Main Menu
User Menu

Řád svobody [2008]

Order of Freedom

Орден Свободи

     
Název:
Name:
Řád svobody
Název v originále:
Original Name:
Орден Свободи
Datum vzniku:
Date of Establishment:
10.04.2008
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
Jeden stupeň.
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
uk.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-svobody-2008-t94068#691656Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád svobody
Název v originále:
Original Name:
Орден Свободи
Datum vzniku:
Date of Establishment:
10.04.2008
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
uk.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-svobody-2008-t94068#691657Verze : 0
MOD
Řád Svobody (Ukrajiny)
Z rozhodnutí prezidenta č. 1177 / 2005 ze dne 18. srpna roku 2005 byla komise pro heraldiku a státní vyznamenání pověřena zpracováním návrhu nového státního řádu. Zákonem Ukrajiny č. 258 ze dne 10. dubna 2008 byl tento řád zařazen mezi státní řády a vyznamenání republiky Ukrajina.
Řádový statut byl potvrzen rozhodnutím prezidenta č. 460 / 2008 ze dne 20. května 2008. Ve statutu jsou zakotveny podmínky udělování.
Řád je určen jako vysoká státní odměna všem občanům Ukrajiny, ale i cizincům, kteří se zasloužili o republiku.
Toto vysoké státní vyznamenání lze udělit :
- všem těm, kteří mají zásluhy o stát Ukrajinu o konsolidaci země
- všem, kteří mají zásluhy na hospodářském rozkvětu země
- za rozvíjení a upevňování demokracie
- za provedení sociální, politické a ekonomické reformy
- za dodržování a upevňování lidských práv a humanitu
Mezi rytíři řádu nacházíme jména :
Švédský král Karel XVI Gustav, řád obdržel 29. září 2008
Prezident Brazílie Luiz Inácio Lula da Silva, řád obdržel 2. prosince 2009
Ukrajinský básník Igor Kalinec, řád obdržel 10. června 2009
Dále celá plejáda předních politiků země.
Řád je spojený se jménem Viktora Juščenka, prezidenta Ukrajiny, který osobně prosadil založení řádu, podílel se na řádových stanovách a podepsal Výnos o založení řádu a jeho začlenění do systému dekorací republiky Ukrajiny.
Literatura :
Oficielní stránky komise pro heraldiku, řády a vyznamenání Ukrajiny.
Oficiální stránky komise pro řády a heraldiku Ukrajiny
URL : https://www.valka.cz/Rad-svobody-2008-t94068#352337Verze : 1