Main Menu
User Menu

Medaile Za vojenské zásluhy 1917

Medal of Military Merit 1917 / Μετάλλιο Στρατιωτικής Αξίας

     
Název:
Name:
Medaile Za vojenské zásluhy 1917
Název v originále:
Original Name:
Μετάλλιο Στρατιωτικής Αξίας
Datum vzniku:
Date of Establishment:
28.10.1916
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
1. třída
2. třída
3. třída
4. třída
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Prince Dimitri Romanoff: The orders, medals and history of Greece, Rungsted Kyst 1987
George Stratoudakis: Greek Medals, Athens 2001
George John Beldecos: Hellenic Orders, Decorations and Medals, Athens 1991
archiv autora
URL : https://www.valka.cz/Medaile-Za-vojenske-zasluhy-1917-t93949#351926Verze : 1
MOD
     
Název:
Name:
Medaile Za vojenské zásluhy 1917
Název v originále:
Original Name:
Μετάλλιο Στρατιωτικής Αξίας
Datum vzniku:
Date of Establishment:
28.10.1916
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
viz výše
URL : https://www.valka.cz/Medaile-Za-vojenske-zasluhy-1917-t93949#407159Verze : 0
MOD
Roku 1916 rozhodla Provizirní revoluční vláda v Thessalonikách razit Vojenskou medaili. To bylo potvrzeno Královským výnosem 30.6.1917 pod jménem Medaile Za vojenské zásluhy. Medaile je z bronzu ve čtyřech třídách. 1. třída má na stuze kovový zlatý vavřínový věneček, 2. třída stříbrný, 3. bronzový a 4. je bez věnečku. Během let se postupně místo věnečků začaly na stuhy dávat vavřínové větvičky. Meaile i stuha mají mnoho variant. K nejvýraznějším patří vynechání letopočtů 1916 - 1917 na rubu medaile.
Medaile čtvrté třídy.


Prince Dimitri Romanoff: The orders, medals and history of Greece, Rungsted Kyst 1987
George Stratoudakis: Greek Medals, Athens 2001
George John Beldecos: Hellenic Orders, Decorations and Medals, Athens 1991
archiv autora
URL : https://www.valka.cz/Medaile-Za-vojenske-zasluhy-1917-t93949#351927Verze : 0
MOD