Main Menu
User Menu

4. radiotechnický pluk radioelektronického boje [1993-1993]

4th Electronic Warfare Regiment

     
Název:
Name:
4. radiotechnický pluk radioelektronického boje
Originální název:
Original Name:
4. radiotechnický pluk REB
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.01.1993
Předchůdce:
Predecessor:
4. radiotechnický pluk radioelektronického boje
Datum zániku:
Disbanded:
31.05.1993
Nástupce:
Successor:
4. středisko radioelektronického rušení
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.01.1993-31.05.1993 Velitelství letectva a protivzdušné obrany
Dislokace:
Deployed:
01.01.1993-31.05.1993 České Budějovice, letiště
Velitel:
Commander:
01.01.1993-31.05.1993 Stejskal, František (Podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.01.1993-31.05.1993 1. rota rušičů palubních radiolokátorů
01.01.1993-31.05.1993 2. rota rušičů palubních radiolokátorů
01.01.1993-31.05.1993 3. rota rušičů palubních radiolokátorů
01.01.1993-31.05.1993 Rota rušičů VKV spojení a radionavigačních systémů
01.01.1993-31.05.1993 Rota velení
01.01.1993-31.05.1993 Technické opravny
01.01.1993-31.05.1993 Četa týlového zabezpečení

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
01.01.1993-31.05.1993 VÚ 3234 České Budějovice
Zdroje:
Sources:
Kronika útvarů VÚ 3234 a VÚ 2321
www.pasivnisystemy.53brigada.cz
www.valka.cz
URL : https://www.valka.cz/4-radiotechnicky-pluk-radioelektronickeho-boje-1993-1993-t93682#350915Verze : 0