Main Menu
User Menu

CZK - PAD-2 (pojízná automobilní dílna)

Súprava pojazdných automobilových dielní PAD II je určená k vykonávaniu bežných a stredných opráv automobilov agregátovou metódou.


Pre opravárenskú činnosť je PAD II samostatnou jednotkou, lebo je vybavená potrebným strojným zariadením, nástrojmi, náradím, skúšobnými prístrojmi a spotrebným materiálom.


PAD II je schopná prevádzky vo dne i v noci, za každého počasia, po celý rok.


Hlavné opravárenské práce


- demontáž a montáž automobilov,
- výmena chybných súčiastok,
- výrobu jednoduchých súčiastok pre automobily,
- skúšanie a opravy elektrického zariadenia a príslušenstva,
- opravu pneumatík ( plášťov ) a vzdušníc,
- vlastnú údržbu.


Rozmiestenie účelového a doplňujúceho vybavenia vozidiel :


Mechanická dielňa


Automobil P V3S so skriňovou karosériou, účelové a doplňujúce vybavenie + sklad mechanickej dielne – automobilový príves A3 so skriňovou karosériou.


Strojná dielňa


Automobil P V3S so skriňovou karosériou + Elektrocentrála 15 kVA 3x380/220 V.


Zásobovacie vozidlo


Automobil P V3S s valníkovou karosériou + sklad pomocného zariadenia - príves A3 s valníkovou karosériou.Vonkajšie označenie vozidiel a prívesov


Automobily : po oboch stranách kapoty motoru číslo vozu v rámčeku bielou farbou, napr. II-1.


Prívesy : po oboch stranách karosérie v prednom rohu


Elektrocentrála : po oboch stranách kapoty.


V tomto poradí sú aj vozidlá zoradené v pochodovom prúde počas presunu :


II-1 - Mechanická dielňa,
II-2 – Sklad mechanickej dielne,
II-3 – Strojná dielňa,
II-4 – Elektrocentrála 15 kVA,
II-5 – Zásobovacie vozidlo,
II-6 – Sklad pomocného zariadenia.


Rozsah vykonávania základných druhov prác


- Zámočnícke ,
- Sústružnícke,
- Zváračské,
- Kováčske,
- Karosárske,
- Klampiarske,
- Natieračské,
- Automechanické,
- Autoelektromechanické,
- Sedlárske a čalúnnické,
- Vulkanizérske,
- Skladovanie.


Vybavenie jednotlivých vozidiel je uvedené v prílohách.


Hlavné technické údaje :


T T D vozidiel je totožné s automobilom P V3S.


Hmotnosť kg :


Mechanická dielňa : 8040


Sklad mechanickém dielne : 3640


Strojná dielňa : 8600


Elektrocentrála : 1480


Zásobovacie vozidlo : 6320


Sklad pomocného zariadenia : 3440Osádku PAD II tvorí :


- Náčelník automobilnej dielne,
- Veliteľ družstva starší mechanik – nastavovač,
- Automechanik,
- Autoelektromechanik - zdrojár,
- Sústružník,
- Zámočník,
- Autoklampiar,Zdroj : Aut-33-2 Pojazdná automobilová dielňa typ II PAD II - predpis ČSĽA, Praha, 1959
CZK - PAD-2 (pojízná automobilní dílna) - Vonkajšie označenie vozidla.

Vonkajšie označenie vozidla.
CZK - PAD-2 (pojízná automobilní dílna) - Vonkajšie označenie prívesu.

Vonkajšie označenie prívesu.
URL : https://www.valka.cz/CZK-PAD-2-pojizna-automobilni-dilna-t93345#349499Verze : 0
PAD II - vybavenie.Zdroj : Aut-33-2 Pojazdná automobilová dielňa typ II PAD II - predpis ČSĽA, Praha, 1959
CZK - PAD-2 (pojízná automobilní dílna) - Strojná dielňa - popis vybavenie.

Strojná dielňa - popis vybavenie.
CZK - PAD-2 (pojízná automobilní dílna) - Mechanická dielňa.

Mechanická dielňa.
CZK - PAD-2 (pojízná automobilní dílna) - Kováčsky stôl v mechanickej dielni.

Kováčsky stôl v mechanickej dielni.
CZK - PAD-2 (pojízná automobilní dílna) - Stojanová brúska.

Stojanová brúska.
URL : https://www.valka.cz/CZK-PAD-2-pojizna-automobilni-dilna-t93345#349500Verze : 0
Slovenská PAD-2 nasadená v operácii ISAF
Presun z Kandaháru do Tarin Kowtu


URL : https://www.valka.cz/CZK-PAD-2-pojizna-automobilni-dilna-t93345#454673Verze : 0
MOD