Main Menu
User Menu

Álava

Álava-Araba (ES-VI)

     
Název:
Name:
Álava
Originální název:
Original Name:
Álava
Arabako Lurralde Historikoa 1)
Vyšší územní celek:
Upper Territorial Unit:
Baskicko
Nižší územní celky:
Lower Territorial Units:
-
Sídlo:
Capital:
Vitoria
Počet měst a obcí:
Density of Cities and Municipalities:
53 2)
Rozloha:
Area:
2963 km2
Sousední územní celky:
Neighbouring Territorial Units:
Vizcaya, Burgos, La Rioja, Navarra, Guipúzcoa
Poznámka:
Note:
* Meno v euskera - Araba
1) Baskytsky
2) Obce sú rozdelené do 7 cuadrillas (okresov):

* Anana
* Ayala
* Campezo-Montana Alavesa
* Laguardia-Rioja Alavesa
* Salvatierra
* Vitoria
* Zuya
Zdroje:
Sources:
www.alava.net
es.wikipedia.org/wiki/Álava
Mapa:
Map:

URL : https://www.valka.cz/Alava-t93453#349862Verze : 3
MOD