Main Menu
User Menu

Řád Knížete Jaroslava Moudrého

Order of Prince Yaroslav the Wise

Орден князя Ярослава Мудрого

     
Název:
Name:
Řád Knížete Jaroslava Moudrého
Název v originále:
Original Name:
Орден князя Ярослава Мудрого
Datum vzniku:
Date of Establishment:
23.08.1995
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
1. třída
2. třída
3. třída
4. třída
5. třída
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-Knizete-Jaroslava-Moudreho-t94219#639672Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád Knížete Jaroslava Moudrého - 1. třída
Název v originále:
Original Name:
Орден князя Ярослава Мудрого
Datum vzniku:
Date of Establishment:
23.08.1995
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-Knizete-Jaroslava-Moudreho-t94219#639715Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád Knížete Jaroslava Moudrého - 2. třída
Název v originále:
Original Name:
Орден князя Ярослава Мудрого
Datum vzniku:
Date of Establishment:
23.08.1995
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-Knizete-Jaroslava-Moudreho-t94219#639716Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád Knížete Jaroslava Moudrého - 3. třída
Název v originále:
Original Name:
Орден князя Ярослава Мудрого
Datum vzniku:
Date of Establishment:
23.08.1995
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-Knizete-Jaroslava-Moudreho-t94219#639718Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád Knížete Jaroslava Moudrého - 4. třída
Název v originále:
Original Name:
Орден князя Ярослава Мудрого
Datum vzniku:
Date of Establishment:
23.08.1995
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-Knizete-Jaroslava-Moudreho-t94219#639719Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád Knížete Jaroslava Moudrého - 5. třída
Název v originále:
Original Name:
Орден князя Ярослава Мудрого
Datum vzniku:
Date of Establishment:
23.08.1995
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-Knizete-Jaroslava-Moudreho-t94219#639720Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád Knížete Jaroslava Moudrého - 1. třída
Order of Prince Yaroslav the Wise - 1st Class
Орден князя Ярослава Мудрого
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
19.06.2000 Castro, Fidel
DD.MM.2000 Jelcin, Boris Nikolajevič
21.04.2002 al-Asad, Bašár Háfiz
11.10.2003 Kaddáfí, Muammar
26.03.2010 Castro, Raúl
16.07.2020 Kravčuk, Leonid Makarovyč
DD.MM.RRRR Kaczyński, Lech Aleksander
Celkem : 7
URL : https://www.valka.cz/Rad-Knizete-Jaroslava-Moudreho-t94219#639721Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád Knížete Jaroslava Moudrého - 2. třída
Order of Prince Yaroslav the Wise - 2nd Class
Орден князя Ярослава Мудрого
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
31.08.2005 Walesa, Lech
09.01.2007 Kravčuk, Leonid Makarovyč
23.08.2022 Zmeko, Daniel
08.12.2022 Naď, Jaroslav
Celkem : 4
URL : https://www.valka.cz/Rad-Knizete-Jaroslava-Moudreho-t94219#639722Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád Knížete Jaroslava Moudrého - 3. třída
Order of Prince Yaroslav the Wise - 3rd Class
Орден князя Ярослава Мудрого
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
10.01.2004 Kravčuk, Leonid Makarovyč
DD.MM.2008 Tokajev, Kassym-Žomart
Celkem : 2
URL : https://www.valka.cz/Rad-Knizete-Jaroslava-Moudreho-t94219#639723Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád Knížete Jaroslava Moudrého - 4. třída
Order of Prince Yaroslav the Wise - 4th Class
