Main Menu
User Menu

Rumunské království [1881–1947]

Kingdom of Romania

Rumunské kráľovstvo

Regatul României

     
Název:
Name:
Rumunské království
Originální název:
Original Name:
Regatul României
Hlavní město:
Capital:
Bukurešť (1916-1918 Jasy)
Státní zřízení:
Government System:
konstituční monarchie
Nejvyšší představitelé:
Heads of State:
Přehled vládců Rumunského království
Ozbrojené složky:
Armed Forces:
-
Rozloha:
Area:
- km2
Geografická poloha:
Location :
-
Sousední státy:
Neighbouring Countries:
-
Vznik:
Independence:
13.03.1881
Zánik:
Dissolution:
30.12.1947 na Rumunskú lidovú republiku
Národnostní složení:
Ethnic Groups:
-
Vlajka:
Flag:
Znak:
Coat of Arms:
DD.MM.1881-DD.MM.1922

DD.MM.1922-DD.MM.1947
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Kingdom_of_Romania
URL : https://www.valka.cz/Rumunske-kralovstvi-1881-1947-t94176#352540Verze : 0
MOD
Státní útvary Datum Událost

20.4.1839 Narodil se - - Carol I. (rumunský král)

3.3.1878 Podľa zmluvy zo San Stefane musela uznať Osmanská ríša nezávislosť Rumunska, Srbska a Čiernej hory, autonómiu Bulharska

15.10.1893 Narodil se - Carol II. Rumunský (král Rumunska)17.4.1912 Narodil se - Radu Manicatide (letecký konštruktér)

17.5.1912 Narodil se kapitán Alexandru Şerbănescu (velitel 57. stíhací eskadry
)

10.10.1914 Zemřel - - Carol I. (rumunský král)


1.10.1916 Bulharsko vyhlásilo válku Rumunsku.
7.5.1918 Do prvej svetovej vojny na strane Dohody vstúpila Nikaragua.


Medzi Rumunskom a Centrálnymi mocnosťami je podpísaná separátna mierova dohoda v Bukurešti.


6.5.1919 Sovietski vojaci z 1. ukrajinskej armády zahájili v Besarábii útok na Rumunsko v snahe spojiť sa s vojskami maďarskej Červenej armády.


7.6.1921 v Belehrade bola podpísaná zmluva medzi Rumunskom a Kráľovstvom Srbo-chorvátsko-slovinským, ktorá v podstate uzavrela formovanie sústavy malodohodových zmlúv.


11.11.1936 Edvard Beneš v Bratislave privítal rumunského kráľa Karola II.
13.11.1939 Rumunský král Carol II. nabídl zprostředkování mezi válčícími stranami. Německo, Velká Británie i Francie nabídku odmítly.


12.10.1940 Do Rumunska přijela německá vojenská mise vedená generály Hansenem a generálem Speidelem.


5.11.1940 Rumunská a polská zahraniční vláda přerušily diplomatické styky.


27.12.1940 Šéf německé vojenské mise v Rumunsku generál Hansen informoval Antoneska o připravovaném útoku proti Řecku.

21.1.1941 V Bukurešti byl potlačen puč Železné gardy.20.2.1941 Norská exilová vláda přerušila diplomatické styky s Rumunskem a Bulharskem.


20.2.1941 Holandská exilová vláda přerušila diplomatické styky s Rumunskem.
22.6.1941 V 03:15 hod. nacistické Německo a vojska jeho satelitů (Rumunska a Finska) napadly bez vyhlášení války SSSR.
Pohr. boje v Pobaltí, Bělorusku a na Ukrajině. Nejtěžší boje v prostoru měst Tylže, Suwalki, Brest a jižně od Vladimíru Volynského. Severozápadní front do konce dne ustoupil až o 50 km na východ od hranic. Západní front začal ustupovat do vnitrozemí. Hrdinný boj obránců Brestské pevnosti.


22.6.1941 Rumunsko vyhlásilo SSSR válku.
Letectvo Černomořského loďstva podniklo první nálet na vojenské objekty válečné základny Konstanca.

8.7.1941 ÚV KS Rumunska vyzval rumunský lid k boji proti německým fašistům a jejich domácím pomahačům.
15.4.1942 Hitler rozhodl o zasazení maďarských, italských a rumunských vojsk do letního útoku Wehrmachtu.24.12.1942 Vojska levého křídla Stalingradského frontu (2.gardová armáda generála Malinovského, 51.armáda a 5.úderná armáda generála Popova) přešla do útoku směrem na Kotělnikovo. Obrana rumunské 4.armády prolomena. Jihozápadní front dovršil porážku nepřítele v prostoru Alexejevo Lozovskoje, jihovýchodně od Kantěmirovky, v Čortkovu, ve Verchněgirském, východně od Kamenska, kde byly jednotlivé skupiny nepřátelských vojsk obklíčeny.24.12.1943 Ve Stockholmu začala tajná sovětsko-rumunská jednání o příměří.


23.3.1944 Hitler jednal s maršálem Antoneskem v Klessheimu o situaci v Maďarsku a o obsazení Rumunska německou armádou.


25.3.1944 Na území SSSR se zformovala rumunská 1. dobrovolnická pěší divize Tudor Vladimirescu.


2.4.1944 Vláda SSSR prohlásila, že nemá vůči Rumunsku žádné územní požadavky.


12.4.1944 Na rokovaniach v Káhire (od 17.03.1944) předal sovětský velvyslanec rumunským činitelům minimální podmínky příměří.15.4.1944 Spojenecké letectvo provedlo nálet na Bukurešť, Ploješť a Nis.
21.4.1944 Spojenecké letectvo provedlo nálet na Bukurešť.7.5.1944 Britské a americké letectvo provedlo nálet na Bukurešť.8.5.1944 Britské a americké letectvo provedlo nálet na Bukurešť.13.5.1944 SSSR, USA a Velká Británie varovaly satelity Německa (Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko a Finsko) před pokračováním ve válce proti Spojencům.
31.5.1944 Britské a americké letectvo provedlo nálet na Ploješť, Hamm, Osnabrück, Schwerte a Soest.9.7.1944 Britské a americké letectvo provedlo nálet na Ploješť.

18.8.1944 Zemřel kapitán Alexandru Şerbănescu (velitel 57. stíhací eskadry
)


7.9.1944 Rumunsko vyhlásilo Maďarsku válku.


2.10.1944 Vojska 2. ukrajinského frontu zahájila spolu s rumunskou armádou útok v severním Sedmihradsku.22.10.1944 2. ukrajinský front spolu s rumunskou armádou osvobodil Nyíregyházu (Maďarsko.).

4.11.1944 V Rumunsku se ustavila druhá Sánáteskova vláda.

4.4.1953 Zemřel - Carol II. Rumunský (král Rumunska)18.3.2004 Zemřel - Radu Manicatide (letecký konštruktér)
URL : https://www.valka.cz/Rumunske-kralovstvi-1881-1947-t94176#646358Verze : 0
MOD