Main Menu
User Menu

CZK - PROMO (pojízdná zkušebna proudových motorů)

PROMO (mobile testing station of turbojet engines)

     
Název:
Name:
PROMO
Originální název:
Original Name:
PROMO
Kategorie:
Category:
pojízdná zkušebna proudových motorů
Výrobce:
Producer:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Výzkumné zkušební středisko 031, Praha /
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR sériová výroba nebyla zahájena / serial production was not started
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
1 (?)
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.1965
Obsluha:
Crew:
?
Složení:
Composition:
N-10S
Uživatelské státy:
User States:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Bludovský, J.: Pojízdná zkušebna proudových motorů, PVOS a letectvo, 1966
URL : https://www.valka.cz/CZK-PROMO-pojizdna-zkusebna-proudovych-motoru-t94077#352354Verze : 1
MOD
PROMO

Pojízdná zkušebna určená k měření parametrů proudových motorů pro komplexní posouzení jejich celkového technického stavu s ohledem na bezpečnost, spolehlivost a zachování požadovaného výkonu.

Zkušebna byla zabudována do skříňového návěsu typu N-10S, v němž bylo vytvořeno několik pracovišť. Jako tahač bylo používáno vozidlo Tatra 138 NTt 4×4. Jádrem byla měřící laboratoř, v níž byla uložena část měřicí techniky s řídícím pultem pro její ovládání. Zpracování záznamů registrační aparatury bylo umožněno v samostatné fotopracovně. V návěsu se dále nacházela samostatná pracoviště měřícího technika a technika-motoráře vybavená potřebným nářadím, měřicími přístroji a skladem pro uložení měřicích přípravků. Vnější část zkušebny byla tvořena panelem snímačů s podstavcem, spojovacím kabelem a pomocným zařízením. Při přesunu zkušebny byly vnější prvky uloženy v podvěsných schránkách návěsu.

Prostředek využíval elektroallumetrického principu měření s dálkovým elektrickým přenosem. Současně bylo možno měřit 30 parametrů zkoušeného motoru. Vícenásobná indikace měřených parametrů umožňovala sledování okamžitých hodnot měřených veličin a zároveň i jejich dlouhodobý záznam, který byl zajištěn prostřednictvím leteckých oscilografů. Hodnoty měřených parametrů byly od motoru odebírány buď pomocí původních čidel (vysílače otáček, provozní termočlánky atd.), nebo prostřednictvím dodatečně montovaných snímačů (snímače tlaků, pohybů, vibrací, laboratorní termočlánky atd.). Pro úplný provoz bylo zkušebnu nutno připojit na vnější zdroj elektrické energie 380/220 V.

Zkušebna PROMO byla vyvinuta a vyrobena ve Výzkumném a zkušebním středisku 031 v Praze-Kbelích v polovině šedesátých let. Do zkušebního provozu byla zavedena na podzim 1965. Podle přesného plánu měla objíždět letecké útvary a prověřovat stav proudových motorů zde provozované techniky. Za první rok provozu zkušebny bylo prověřeno více než 200 pohonných jednotek.
URL : https://www.valka.cz/CZK-PROMO-pojizdna-zkusebna-proudovych-motoru-t94077#352357Verze : 2
MOD
Pojízdná zkušebna PROMO ve společnosti MiGu-19S, zhruba rok 1965. Na snímku je patrná kabelová rampa ("pruhovaný pás" vedle MiGu a pod ním) a vnější panel snímačů za odtokovou hranu u kořene levé poloviny křídla.
CZK - PROMO (pojízdná zkušebna proudových motorů) - (Vojenská technika)

(Vojenská technika)
URL : https://www.valka.cz/CZK-PROMO-pojizdna-zkusebna-proudovych-motoru-t94077#352360Verze : 1
MOD