Kréta (ostrov)

Κρήτη
Kréta (po latinsky Candia, grécky Κρήτη, anglicky Crete) je najväčší grécky ostrov. Leží v Stredozemnom mori na hranici Egejského a Lýbijského mora. Celková rozloha ostrova predstavuje 8336 km2, pričom na dĺžku dosahuje okolo 260 km, najväčšiu šírku má 60 km (pri meste Heraklion) a najužšie miesto má 12 km (Irapetra). Najvyššiu výšku dosahuje 2456 m (hora Psiloritis). Geologickým podložím Kréty je vápenec, čo spôsobilo veľký výskyt krasových útvarov. Ku kréte sa radí aj najjužnejší grécky ostrov Gavdos.


Hlavným mestom ostrova (prefektúry Kréta) je Heraklion (gr. Iraklion), ostrov sa administratíven delí na 4 okres (nomy)- Heraklion, Chania, Rethymnon a Lasithi.
Zdroj: http://sk.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%A9ta
http://grécko.ws
http://www.kreta-ostrov.cz
URL : https://www.valka.cz/Kreta-ostrov-t93464#349914 Verze : 0
Stručná história ostrova:


Ľudské osídlenie ostrova Kréta, potvrdené archeologickými nálezmi siaha do obdobia neolitu (cca 9500 - 8500 rokov p.n.l.). Archeologické vykopávky radené do doby bronzovej s dobou vzniku okolo 7000 rokov p.n.l. z paláca v Knossose potvrdzujú existenciu ľudských sídiel. V 3. a 2. tisícročí p.n.l. bola Kréta jedným z centier vyspelej Minojskej civilizácie, z ktorej pochádzajú ruiny mnohých palácov (najznámejší je palác v Knóssose). Kréta bola v tomto období námornou veľmocou a viedla čulý obchodný styk s ďalšími krajinami v regióne (Egypt na juhu, fénické osady na východe a Mykénske mestá na severe) a prostredníctvom nich s celým vtedy známym svetom. V roku 1550 dochádza po výbuchu sopky Santorini k rade zemetrasení, ktoré spôsobili zničenie prevažnej väčšiny stavieb na ostrove a k veľkým stratám na živote a majetku obyvateľov. Aj napriek obnove stavieb dochádza k postupnému úpadku ríše a následne, v rokoch 1470-1450 p.n.l. k jej zániku. Zánik mínojskej ríše mohla spôsobiť buď ďalšia prírodná katastrofa, alebo vpád Achájskych kmeňov z pevninského Grécka. V roku 1425 p.n.l. bol zničený palác v Knóssose (pravdepodoben po zemetrasení)! a už nebol obnovený, nasledované ďalšími veľkými palácovými kompelxami v Mallii a Faistu. Ako posledný pamätník mínojskej civilizácie spustol palác Kató Zakros. Pôvodné krétske obyvateľstvo bolo nahradené achájskymi dobavteľmi. Okolo roku 1100 p.n.l.začínajú na ostrov prichádzať Dórske kmene, ktoré vytlačili do hôr achájske obyvateľstvo. V roku 67 p.n.l. sa ostrov stáva súčasťou Rímskej ríše, kde ostrov pomerne prosperoval.. Po rozdelení Rímskej ríše, v roku 395 sa ostrov stal súčasťou Byzantskej ríše. V roku 824 bol obsadený Saracénmi a späť do byzantských rúk sa dostal 07.03.961. Od 12.08.1204 patrí ostrov Benátskej republike. V rokoch 1363-1364 vypukla na ostrove revolúcia, počas ktorej ostrov vyhlásil svoju nezávislosť ako Republika svätého Tita (Republic of Saint Titus). Benátska vláda revolúciu potlačila a obnovila na ostrove svoju moc, aj napriek tomu, že o ostrov začala prejavovať záujem aj Osmanská ríša, ktorá nakoniec ostrov získala 27.09.1669, po 22 ročnom obliehaní Herakliónu. Aj napriek osmanskej moci zostal ostrov záujmovým bodom veľmocí - v roku 1770 vypuklo na ostrove povstanie, ktoré zachvátilo celý ostrov. 04.04.1770 vznikla revolučná vláda, podporovaná Ruskom, ktorá vládla na ostrove do 17.06.1771.


Ďalšia revolúcia, tentoraz v súvislosti s celogréckym bojom za nezávislosť vypukla 21.05.1821. V novembri / listopad 1821 vzniká na povstaleckom území Provisional State of the Island of Crete (zaniká 12.04.1824). 09.08.1825 vzniká na ostrove ďalšíe povstanie vedené Krétskym snemom (Council of Crete). Povstanie je rozdrvené až s pomocou egyptských vojsk z osmanmi kontrolovaného Egypta vo februári 1830. Ako odmenu za pomoc proti povstaniu grékov je ostrov 22.01.1830 postúpený z priamej osmanskej správy pod správu Egyptu (Egypt je v tomto období autonómna časť Osmanskej ríše). Späť pod vládu Osmanskej ríše sa ostrov dostáva 15.07.1840. Aj napriek potlačeniu povstaní zostáva ostrov nepokojný a postupne tu vznikajú ďalšie povstania proti Osmanskej nadvláde - išlo o 3 veľké povstania v období od 10.06.1866 do roku 1869, 03.09.1895 do roku 1896 a 26.07.1896 do 03.02.1897. Povstaniam na ostrove nezabránilo ani udelenie autonómie v rámci Osmanskej ríše v októbri / říjnu 1878. 20.03.1898, po intervencii Veľkej Británie preto pristúpila Osmanská ríša k vytvoreniu nezávislého Krétskeho štátu pod osmanskou suverenitou, po ktorej nasledovalo 06.10.1908 vyhlásenie nezávislosti Kréty. V uvedenom období klesol počet muslimov na ostrove z pôvodných 45% na 11%. 30.05.1913 došlo k dobrovoľnému včleneneniu ostrova do Gréckeho kráľovstva. Po skončení 1. svetovej vojny a Grécko-Tureckej vojne došlo na základe lausanskej zmluvy k výmene muslimského a kresťanského obyvateľstva. 20.05.1941 bol ostrov okupovaný Nemeckouou ríšou výsadkovou operáciou Merkúr) a 01.06.1941 bola východná časť ostrova (okres Lasithi) obsadená Talianskym kráľovstvom (do 09.09.1943, keď aj túto časť obsadila Velkonemecká ríša).


Kréta bola spojencami oslobodená 08.05.1945 a znova sa stala súčasťou Grécka.


Zdroj: http://www.worldstatesmen.org/Greece.html#Crete
http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Crete
URL : https://www.valka.cz/Kreta-ostrov-t93464#349950 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více