Main Menu
User Menu

Anchorage, Elmendorfova základna vzdušných sil [1948- ]

Elmendorf Air Force Base / Elmendorf AFB

     
Název:
Name:
Elmendorfova základna vzdušných sil
Originální název:
Original Name:
Elmendorf Air Force Base
Další názvy:
Other Names:
12.12.1940-20.06.1942 Elmendorf Field
21.06.1942-25.03.1948 Elmendorf Army Air Base
Obec:
Municipality:
Anchorage, Aljaška
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
61°15'04.96"N 149°48'22.96"W
Vznik:
Established:
26.03.1948 premenovaním
Velitelé:
Commanders:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Bergeson, Thomas W., Colonel (last commander)
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
02.06.1942-04.03.1943
8. peruť RCAF
No. 8 Squadron RCAF
03.06.1942-DD.MM.RRRR
111. peruť RCAF
No. 111 Squadron RCAF
20.10.1946-25.04.1947
28. bombardovací skupina (velmi těžká)
28th Bombardment Group (Very Heavy)
20.10.1946-24.04.1947
717. bombardovací peruť, velmi těžká
717th Bombardment Squadron, Very Heavy
20.10.1946-24.04.1947
718. bombardovací peruť, velmi těžká
718th Bombardment Squadron, Very Heavy
25.03.1947-25.03.1948
57. stíhací skupina
57th Fighter Group
25.03.1948-20.01.1950
57. stíhací skupina
57th Fighter Group
15.07.1949-01.01.1950
531. skupina navádění letadel a včasné výstrahy
531st Aircraft Control and Warning Group
01.11.1950-27.04.1951
10. letecká divize (obranná)
10th Air Division (Defense)
17.11.1950-15.04.1953
531. skupina navádění letadel a včasné výstrahy
531st Aircraft Control and Warning Group
27.04.1951-20.06.1951
10. letecká divize (obranná)
10th Air Division (Defense)
01.11.1952-25.08.1960
10. letecká divize (obranná)
10th Air Division (Defense)
15.11.1977-01.01.1980
343. taktická stíhací skupina
343rd Tactical Fighter Group
15.11.1977-01.07.1981
531. skupina navádění letadel a včasné výstrahy
531st Aircraft Control and Warning Group
01.07.1981-06.01.1991
11. taktická řidicí skupina
11th Tactical Control Group
06.01.1991-27.01.1992
11. taktické řídicí křídlo
11th Tactical Control Wing
19.12.1991-DD.MM.RRRR
3. křídlo
3rd Wing
27.01.1992-01.07.1994
11. křídlo řízení letového provozu
11th Air Control Wing
01.07.1994-01.10.2007
611. letecká operační skupina
611th Air Operations Group
01.10.2007-DD.MM.RRRR
477. stíhací skupina
477th Fighter Group
01.10.2007-DD.MM.RRRR
611. letecké a kosmické operační středisko
611th Air and Space Operations Center

DD.06.1940-DD.02.1941 Aljašské obranné síly 1)
DD.02.1945-DD.05.1941 Aljašské obranné velitelství 1)
DD.05.1941-DD.12.1941 Letecké polní síly, Aljašské obranné velitelství 1)
DD.12.1941-DD.02.1942 Aljašské letecké síly 1)
DD.02.1942-DD.09.1942 11. letecká armáda 1)
DD.12.1945-DD.08.1990 Aljašské letecké velitelství 1)
DD.08.1990-DD.MM.RRRR Pacifické letecké síly 1)
DD.06.1940-DD.02.1941 1.prapor, 4.pěší pluk, USA 2)
DD.02.1941-DD.07.1942 23.skupina letecké základny 2)
DD.07.1942-DD.01.1948 23.servisní skupina 2)
DD.01.1948-DD.04.1948 23.letecká servisní skupina 2)
DD.04.1948-DD.09.1948 57.letištní skupina 2)
DD.09.1948-DD.01.1951 57.skupina letecké základny 2)
DD.01.1951-DD.04.1953 39.letecké zabezpečovací křídlo 2)
DD.04.1953-DD.10.1957 5039.křídlo letecké základny 2)
DD.10.1957-DD.02.1959 5040.křídlo letecké základny 2)
DD.08.1960-DD.07.1966 5040.křídlo letecké základny 2)
DD.07.1966-DD.01.1980 21.skupina letecké základny 2)
DD.01.1980-DD.12.1991 21.bojová podpůrná skupina 2)
19.12.1991-DD.MM.RRRR 3. křídlo 2)
DD.02.1941-DD.03.1943 28.bombardovací skupina (Composite) 3)
DD.09.1942-DD.03.1943 343.stíhací skupina 3)
DD.05.1944-DD.09.1946 93.letecká zabezpečovací skupina 3)
DD.06.1946-DD.06.1948 28.bombardovací skupina 3)
DD.03.1947-DD.04.1953 57.stíhací skupina 3)
DD.06.1947-DD.11.1947 64.přepadová stíhací eskadra 4)
DD.06.1947-DD.11.1947 65.přepadová stíhací eskadra 4)
DD.06.1947-DD.11.1947 66.přepadová stíhací eskadra 4)
DD.09.1948-DD.01.1952 5039.letecké zabezpečovací křídlo 3)
DD.01.1951-DD.04.1953 39.letecké zabezpečovací křídlo 3)
DD.04.1953-DD.06.1957 5039.letecké zabezpečovací křídlo 3)
DD.06.1957-DD.07.1966 5040.letecké zabezpečovací křídlo 3)
DD.05.1966-DD.12.1991 21.taktické stíhací křídlo 3)
DD.11.1977-DD.01.1980 343.taktické stíhací křídlo 3)
DD.12.1991-DD.MM.RRRR 3.křídlo 3)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 3)

