Main Menu
User Menu

Piedras Negras

Piedras Negras (MX-COA)

     
Název:
Name:
Piedras Negras
Originální název:
Original Name:
Piedras Negras
Další názvy:
Other Names:
hist. - Villa de Herrera, Colonia Militar de Guerrero en Piedras Negras, Villa de Piedras Negras, Ciudad Porfirio Díaz
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
-
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
28°41'52.3536"N 100°31'28.9092"W
Místní části:
Local Municipalities:
Cabecera municipal Piedras Negras, La Navaja, San Isidro, El Moral, El Centinela, Ejido Piedras Negras a ďalších 78 lokalít
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1850
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
Katedrála Piedras Negras
Bývalé vojenské veliteľstvo Monclova Viejo
Bývalá zlieváreň diel
Bývalý železničný hotel
Bývalý palác miestneho zastupitelstva
Misia San Bernardo
Budova telegrafov a telefónov
Budova colnice
Stará hacienda San Isidoro
Muzea:
Museums:
Múzeum severnej hranice
Osobnosti:
Personalities:
Rosa H. Saucedo
Pedro Ferriz Santacruz
Pablo Valdés Hernández
Julio Santoscoy Peréa
Laura Esquivel
Daniel Hernández Isáis
Ramón Bravo Prieto
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
Průmyslové podniky:
Industry:
Hendrickson Spring México, San Luis Rassini, Coca-Cola, Alcoa Fujikura, Motores Jakel, Lear, Binsa, Neese, Motores Fasco, Lancermex, Grupo Modelo
Vlajka:
Banner:
-
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
20.11.1910 tu F.I.Madero začal Mexickú revolúciu
Zdroje:
Sources:
www.municipio.gob.mx/wb/ELOCALNew/enciclo_coah
www.piedrasnegras.gob.mx
URL : https://www.valka.cz/Piedras-Negras-t93642#350784Verze : 0
MOD