Dominguez-Palencia-Belisario-t94746#354082Verze : 0
MOD