Main Menu
User Menu

II. prapor 1. legionářského pěšího pluku [1939-1939]

II batalion 1. Pułku Piechoty Legionów

     
Název:
Name:
II. prapor 1. legionářského pěšího pluku
Originální název:
Original Name:
II batalion 1 Pułku Piechoty Legionów
Datum vzniku:
Raised/Formed:
24.08.1939
Předchůdce:
Predecessor:
II. prapor 1. legionářského pěšího pluku [1921-1939]
Datum zániku:
Disbanded:
14.09.1939
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
24.08.1939-14.09.1939 1. legionářský pěší pluk [1939-1939]
Dislokace:
Deployed:
24.08.1939-31.08.1939 Vilno - Jerozolimka
31.08.1939-14.09.1939 V poli na středoevropském válčišti

Velitel:
Commander:
24.08.1939-13.09.1939 Ziemba (Zięba?), Jan (major)
13.09.1939-14.09.1939 Łoziński, Henryk (porucznik)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

24.08.1939-14(?).09.1939 4. rota 1. legionářského pěšího pluku
24.08.1939-14(?).09.1939 5. rota 1. legionářského pěšího pluku
24.08.1939-14(?).09.1939 6. rota 1. legionářského pěšího pluku
24.08.1939-14(?).09.1939 2. Kulometná rota 1. legionářského pěšího pluku
24.08.1939-DD.09.1939 Spojovací četa II. praporu 1. legionářského pěšího pluku
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Cereniewicz, Bogusław: Wrześniowe drogi, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1969
Jurga, Tadeusz, Karbowski, Władysław: Armia „Modlin″ 1939, MON, WIH, Warszawa 1987
Markert, Wojciech: 1 Pułk Piechoty Legionów Józefa Piłsudskiego, Ajaks, Pruszków 2006
URL : https://www.valka.cz/II-prapor-1-legionarskeho-pesiho-pluku-1939-1939-t94277#352796Verze : 1
MOD

Personální obsazení funkcí Pěšího praporu II/1 lpp k 01.09.1939 Hodnost, jméno a příjmení
velitel praporu major Jan Ziemba (do 13.09.1939)
pobočník poručík Konstanty Kondraciuk (do 13.09.1939)
lékař podporučík lékař Hirsz Długi (do 13.09.1939)
proviantní důstojník praporčík Józef Wadowski
účetní důstojník podporučík Wiesław Cielecki
velitel 4. pěší roty poručík Eugeniusz Browko (05.09.1939 - zraněn, do 13.09.1939)
velitel 5. pěší roty poručík Hieronim Mażulis
velitel 6. pěší roty poručík Kazimierz Skup (13.09.1939 - padl)
velitel 2. kulometné roty poručík Henryk Łoziński (do 13.09.1939)
velitel spojovací čety II/2 lpp starší seržant Stanisław Felt (do 13.09.1939)Bojová činnost praporu
24-31.08.1939 Mobilizace a příprava na odjezd do pole.
31.08.1939-03.09.1939 Odjezd z Vilna do Ostrowi Mazowieckiej a přesun do prostoru soustředění u obce Długosiodło
04.-06.09.1939 Přesun v rámci pluku po ose Długosiodło-Różan-Pułtusk.
06.-07.09.1939 Prapor společně s protitankovou četou a jednou lehkou baterií zajišťoval v prvním sledu odchod posádky předmostí Pułtusk. Došlo k prvnímu boji s německou pěchotou (61. pěší divize).
07.09.1939 V průběhu boje prapor dočasně opustil velitel praporu a jeho pobočník. Velení převzal por. Łoziński. Ústup na Wyszków. Při ústupu návrat velitele praporu.
08.-09.1939 Ústup přes Wyszków a organizace obrany v prostoru 8 km jižně od Wyszkowa.
10.-12.09.1939 Ústup s hlavní divizní kolonou ve směru na Mińsk Mazowiecki.
13.09.1939 Ztráta kontaktu s plukem - osamocený boj u obce Piaseczno s odřadem tankové divize "Kempf". Padl velitel 6. roty a velení praporu převzal poručík Łoziński. Prapor zničil 3 německé tanky.
13.09.1939 Po boji se stal velitelem 6. roty podporučík Piotrowski a velitelem kulometné roty podporučík Stanisław Ozolin. Zbytky praporu (6. rota, části 4., 5. a 2. kulometné roty) postupují na obec Jeruzal, kde navázaly styk s I. praporem. Dosavadní velitel praporu se zbytkem ustupoval jinou cestou k městu Garwolin a k pluku se již nepřipojil.
14.09.1939 Společně s III. praporem a doprovodnou děl. četou bojuje o průchod obklíčením u obcí Trzciniec, Kopcie, Domanice. Pokus o průlom byl neúspěšný. Prapor přestal být organizovanou jednotkou. Rozptýlené části mířily k jihu do prostoru Chełma Lubelského, kde z nich byl vytvořen sloučený I. prapor sloučeného 1. lpp.Literatura:
Cereniewicz, Bogusław: Wrześniowe drogi, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1969
Jurga, Tadeusz, Karbowski, Władysław: Armia „Modlin″ 1939, MON, WIH, Warszawa 1987
Markert, Wojciech: 1 Pułk Piechoty Legionów Józefa Piłsudskiego, Ajaks, Pruszków 2006
URL : https://www.valka.cz/II-prapor-1-legionarskeho-pesiho-pluku-1939-1939-t94277#355134Verze : 0
MOD