Main Menu
User Menu

4. středisko radioelektronického rušení [1993-1994]

4th Radio Electronic Jamming Centre

     
Název:
Name:
4. středisko radioelektronického rušení
Originální název:
Original Name:
4. středisko RER
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.06.1993
Předchůdce:
Predecessor:
4. radiotechnický pluk radioelektronického boje
Datum zániku:
Disbanded:
31.12.1994
Nástupce:
Successor:
4. radiotechnický pluk radioelektronického boje
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.06.1993-30.10.1993 Velitelství letectva a protivzdušné obrany
01.11.1993-31.12.1994 4. sboru protivzdušné obrany
Dislokace:
Deployed:
01.06.1993-31.12.1994 České Budějovice, letiště
Velitel:
Commander:
01.06.1993-31.12.1994 Stejskal, František (Podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.06.1993-31.12.1994 1. radiotechnická skupina radio elektronického rušení
01.06.1993-31.12.1994 2. radiotechnická skupina radio elektronického rušení
01.06.1993-31.12.1994 Provozní a zabezpečovací skupina
01.06.1993-31.12.1994 Radionavigační a radiová skupina

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
01.06.1993-31.12.1994 VÚ 3234
Zdroje:
Sources:
Kronika útvaru VÚ 3234 a VÚ 2321
www.pasivnisystemy.53brigada.cz
URL : https://www.valka.cz/4-stredisko-radioelektronickeho-ruseni-1993-1994-t93683#350916Verze : 0