Орден князя Ярослава Мудрого
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
10.01.1999 Kravčuk, Leonid Makarovyč
Celkem : 1
URL : https://www.valka.cz/Rad-Knizete-Jaroslava-Moudreho-t94219#639724Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád Knížete Jaroslava Moudrého - 5. třída
Order of Prince Yaroslav the Wise - 5th Class
Орден князя Ярослава Мудрого
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
21.08.1996 Kravčuk, Leonid Makarovyč
Celkem : 1
URL : https://www.valka.cz/Rad-Knizete-Jaroslava-Moudreho-t94219#639725Verze : 0
MOD
Tento řád byl po vzoru světových řádů založen Výnosem prezidenta republiky číslo 765 / 1995 dne 23. srpna 1995.
Tato současná a snad poslední a stabilní verze řádu byla založena (upřesněna) 21. května roku 2009.
Řád knížete Jaroslava Moudrého je vysokým státním vyznamenáním, kterým se oceňuje zásluhy a angažovanost občanu za rozvoj a blaho Ukrajiny. Jde o všeobecně záslužný řád, který zahrnuje zásluhy v oblasti vědy, kultury, školství, obranyschopnosti země atd. Řád je určen k ocenění i občanů státu jiných zemí, velkokříž pro hlavy států, nižší stupně pro diplomatický sbor. Řád se člení (jako např. náš řád Bílého lva) do pěti řádových stupňů s tím, že 1. stupeň je doplněn řádovou kolanou (řetězem).
Řádový statut upřesňuje podmínky udělení :
- řád je možno udělit občanům Ukrajiny i cizincům
- udělení řádu je provedeno vždy prezidentským "Výnosem" (nařízením, rozkazem)
- nejvyšším stupněm tohoto řádu je 1. řádový stupeň
- řádová deviza : "Moudrost -čest -sláva"
- řád lze propůjčit občanu Ukrajiny, pokud již je nositelem dalšího řád, či Čestného titulu prezidenta Ukrajiny
- udělení dalšího stupně řádu lze aplikovat nejprve po třech letech od prvního udělení řádové dekorace
- řád lze udělit i po smrti In memoriam
- nikdo nemá právo odebrat nositeli tento řád
Pokud je řád udělen cizincům je nutno dodržovat tyto zásady :
- řád knížete Jaroslava Moudrého v 1. řádovém stupni se uděluje panovníkům, prezidentům, vládcům, suverénům států (zemí)
- řád knížete Jaroslava Moudrého v 2. řádovém stupni lze udělit představitelům parlamentu, senátu
- řád knížete Jaroslava Moudrého v 3. řádovém stupni lze udělit například ministrům zahraničních věcí
- řád 4. a 5. stupně lze udělit umělcům, vědcům, lékařům atd.
Dále je ve stanovách upřesněno :
- řád všech stupňů uděluje prezident Ukrajinské demokratické republiky
- vyznamenanému se v 1. třídě předává řádový klenot, dvě řádové hvězdy, velkostuha, miniatura řádu a potvrzení u udělení řádu - diplom či řádová knížka
- vyznamenanému se v 2. řádovém stupni předává řádový klenot s náhrdelní stuhou, řádová hvězda 2. stupně, miniatura a řádová knížka
- v 3. - 5. stupni je to řádový klenot v etuji, miniaturka řádu a řádová knížka
- v případě ztráty či zcizení se další exemplář řádu nevydává
- problematiku řádu knížete Jaroslava Moudrého spravuje kancelář prezidenta pro heraldiku a řády, která jedině rozhoduje o vydání duplikátu tohoto řádu.
POPIS ŘÁDOVÉHO KLENOTU :
Řád knížete Jaroslava Moudrého se 1. - 2. stupni doplňuje řádovou hvězdou. Řádová dekorace 3. - 5. stupně je bez hvězdy, předává se pouze řádový kříž.
Řád ve svém 1. stupni má přece jen poněkud netradiční způsob nošení. Klenot je nošený na řádovém řetězu, ale řádová hvězda (jsou předávány 2 ks) je zavěšena na velkostuze a nosí se přes pravé rameno. Další hvězda se nosí na hrudi.
