Main Menu
User Menu

Řád Spasitele

Order of the Redeemer / Τάγμα του Σωτήρος

     
Název:
Name:
Řád Spasitele
Název v originále:Original Name: -
Datum vzniku:
Date of Establishment:
31.07.1829
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
Velkokříž
Velkokomandér
Komandér
Zlatý rytířský kříž
Stříbrný rytířský kříž
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Prince Dimitri Romanoff: The orders, medals and history of Greece, Rungsted Kyst 1987
George Stratoudakis: Greek Medals, Athens 2001
George John Beldecos: Hellenic Orders, Decorations and Medals, Athens 1991
archiv autora
URL : https://www.valka.cz/Rad-Spasitele-t93953#351934Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád Spasitele velkokříž - 1. třída
Název v originále:
Original Name:
Τάγμα του Σωτήρος
Datum vzniku:
Date of Establishment:
31.07.1829
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:


Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
viz výše
URL : https://www.valka.cz/Rad-Spasitele-t93953#383991Verze : 2
MOD
     
Název:
Name:
Řád Spasitele velkokomandér - 2. třída
Název v originále:
Original Name:
-
Datum vzniku:
Date of Establishment:
31.07.1829
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Prince Dimitri Romanoff: The orders, medals and history of Greece, Rungsted Kyst 1987
George Stratoudakis: Greek Medals, Athens 2001
George John Beldecos: Hellenic Orders, Decorations and Medals, Athens 1991
archiv autora
URL : https://www.valka.cz/Rad-Spasitele-t93953#578021Verze : 2
MOD
     
Název:
Name:
Řád Spasitele komandér - 3. třída
Název v originále:
Original Name:
Τάγμα του Σωτήρος
Datum vzniku:
Date of Establishment:
31.07.1829
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:


Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
viz výše
URL : https://www.valka.cz/Rad-Spasitele-t93953#383993Verze : 2
MOD
     
Název:
Name:
Řád Spasitele zlatý kříž - 4. třída
Název v originále:
Original Name:
Τάγμα του Σωτήρος
Datum vzniku:
Date of Establishment:
31.07.1829
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:


Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
viz výše
URL : https://www.valka.cz/Rad-Spasitele-t93953#383999Verze : 1
MOD
     
Název:
Name:
Řád Spasitele stříbrný kříž - 5. třída
Název v originále:
Original Name:
-
Datum vzniku:
Date of Establishment:
31.07.1829
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Prince Dimitri Romanoff: The orders, medals and history of Greece, Rungsted Kyst 1987
George Stratoudakis: Greek Medals, Athens 2001
George John Beldecos: Hellenic Orders, Decorations and Medals, Athens 1991
archiv autora
URL : https://www.valka.cz/Rad-Spasitele-t93953#578022Verze : 1
MOD
Název
Name
Řád Spasitele velkokříž - 1. třída
Order of Redeemer Grandcross - 1st Class
Τάγμα του Σωτήρος
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
URL : https://www.valka.cz/Rad-Spasitele-t93953#552068Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád Spasitele velkokomandér - 2. třída
Order of the Redeemer Grand Commander- 2nd Class
-
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.1913 Danglis, Panagiotis
21.10.1920 Baden-Powell, Robert
DD.MM.1947 Mountbatten, Filip
DD.MM.RRRR - Chesnez, Francois Martineau des
DD.MM.RRRR Frederik VIII., -
DD.MM.RRRR Gaulle, Charles de
DD.MM.RRRR Pritzelwitz, Kurt von
Celkem : 7
URL : https://www.valka.cz/Rad-Spasitele-t93953#552072Verze : 1
MOD
Název
Name
Řád Spasitele komandér - 3. třída
Order of Redeemer Commander - 3rd Class
Τάγμα του Σωτήρος
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
08.09.1880 Rieunier, Henri
17.12.1889 Tirpitz, Alfred Peter Friedrich von
14.05.1912 Raeder, Erich
DD.MM.1924 Melichar, František
DD.MM.1928 - Somon, Usmar François
DD.MM.1942 Mézl, Ondřej
DD.MM.RRRR Friedeburg, Friedrich von
DD.MM.RRRR - Godson, William Frederick Holford
DD.MM.RRRR Holland, Lancelot Ernest
DD.MM.RRRR Papoulas, Anastasios
DD.MM.RRRR Rebeur-Paschwitz, Hubert von
Celkem : 11
URL : https://www.valka.cz/Rad-Spasitele-t93953#415032Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád Spasitele stříbrný kříž - 5. třída
Order of the Redeemer Silver Cross - 5th Cross
-
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Rad-Spasitele-t93953#588038Verze : 0
MOD
Čtvrté národní shromáždění řeků ve městě Argos schválilo 31.7.1829 rezoluci o založení Řádu spasitele k ocenění bojovníků za nezávislost. Tato rezoluce zůstala však jen na papíře.
V květnu 1832 vybraly velmoci za řeckého krále sedmnáctiletého Otha, prince bavorského. Ten přijel do Řecka v únoru 1833 a 22.5.1833 potvrdil Královským výnosem rezoluci z r. 1829 zřizující řád v pěti třídách, velkokříž, velkodůstojník, komandér, zlatý rytířský kříž a stříbrný rytířský kříž. Na lícním středovém medailonu byla zlatá hlava Otha I. hledící v pravo.
Tento král se neosvědčil a musel odejít r. 1862 do exilu. 30.10.1863 přijel sedmnáctiletý princ Christian Wilhelm Dánský a byl druhý den prohlášen králem Jiřím I. Řád byl změněn, portrét krále byl nahrazen portrétem spasitele.
Po prohlášení republiky byl řád r.1975 upraven, koruna byla nahražena podlouhlým kruhovým závěsem. V roce 1984 došlo k poslední úpravě, místo koruny má závěs tvar vavřínovo/dubového věnce.
V. třída řádu. Typově odpovídá konci 19. století. Podle trojúhelníkové stuhy byl nositel pravděpodobně buďto z Rakouska-Uherska, Srbska nebo Bulharska.

Prameny :
Prince Dimitri Romanoff: The orders, medals and history of Greece, Rungsted Kyst 1987
George Stratoudakis: Greek Medals, Athens 2001
George John Beldecos: Hellenic Orders, Decorations and Medals, Athens 1991
archiv autora

URL : https://www.valka.cz/Rad-Spasitele-t93953#351937Verze : 2
MOD
4. třída řádu.


Prameny :
Prince Dimitri Romanoff: The orders, medals and history of Greece, Rungsted Kyst 1987
George Stratoudakis: Greek Medals, Athens 2001
George John Beldecos: Hellenic Orders, Decorations and Medals, Athens 1991
archiv autora
URL : https://www.valka.cz/Rad-Spasitele-t93953#369627Verze : 1
MOD