Main Menu
User Menu

Nové Mesto nad Váhom, Horní kasárny [RRRR-2010]

Nové Mesto nad Váhom, Upper Barracks

     
Název:
Name:
Nové Mesto nad Váhom, Horní kasárny
Originální název:
Original Name:
Horné kasárne Nové Mesto nad Váhom
Další názvy:
Other Names:
DD.MM.1935-DD.MM.RRRR Telegrafní kasárny
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Kasárne Spojovacieho vojska
Obec:
Municipality:
Nové Mesto nad Váhom
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
48°45'49.50"N 17°49'23.07"E
Vznik:
Established:
DD.MM.RRRR
Velitelé:
Commanders:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
23.09.1938-24.09.1938
1. rota /telegrafní/ telegrafního praporu 3
1st Company /Telegraph/ of the 3rd Signal Battalion
23.09.1938-24.09.1938
2. rota /telegrafní/ telegrafního praporu 3
2nd Company /Telegraph/ of the 3rd Signal Battalion
23.09.1938-24.09.1938
3. rota /telegrafní/ telegrafního praporu 3
3rd Company /Telegraph/ of the 3rd Signal Battalion
23.09.1938-24.09.1938
4. rota /telegrafní/ telegrafního praporu 3
4th Company /Telegraph/ of the 3rd Signal Battalion
23.09.1938-24.09.1938
5. rota /radiotelegrafní/ telegrafního praporu 3
5th Company /Radiotelegraphic/ of the 3rd Signal Battalion
23.09.1938-24.09.1938
Náhradní rota telegrafního praporu 3
Depot Company of the 3rd Signal Battalion
23.09.1938-24.09.1938
Telegrafní prapor 3, velitelství
Headquarters of the 3rd Signal Battalion
02.05.1939-01.10.1940
Telegrafní prapor III
2nd Telegraph Battalion
01.10.1940-30.08.1944
Sborový spojovací park 11
11th Signal Store of Corps
01.10.1940-22.06.1941
Spojovací prapor 1
1st Signal Battalion
01.08.1943-30.08.1944
Spojovací prapor 1
1st Signal Battalion
01.06.1945-01.10.1949
Spojovací prapor III/4
3rd Signal Battalion of the 4th Signal Regiment
26.06.1945-01.10.1945
Spojovací učiliště
Signal Apprentice School
DD.06.1945-01.10.1945
Spojovací sklad 2
2nd Signal Store
20.07.1945-01.10.1945
Spojovací prapor 9
9th Signal Battalion
01.10.1945-01.12.1950
Spojovací sklad 4
4th Signal Store
20.09.1946-01.09.1972
Spojovací učiliště
Signal Apprentice School
01.12.1950-01.11.1954
4. spojovací sklad
4th Signal Store
01.11.1954-01.10.1958
4. okruhový spojovací sklad
4th District Signal Store
01.10.1958-01.09.1967
2. okruhový spojovací sklad
2nd District Signal Store
01.09.1967-01.03.1992
2. okruhový spojovací sklad a opravna
2nd District Signal Store and Repair
01.09.1967-31.12.1992
Vojenská střední odborná škola sdělovací techniky
Military High School of Communication Technology
01.09.1972-27.08.1991
Vojenské učiliště Nové Mesto nad Váhom
Military Apprentice School Nové Mesto nad Váhom
28.08.1991-31.12.1992
Vojenská střední škola spojovacího vojska
Military High School of Signal Troops
01.03.1992-31.10.1992
3. spojovací opravna a sklad
3rd Signal Repair and Store
31.10.1992-31.12.1992
3. spojovací základna a sklad
3rd Signal Base and Store
31.12.1992-31.12.1992
3. spojovací pluk
3rd Signal Regiment
01.10.1995-01.03.2003
5. spojovací provozní středisko
5th Signal Center
01.07.2002-01.12.2007
Spojovací velitelství
Signal Command
01.03.2003-01.07.2007
Spojovací rota
Signal Company
01.12.2005-01.11.2007
Protiletadlová baterie
Anti-aircraft Battery
01.01.2006-01.11.2007
Prapor podpory velení
Command Support Battalion


DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Zánik:
Cancelled:
DD.MM.2010 scivilnené
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský archiv
URL : https://www.valka.cz/Nove-Mesto-nad-Vahom-Horni-kasarny-RRRR-2010-t93860#455377Verze : 1
MOD
Nové Mesto nad Váhom, Horné kasárne (Kasárne Spojovacieho vojska)


Areál s rozlohou 13 ha, v minulosti využívaný aj vojenským školstvom. Vo februári 2010 bezodplatne prevedený na Nové mesto nad Váhom.


Útvary: Spojovacie veliteľstvoZdroj: archív autora
http://blog.nmnv.sk/?p=637
URL : https://www.valka.cz/Nove-Mesto-nad-Vahom-Horni-kasarny-RRRR-2010-t93860#351590Verze : 0
MOD
Diskuse
môže niekdo potvrdiť, alebo vyvrátiť že ide o Telegrafní kasárny vybudované v rokoch 1934-1935?
URL : https://www.valka.cz/Nove-Mesto-nad-Vahom-Horni-kasarny-RRRR-2010-t93860#351591Verze : 0
MOD

Citace - buko1 :

môže niekdo potvrdiť, alebo vyvrátiť že ide o Telegrafní kasárny vybudované v rokoch 1934-1935?Na budove pri vchode bol v základovom murive základný kameň s vytesaným rokom 1934. Takže by mohlo ísť o tie kasárne.
URL : https://www.valka.cz/Nove-Mesto-nad-Vahom-Horni-kasarny-RRRR-2010-t93860#351676Verze : 0
MOD