Main Menu
User Menu

Řád Spasitele

Order of the Redeemer / Τάγμα του Σωτήρος

     
Název:
Name:
Řád Spasitele
Název v originále:Original Name: -
Datum vzniku:
Date of Establishment:
31.07.1829
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
Velkokříž
Velkokomandér
Komandér
Zlatý rytířský kříž
Stříbrný rytířský kříž
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Prince Dimitri Romanoff: The orders, medals and history of Greece, Rungsted Kyst 1987
George Stratoudakis: Greek Medals, Athens 2001
George John Beldecos: Hellenic Orders, Decorations and Medals, Athens 1991
archiv autora
URL : https://www.valka.cz/Rad-Spasitele-t93953#351934Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád Spasitele velkokříž - 1. třída
Název v originále:
Original Name:
Τάγμα του Σωτήρος
Datum vzniku:
Date of Establishment:
31.07.1829
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:


Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
viz výše
URL : https://www.valka.cz/Rad-Spasitele-t93953#383991Verze : 2
MOD
     
Název:
Name:
Řád Spasitele velkokomandér - 2. třída
Název v originále:
Original Name:
-
Datum vzniku:
Date of Establishment:
31.07.1829
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Prince Dimitri Romanoff: The orders, medals and history of Greece, Rungsted Kyst 1987
George Stratoudakis: Greek Medals, Athens 2001
George John Beldecos: Hellenic Orders, Decorations and Medals, Athens 1991
archiv autora
URL : https://www.valka.cz/Rad-Spasitele-t93953#578021Verze : 2
MOD
     
Název:
Name:
Řád Spasitele komandér - 3. třída
Název v originále:
Original Name:
Τάγμα του Σωτήρος
Datum vzniku:
Date of Establishment:
31.07.1829
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:


Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
viz výše
URL : https://www.valka.cz/Rad-Spasitele-t93953#383993Verze : 2
MOD
     
Název:
Name:
Řád Spasitele zlatý kříž - 4. třída
Název v originále:
Original Name:
Τάγμα του Σωτήρος
Datum vzniku:
Date of Establishment:
31.07.1829
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:


Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
viz výše
URL : https://www.valka.cz/Rad-Spasitele-t93953#383999Verze : 1
MOD
     
Název:
Name:
Řád Spasitele stříbrný kříž - 5. třída
Název v originále:
Original Name:
-
Datum vzniku:
Date of Establishment:
31.07.1829
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Prince Dimitri Romanoff: The orders, medals and history of Greece, Rungsted Kyst 1987
George Stratoudakis: Greek Medals, Athens 2001
George John Beldecos: Hellenic Orders, Decorations and Medals, Athens 1991
archiv autora
URL : https://www.valka.cz/Rad-Spasitele-t93953#578022Verze : 1
MOD
Název
Name
Řád Spasitele velkokříž - 1. třída
Order of Redeemer Grandcross - 1st Class
Τάγμα του Σωτήρος
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
URL : https://www.valka.cz/Rad-Spasitele-t93953#552068Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád Spasitele komandér - 3. třída
Order of Redeemer Commander - 3rd Class
Τάγμα του Σωτήρος
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
08.09.1880 Rieunier, Henri
14.05.1912 Raeder, Erich
DD.MM.1924 Melichar, František
DD.MM.1928 - Somon, Usmar François
DD.MM.1942 Mézl, Ondřej
DD.MM.RRRR Friedeburg, Friedrich von
DD.MM.RRRR - Godson, William Frederick Holford
DD.MM.RRRR Papoulas, Anastasios
DD.MM.RRRR Rebeur-Paschwitz, Hubert von
Celkem : 9
URL : https://www.valka.cz/Rad-Spasitele-t93953#415032Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád Spasitele stříbrný kříž - 5. třída
Order of the Redeemer Silver Cross - 5th Cross
-
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Rad-Spasitele-t93953#588038Verze : 0
MOD
Čtvrté národní shromáždění řeků ve městě Argos schválilo 31.7.1829 rezoluci o založení Řádu spasitele k ocenění bojovníků za nezávislost. Tato rezoluce zůstala však jen na papíře.
V květnu 1832 vybraly velmoci za řeckého krále sedmnáctiletého Otha, prince bavorského. Ten přijel do Řecka v únoru 1833 a 22.5.1833 potvrdil Královským výnosem rezoluci z r. 1829 zřizující řád v pěti třídách, velkokříž, velkodůstojník, komandér, zlatý rytířský kříž a stříbrný rytířský kříž. Na lícním středovém medailonu byla zlatá hlava Otha I. hledící v pravo.
Tento král se neosvědčil a musel odejít r. 1862 do exilu. 30.10.1863 přijel sedmnáctiletý princ Christian Wilhelm Dánský a byl druhý den prohlášen králem Jiřím I. Řád byl změněn, portrét krále byl nahrazen portrétem spasitele.
Po prohlášení republiky byl řád r.1975 upraven, koruna byla nahražena podlouhlým kruhovým závěsem. V roce 1984 došlo k poslední úpravě, místo koruny má závěs tvar vavřínovo/dubového věnce.
V. třída řádu. Typově odpovídá konci 19. století. Podle trojúhelníkové stuhy byl nositel pravděpodobně buďto z Rakouska-Uherska, Srbska nebo Bulharska.

Prameny :
Prince Dimitri Romanoff: The orders, medals and history of Greece, Rungsted Kyst 1987
George Stratoudakis: Greek Medals, Athens 2001
George John Beldecos: Hellenic Orders, Decorations and Medals, Athens 1991
archiv autora

URL : https://www.valka.cz/Rad-Spasitele-t93953#351937Verze : 2
MOD
4. třída řádu.


Prameny :
Prince Dimitri Romanoff: The orders, medals and history of Greece, Rungsted Kyst 1987
George Stratoudakis: Greek Medals, Athens 2001
George John Beldecos: Hellenic Orders, Decorations and Medals, Athens 1991
archiv autora
URL : https://www.valka.cz/Rad-Spasitele-t93953#369627Verze : 1
MOD