Main Menu
User Menu

4. radiotechnický pluk radioelektronického boje [1991-1992]

4th Electronic Warfare Regiment

     
Název:
Name:
4. radiotechnický pluk radioelektronického boje
Originální název:
Original Name:
4. radiotechnický pluk radioelektronického boje
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.12.1991
Předchůdce:
Predecessor:
7. radiotechnický prapor radioelektronického boje
Datum zániku:
Disbanded:
31.12.1992
Nástupce:
Successor:
4. radiotechnický pluk radioelektronického boje
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.12.1991-31.12.1992 Velitelství letectva a protivzdušné obrany
Dislokace:
Deployed:
01.12.1991-31.12.1992 České Budějovice, letiště /
Velitel:
Commander:
01.12.1991-31.12.1992 Stejskal, František (Podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.12.1991-31.12.1992 1. rota rušičů palubních radiolokátorů
01.12.1991-31.12.1992 2. rota rušičů palubních radiolokátorů
01.12.1991-31.12.1992 3. rota rušičů palubních radiolokátorů
01.12.1991-31.12.1992 Rota rušičů radionavigačních systémů a VKV spojení
01.12.1991-31.12.1992 Rota velení
01.12.1991-31.12.1992 Technické opravny
01.12.1991-31.12.1992 Četa týlového zabezpečení

Ručně vyplněné položky:

Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
01.12.1991-31.12.1992 VÚ 3234 České Budějovice
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina, fond (4. radiotechnický pluk radioelektronického boje),
URL : https://www.valka.cz/4-radiotechnicky-pluk-radioelektronickeho-boje-1991-1992-t93681#454881Verze : 0
MOD