Main Menu
User Menu
Reklama
     
Název:
Name:
BDU-33/B
Originální název:
Original Name:
BDU-33/B
Kategorie:
Category:
cvičná puma
Výrobce:
Producer:
Delfasco, Greeneville, Tennessee,
Island Ordnance Systems, Mineola, New York,
TALA S.A., ?,
Thales Australia (bývalý / formerly ADI Limited), Benalla,
Ordtech Military Industries, Arkadia,
EXPAL, Ollávarre,
FAMAE, Santiago,
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.19XX-DD.MM.20RR výroba stále probíhá / production still continues
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
2 000 000+
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.19RR ?
Technické údaje:
Technical Data:
 
Celková hmotnost:
Overall Weight:
11,1 kg
Ráže:
Nominal Weight:
11,3 kg
Hmotnost trhaviny:
Explosive Weight:
- kg
Celková délka:
Overall Length:
582 mm
Průměr těla:
Body Diameter:
101.6 mm
Rozpětí stabilizátoru:
Stabiliser Span:
? mm
Trhavina:
Explosive:
inertní / inert
Uživatelské státy:
User States:Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Weapons File 2003-2004, Eglin, 2003
URL : https://www.valka.cz/BDU-33-B-t94567#353613Verze : 0
MOD
BDU-33/B


Cvičná puma určená pro nácviky bombardování z horizontálního a střemhlavého letu. BDU-33/B má stejné balistické charakteristiky jako tříštivo-trhavá puma Mk.82, kterou při plnění výcviku imituje. Po shození z mateřského letounu puma kopíruje trajektorii Mk.82. Po dopadu zapalovač provede iniciaci kouřového signalizátoru Mk.4 Mod 3. Jeho dým je následně hnán dutinou pumy směrem dozadu ven z těla BDU-33/B, což umožňuje stanovit přesnost zásahu. Pumy BDU-33/B je možné shazovat z adaptérů TER, MER a kontejnerů SUU-20/A, SUU-5003/A.


V rámci nákupu cvičné protizemní munice pro letouny L-159A ALCA za celkovou částku přes 50,5 milionu Kč byly tyto pumy ve variantě BDU-33D/B zavedeny i do výzbroje českého letectva. Smlouva na dodávku 3600 kusů tohoto prostředku byla podepsána dne 11.10. 2005. Pro odhozy pum BDU-33D/B jsou v českém letectvu používány kontejnery SUU-5003/A.
Zdroje
1) Weapons File 2003-2004, Eglin, 2003
2) materiály Ordtech Military Industries
3) Zdobinský, M.: Nová cvičná výzbroj, A-Report, 4/2007, str. 36-39

URL : https://www.valka.cz/BDU-33-B-t94567#353614Verze : 1
MOD
Kresby BDU-33/B (na obrázcích je zobrazena i cvičná puma Mk.76).
BDU-33/B - (ORDATA)

(ORDATA)
BDU-33/B - (ORDATA)

(ORDATA)
URL : https://www.valka.cz/BDU-33-B-t94567#353617Verze : 0
MOD
Fotografie českých BDU-33D/B.
URL : https://www.valka.cz/BDU-33-B-t94567#353618Verze : 0
MOD