Main Menu
User Menu

21. smíšený mechanizovaný prapor [2009-2019]

21st Composite Mechanized Battalion

     
Název:
Name:
21. smíšený mechanizovaný prapor
Originální název:
Original Name:
21. zmiešaný mechanizovaný prápor
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.07.2009
Předchůdce:
Predecessor:
21. mechanizovaný prápor
Datum zániku:
Disbanded:
01.06.2019
Nástupce:
Successor:
21. mechanizovaný prápor, Tankový prápor
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.07.2009-01.06.2019 2. mechanizovaná brigáda
Dislokace:
Deployed:
01.07.2009-01.06.2019 Trebišov, Kasárny kpt. Nálepku

Velitel:
Commander:
01.07.2009-DD.MM.2010 Stavrovský, Ján (Podplukovník)
01.06.2011-DD.MM.RRRR Šíma, Milan (Podplukovník)
DD.06.2013-01.02.2014 Makay, Marián 1) (Major)
01.02.2014-01.01.2017 Funtaľ, Róbert (Podplukovník)
01.01.2017-01.06.2019 Plávka, Róbert (Podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.07.2009-01.06.2019 veliteľstvo a štáb práporu
01.07.2009-01.06.2019 2 x mechanizovaná rota
01.07.2009-01.06.2019 tanková rota
01.07.2009-01.06.2019 rota bojového zabezpečenia
01.07.2009-01.06.2019 rota bojovej podpory
01.07.2009-01.06.2019 práporné obväzisko
Čestný název:
Honorary Name:
30.04.2010-01.06.2019 zmiešaný mechanizovaný prápor brigádneho generála Jána Nálepku
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
VÚ 1101
Historický názov: Trebišovský mechanizovaný prápor (od. 30.04.2010)

Čestný a hiostorický názov priznaný rozkazom prezidenta SR č. 3/2013 zo 16.4.2010

1)zástupca veliteľa - poverený velením
Zdroje:
Sources:
Ján Lichner, Jaroslav Nižňanský, Imrich Purdek, Milan Šmida, Pavol Vitko - V službách vlasti, demokracie a mieru, Magnet Press, ISBN 978-80-89169-14-6, www.21zmpr.mil.sk, archív autora,
rozkaz prezidenta SR č. 3/2010 zo 16.04.2010
URL : https://www.valka.cz/21-smiseny-mechanizovany-prapor-2009-2019-t93501#350197Verze : 1
MOD
21. zmiešaný mechanizovaný prápor


Krycie číslo: VÚ 1101


Počet osob
cca 550
Podřízené jednotky
01.07.2009-DD.MM.RRRR veliteľstvo a štáb práporu
01.07.2009-DD.MM.RRRR 2 x mechanizovaná rota
01.07.2009-DD.MM.RRRR tanková rota
01.07.2009-DD.MM.RRRR rota bojového zabezpečenia
01.07.2009-DD.MM.RRRR rota bojovej podpory
01.07.2009-DD.MM.RRRR práporné obväzisko
Výzbroj a vybavení
01.07.2009-DD.MM.RRRR BVP-1
01.07.2009-DD.MM.RRRR T-72
01.07.2009-DD.MM.RRRR OT-90
01.07.2009-DD.MM.RRRR BPsV Svatava
01.07.2009-DD.MM.RRRR Aligátor
01.07.2009-DD.MM.RRRR Aktis STA
01.07.2009-DD.MM.RRRR 9K111
01.07.2009-DD.MM.RRRR 98 mm mínomet vz.97Poznámka:


Zdroj: Ján Lichner, Jaroslav Nižňanský, Imrich Purdek, Milan Šmida, Pavol Vitko - V službách vlasti, demokracie a mieru, Magnet Press, ISBN 978-80-89169-14-6
URL : https://www.valka.cz/21-smiseny-mechanizovany-prapor-2009-2019-t93501#350202Verze : 0
MOD
Dňa 23.05.2019 slávnostne odovzdal prezident SR Andrej Kiska v záhrade Prezidentského paláca zapožičanú bojovú zástavu 21. zmiešanému mechanizovanému práporu Trebišov. Nadväzuje tak na tradíciu, ktorá sa začala 24.05.1918 na Benátskom námestí v Ríme, kedy vtedajší taliansky premér Vittorio Emanuele Orlando odovzdal bojovú zástavu československých légií plukovníkovi Milanovi Rastislavovi Štefánikovi.


Zdroj: archív autora
https://21zmpr.mil.sk/85033/?pg=1

URL : https://www.valka.cz/21-smiseny-mechanizovany-prapor-2009-2019-t93501#620995Verze : 2
MOD
Oficiálna tlačová správa:


"V piatok 31. mája 2019 sa pri príležitosti reorganizačných zmien uskutočnil nástup príslušníkov 21. zmiešaného mechanizovaného práporu Trebišov (21.zmpr). Po takmer desiatich rokoch sa od 21.zmpr dňom 1.júna 2019 odčlenila tanková rota a zároveň vznikla nová ženijná čata v rámci roty bojovej podpory. Zmenou prešiel aj názov práporu, keď od 1. júna 2019 je jeho názov 21. mechanizovaný prápor Trebišov.


Na slávnostnom nástupe sa zúčastnili aj bývalí velitelia práporu, ktorí prijali pozvanie veliteľa 21.zmpr podplukovníka Róberta Plávku."


Zdroj:
https://21zmpr.mil.sk/85293/?pg=1
URL : https://www.valka.cz/21-smiseny-mechanizovany-prapor-2009-2019-t93501#621499Verze : 1
MOD
Diskuse
V akom štádiu je momentálne reorganizácia mechanizovaný prápor a tankový prápor?
URL : https://www.valka.cz/21-smiseny-mechanizovany-prapor-2009-2019-t93501#612937Verze : 0