Main Menu
User Menu

Sydney

Sydney, New South Wales

     
Název:
Name:
Sydney
Originální název:
Original Name:
Sydney
Další názvy:
Other Names:
-
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
Campbelltown
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
33°52'10.00"S 151°12'30.00"E
Místní části:
Local Municipalities:
-
První písemná zmínka:
First Written Reference:
26.01.1788
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
-
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
14.02.1792-DD.03.1804
Oddíly Nového Jižního Walesu
New South Wales Corps
04.03.1804-04.03.1804
Oddíly Nového Jižního Walesu
New South Wales Corps
DD.03.1804-04.03.1804
Oddíly Nového Jižního Walesu
New South Wales Corps
DD.MM.1808-DD.05.1810
102. pěší pluk
102nd Regiment of Foot
01.01.1810-04.04.1814
1. prapor 73. pěšího pluku
1st Battalion of the 73rd Regiment of Foot
01.01.1810-DD.MM.1814
1. prapor 73. pěšího pluku
1st Battalion of the 73rd Regiment of Foot
01.01.1810-04.04.1814
73. pěší pluk
73rd Regiment of Foot
03.08.1817-DD.03.1824
1./48. pěšího pluku
1st/48th Regiment of Foot
03.08.1817-DD.03.1824
48. (northamptonshirský) pěší pluk
48th (the Northamptonshire) Regiment of Foot
DD.MM.181R-DD.MM.181R
1./46. pěšího pluku
1st/46th Regiment of Foot
DD.MM.181R-DD.MM.181R
46. (jihodevonshirský) pěší pluk
46th (the South Devonshire) Regiment of Foot
DD.MM.1823-DD.MM.1828
1./40. pěšího pluku
1st/40th Regiment of Foot
DD.MM.1823-DD.MM.1828
40. (2. somersetshirský) pěší pluk
40th (the 2nd Somersetshire) Regiment of Foot
DD.MM.182R-DD.MM.182R
1./39. pěšího pluku
1st/39th Regiment of Foot
DD.MM.1835-DD.MM.1835
1./28. pěšího pluku
1st/28th Regiment of Foot
DD.MM.1835-DD.MM.1841
1./28. pěšího pluku
1st/28th Regiment of Foot
DD.MM.1841-16.06.1842
1./28. pěšího pluku
1st/28th Regiment of Foot
DD.MM.1842-DD.MM.1842
99. (lanarkshirský) pěší pluk
99th (Lanarkshire) Regiment of Foot
DD.MM.1842-DD.MM.1845
99. (lanarkshirský) pěší pluk
99th (Lanarkshire) Regiment of Foot
DD.MM.1843-DD.MM.1843
1. prapor 99. pěšího pluku
1st Battalion of the 99th Regiment of Foot
DD.MM.1844-DD.MM.1845
1. prapor 80. pěšího pluku (staffordshirského dobrovolnického)
1st Battalion of the 80th Regiment of Foot (Staffordshire Volunteers)
DD.MM.1844-DD.MM.1845
80. pěší pluk (staffordshirský dobrovolnický)
80th Regiment of Foot (Staffordshire Volunteers)
DD.06.1866-DD.03.1869
1./50. pěšího pluku
1st/50th Regiment of Foot
DD.06.1866-DD.03.1869
50. (královnin vlastní) pěší pluk
50th (the Queen\'s Own) Regiment of Foot
DD.MM.1927-DD.MM.1936
51. prapor pluku Marthovo pole
51st Battalion, Field of Mars Regiment
DD.MM.1936-DD.MM.1940
51. prapor pluku dalekého severního Queenslandu
51st Battalion of the Far North Queensland Regiment
28.03.1942-29.03.1942
94. pobřežní dělostřelecký pluk
94th Coast Artillery
04.05.1942-15.05.1942
35. stíhací skupina (přepadová)
35th Pursuit Group (Interceptor)
DD.MM.1942-DD.01.1945
2. australská armáda
2nd Australian Army
19.11.1943-21.11.1943
58. stíhací skupina, jednomotorových letadel
58th Fighter Group, Single Engine
01.03.2008-DD.MM.RRRR
6. letecký pluk
6th Aviation Regiment
01.03.2010-DD.MM.RRRR
6. brigáda bojové podpory
6th Combat Support Brigade
15.01.2018-DD.MM.RRRR
8. brigáda (výcviková)
8th Brigade (Training)
DD.MM.2019-DD.MM.RRRR
Výcvikové a vzdělávací středisko zvláštních operací obranných sil
Defence Special Operations Training & Education Centre
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
1. australská divize
1st Australian Division
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
1. pluk commandos
1st Commando Regiment
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
1. psychologická jednotka
1st Psychology Unit
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
1./15. královský novojihovelšský kopinický pluk
1st/15th Royal New South Wales Lancers
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
145. spojovací eskadrona
145th Signal Squadron
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
17. udržovací brigáda
17th Sustainment Brigade
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
19. jednotka projektového řízení ženijních prací
19th Chief Engineer Works
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
2. divize
2nd Division
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
2. pluk commandos
2nd Commando Regiment
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
2. vojenský okruh
2nd Military District
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
23. lehká baterie
23rd Light Battery
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
39. prapor operačního zabezpečení
39th Operational Support Battalion
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
5. brigáda
5th Brigade
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
5. prapor bojového zabezpečení
5th Combat Service Support Battalion
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
5. ženijní pluk
5th Engineer Regiment
DD.MM.RRRR-DD.MM.1927
51. prapor Australských imperiálních sil
51st Battalion of the Australian Imperial Forces
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
7. lehká baterie
7th Light Battery
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
8. prapor bojového zabezpečení
8th Combat Service Support Battalion
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
8. spojovací pluk
8th Signal Regiment
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
9. pluk Královského australského dělostřeleckého pluku
9th Regiment, Royal Regiment of Australian Artillery
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Logistická eskadrona zvláštních operací
Special Operations Logistics Squadron
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Pluk Sydneyské univerzity
Sydney University Regiment
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Velitelství floty
Fleet Command
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Velitelství sil
Forces Command
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Východní velitelství
Eastern Command
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Škola zvláštních operací Australských obranných sil
Australian Defence Force School of Special Operations
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Ženijní pluk zvláštních operací
Special Operations Engineer Regiment
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sydney
http://www.cityofsydney.nsw.gov.au
URL : https://www.valka.cz/Sydney-t94302#530377Verze : 0
MOD