Klenot řádu je vyroben ze stříbra, jde o rovnostranný kříž jehož ramena jsou zakulacená a ukončena miniaturními křížky. Ramena kříže jsou smaltována bíle a modře (viz obrázek). Mezi rameny kříže jsou vloženy ozdobné figurální paprsky. Na horním rameni kříže je převýšení a v tomto převýšená je písmeno "U" - (Ukrajina) v ozdobném věnečku z dubových listů. Toto písmeno je smaltované modrým světlým smaltem.
Ve středu kříže na modře smaltovaném emailonku je zlatý portrét knížete Jaroslava Moudrého. V bílém mezikruží je zlatý nápis (ukrajinsky) JAROSLAV MOUDRÝ.
Na zadní straně, která je hladká se nachází pořadové a registrační číslo řádu, které je pro každý řádový stupeň samostatné a dále je zde řádové heslo :
Moudrost - Čest - Sláva
Velikost kříže je 60 mm
Řádový klenot je upevněn na řádovém řetězu, který je tvořen celkem 17 medailony (viz obrázek)
Řádová, osmicípá je vyrobena ze stříbra a částečně upravena zlacením. Velikost hvězdy nošené na velkostuze je 65 mm. Velikost hvězdy nošené na hrudi je 80 mm.
Mezi nositeli řádu Jaroslava Moudrého 1. st. jsou prezidenti zemí :
Argentiny
Itálie
Litvy
Mexika
Rakouska
Brazílie
Francie a dalších zemí
Malá stužka řádu je vyrobena z pozlaceného stříbra. Velkostuha je široká 100 mm.
Literatura :
Oficielní Ukrajinské stránky pro heraldiku a vyznamenání.
Ilustrační obrázky, prezidentské stránky Ukrajiny
URL : https://www.valka.cz/Rad-Knizete-Jaroslava-Moudreho-t94219#352612Verze : 1
Řád knížete Jaroslava Moudrého 2. a 3. stupně
Řádový klenot u těchto nižších stupňů je stejný jako je tomu u řádu 1. stupně.
- řád 2. stupně je doplněn řádovou hvězdou
- řád 3. stupně se nosí na náhrdelní stuze bez hvězdy
Řád je vždy doplněn miniaturou a řádovou knížkou .
V roce 2006 byl řád udělen prezidentem Viktorem Juščenkem bývalému prezidentovi a spisovateli V. Havlovi a to dokonce v 2. řádovém stupni. Tento řád mu byl slavnostně předán v Praze .
Obrázek tohoto osobního řádu je převzat z internetové stránky Václava Havla .Literatura:
Je uvedena v úvodní části článku
URL : https://www.valka.cz/Rad-Knizete-Jaroslava-Moudreho-t94219#352613Verze : 1
Řád knížete Jaroslava Moudrého - 4. st.
Řádový kříž je stejného tvaru, výroby, je poněkud menší než klenot 1. stupně. Profil knížete Jaroslava Moudrého je ze stříbra (není zlacený). Ve středu kolodky je upevněna dubová větvička, která odlišuje tento řád 4. stupně od řádu 5. stupně. Hrany kolodky jsou pozlacené. Zadní strana je hladká s heslem řádu a pořadovým číslem udělení.
Řád Jaroslava Moudrého - 5. st.
Řád je identický se 4. řádovým stupněm. Stuha je opět upevněna na kolodce, ale chybí dubový list. Zadní strana hladká s číslem udělení řádu a řádovým heslem:
Moudrost – čest - sláva
Jako ukázka toho jak nemá vypadat dekorovaný člověk, jedno či voják nebo civilista. Tento sympatický pán má ještě řád Říjnové revoluce, vedle řád knížete Jaroslava Moudrého 5. stupně, bohužel, tak zvaná, socialistická faleristika, bez ladu a skladu (bez kázně a znalosti) je opravdu zoufalá vzpomínka na reálný socialismus, který v nošení řádových dekorací přetrvává nejen na Ukrajině.
Řád Knížete  Jaroslava  Moudrého - 4. řádový stupeň

4. řádový stupeň
Řád Knížete  Jaroslava  Moudrého - 5. řádový stupeň

5. řádový stupeň
Řád Knížete  Jaroslava  Moudrého - Ukázka toho, jak by faleristika vypadat neměla. Nositel 5 . stupně řádu

Ukázka toho, jak by faleristika vypadat neměla. Nositel 5 . stupně řádu
URL : https://www.valka.cz/Rad-Knizete-Jaroslava-Moudreho-t94219#352659Verze : 1