Main Menu
User Menu
Reklama

Hrdina Ukrajiny

Hero of Ukraine

Герой України

     
Název:
Name:
Hrdina Ukrajiny, Řád státu/ Řád zlaté hvězdy
Název v originále:
Original Name:
Герой України, Орден Держави / Орден Золотої Зірки
Datum vzniku:
Date of Establishment:
23.08.1998
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
Řád zlaté hvězdy
Řád státu
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://en.wikipedia.org/wiki/Hero_of_Ukraine
www.mil.gov.ua
URL : https://www.valka.cz/Hrdina-Ukrajiny-t93896#351727Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád zlaté hvězdy
Název v originále:
Original Name:
Орден Золотої Зірки
Datum vzniku:
Date of Establishment:
23.08.1998
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://en.wikipedia.org/wiki/Hero_of_Ukraine
www.mil.gov.ua
URL : https://www.valka.cz/Hrdina-Ukrajiny-t93896#691651Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád státu
Název v originále:
Original Name:
Орден Держави
Datum vzniku:
Date of Establishment:
23.08.1998
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://en.wikipedia.org/wiki/Hero_of_Ukraine
www.mil.gov.ua
URL : https://www.valka.cz/Hrdina-Ukrajiny-t93896#691653Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád zlaté hvězdy
Order of Gold Star
Орден Золотої Зірки
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
URL : https://www.valka.cz/Hrdina-Ukrajiny-t93896#691654Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád státu
Order of State
Орден Держави
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Hrdina-Ukrajiny-t93896#691655Verze : 0
MOD
Po rozpadu Sovětského svazu i Ukrajina prochází obdobím hledání svých kořenů, své historie. Jistě i z toho důvodu v přechodném období používala upravené řády SSSR. Klasickým příkladem je medaile Hrdina Ukrajiny (viz obrázek). V současném období již je řádová soustava Ukrajiny (zdá se) skutečně hotova, a tak nám zbývá se se stávajícími řády a medailemi seznámit.
ŘÁD ZLATÁ HVĚZDA
Order Gold Star
Tato dekorace byla z rozhodnutí prezidenta Ukrajiny založena již 23. srpna 1998 výnosem č. 944/98.
Současný stav, vzhled řádové dekorace, který zde popisujeme je z 22. června roku 2009.
Již změna názvu, kdy je dekorace ve statutu nazývaná řádem, ale i celkový vzhled hvězdy se zcela jasně distancuje od bývalého SSSR a jejich soustavy řádových dekorací.
Stanovy však vycházejí ze stanov bývalého SSSR. Je zde např. zakotveno, že vyznamenaný občan používá čestný titul Hrdina Ukrajiny, že řád lze udělit i posmrtně .
Řád lze udělit jen na návrh řádové komise a jménem prezidenta republiky Ukrajina .
POPIS ŘÁDOVÉ DEKORACE
Řád Zlatá hvězda prezidenta Ukrajiny „ Hrdina Ukrajiny „ je vyrobena ze zlata .


Poznámka:
Ukrajinské řády nepoužívají klasickou ruskou kolodku, ale přece jen je splývavá stuha podložena obdélníkovou kolodku, na které je spona která slouží k upevnění na oděv či stejnokroj.
Literatura:
Oficielní stránky komise pro řády a vyznamenání Ukrajiny.
Hrdina Ukrajiny - Současný typ řádu Hrdina Ukrajiny

Současný typ řádu Hrdina Ukrajiny
Hrdina Ukrajiny - Tento typ byl používán do roku 1998

Tento typ byl používán do roku 1998
URL : https://www.valka.cz/Hrdina-Ukrajiny-t93896#351728Verze : 2
Řád státu Ukrajiny
Order „State„
Řád byl založen 23. srpna 1998 prezidentem Ukrajiny L. Kučmou. Jde o vysoký státní řád, který se uděluje zároveň s řádem Zlatá hvězdy (obdoba SSSR Hrdina SSSR a řád Lenina). Řád lze podle stanov udělit i In memoriam.
Řád lze udělit jen na návrh řádové komise prezidentem Ukrajiny.
První udělení řádu je pečlivě podchyceno, ke slavnostnímu předání došlo dne 26. ledna 1998. Tímto řádem č. 1 byl dekorován prezident akademie věd Ukrajinské republiky Borys Paton (1918 - )
Literatura je uvedena v úvodní části článku.
URL : https://www.valka.cz/Hrdina-Ukrajiny-t93896#351729Verze : 1