DD.06.1940-DD.02.1941 Alaskan Defense Force 1)
DD.02.1945-DD.05.1941 Alaskan Defense Command 1)
DD.05.1941-DD.12.1941 Air Field Forces, Alaskan Defense Command 1)
DD.12.1941-DD.02.1942 Alaskan Air Force 1)
DD.02.1942-DD.09.1942 Eleventh Air Force 1)
DD.12.1945-DD.08.1990 Alaskan Air Command 1)
DD.08.1990-DD.MM.RRRR Pacific Air Forces 1)
DD.06.1940-DD.02.1941 1st Battalion, 4th Infantry Regiment, USA 2)
DD.02.1941-DD.07.1942 23d Air Base Group 2)
DD.07.1942-DD.01.1948 23d Service Group 2)
DD.01.1948-DD.04.1948 23d Air Service Group 2)
DD.04.1948-DD.09.1948 57th Airdrome Group 2)
DD.09.1948-DD.01.1951 57th Air Base Group 2)
DD.01.1951-DD.04.1953 39th Air Depot Wing 2)
DD.04.1953-DD.10.1957 5039th Air Base Wing 2)
DD.10.1957-DD.02.1959 5040th Air Base Wing 2)
DD.08.1960-DD.07.1966 5040th Air Base Wing 2)
DD.07.1966-DD.01.1980 21st Air Base Group 2)
DD.01.1980-DD.12.1991 21st Combat Support Group 2)
19.12.1991-DD.MM.RRRR 3rd Wing 2)
DD.02.1941-DD.03.1943 28th Bombardment Group (Composite) 3)
DD.09.1942-DD.03.1943 343nd Fighter Group 3)
DD.05.1944-DD.09.1946 93d Air Depot Group 3)
DD.06.1946-DD.06.1948 28th Bombardment Group 3)
DD.03.1947-DD.04.1953 57th Fighter Group 3)
DD.06.1947-DD.11.1947 64th Fighter-Interceptor Squadrons 4)
DD.06.1947-DD.11.1947 65th Fighter-Interceptor Squadrons 4)
DD.06.1947-DD.11.1947 66th Fighter-Interceptor Squadrons 4)
DD.09.1948-DD.01.1952 5039th Air Depot Wing 3)
DD.01.1951-DD.04.1953 39th Air Depot Wing 3)
DD.04.1953-DD.06.1957 5039th Air Base Wing 3)
DD.06.1957-DD.07.1966 5040th Air Base Wing 3)
DD.05.1966-DD.12.1991 21st Tactical Fighter Wing 3)
DD.11.1977-DD.01.1980 343d Tactical Fighter Wing 3)
DD.12.1991-DD.MM.RRRR 3d Wing 3)
Zánik:
Cancelled:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
1) Hlavní velitelství
2) Základní operační jednotky
3) Hlavní přidělené jednotky USAAF/USAF
4) Přidělené jednotky od 10.letecké divize
Zdroje:
Sources:
Elmendorf Air Force Base Home Pages
AirNav.com
Wikipedia
www.pacificwrecks.com
URL : https://www.valka.cz/Anchorage-Elmendorfova-zakladna-vzdusnych-sil-1948-t94369#353090Verze : 0
Elmendorfova základna vzdušných síl sa nachádza v meste Anchorage v americkom štáte Aljaška.

Výstavba základne sa začala 08.06.1940 ako Elmendorf Field (na počesť testovacieho pilota Captain Hugh M. Elmendorfa), v používaní bola od februára 1941. V tomto období došlo ale k premenovaniu základne na Richardsonovu pevnost (Fort Richardson) na počesť brigádneho generála Wilds P. Richardsona, ktorý sa podieľal na priekumé nezmapovaných častí Aljašky.

Po vzniku USAF došlo k prepodriadeniu základne k Vzdušným silám a jej premenovaniu na Elmendorf Air Force Base a k vzniku novej základne pozemných síl USA niekoľko kilometrov od mesta s názvom Fort Richardson.


Zdroj: en.wikipedia.org
https://en.wikipedia.org/wiki/Fort_Richardson
URL : https://www.valka.cz/Anchorage-Elmendorfova-zakladna-vzdusnych-sil-1948-t94369#327212Verze : 1
MOD