Main Menu
User Menu
Reklama

Hvězda maršála Sovětského svazu

Marshal's Star

Hviezda maršála Sovietskeho zväzu

Звезда маршала Советского Союза

     
Název:
Name:
Hvězda maršála Sovětského svazu
Název v originále:
Original Name:
Маршальская Звезда
Datum vzniku:
Date of Establishment:
02.09.1940
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
Nestrukturováno
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://mondvor.narod.ru/HMarsh.html
URL : https://www.valka.cz/Hvezda-marsala-Sovetskeho-svazu-t93338#412219Verze : 2
     
Název:
Name:
Hvězda maršála Sovětského svazu
Název v originále:
Original Name:
Маршальская Звезда
Datum vzniku:
Date of Establishment:
02.09.1940
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
Klenot se stuhou
Klenot:
Badge:
Maršálská hvězda maršála Sovětského svazu a maršálská hvězda admirála flotily Sovětského svazu je zhotovena ze zlata. Jejich pět cípů je zcela hladkých. Na střed hvězdy jen položena platinová menší hvězda a v jejím středu je vsazený briliant 2,62 karátů. V paprscích platinové hvězdy je 25 briliantů, které mají dohromady 1,25 karátů.
Mezi paprsky větší zlaté hvězdy se nachází pět briliantů, které mají spolu 3,06 karátů.

Rozměr maršálské hvězdy je 44,5mm. Platinová středová hvězda má rozměr 23mm. Váha hvězdy je 36,8g. Hvězda je celkem plastická a je vlastně "vysoká" 8mm.

Zadní strana, která je hladká představuje zajímavou klenotnickou práci.

Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:

Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://mondvor.narod.ru/HMarsh.html
URL : https://www.valka.cz/Hvezda-marsala-Sovetskeho-svazu-t93338#412220Verze : 1
Maršálská hvězda sama o sobě není řádem či vyznamenáním. Jde o stavovské označení nejvyšší hodnosti vojáka armády Sovětského svazu.

Maršálská hvězda byla založena z rozhodnutí J.V. Stalina, jako ocenění i znak maršálů Sovětského svazu. Oficielně se udává, že k založení došl z rozhodnutí Nejvyššího sovětu SSSR dne 2. září roku 1940.

Rozhodnutím Nejvyššího sovětu SSSR ze dne 27. února 1943 je zřízena maršálská hvězda pro :
- maršála dělostřelectva
- maršála letectva
- maršála tankových vojsk

Rozhodnutím Nejvyššího sovětu SSSR ze dne 20. března 1944 je maršálská hvězda nadále udělována :
-maršálovi technicko-inženýrských vojsk
-maršálovi spojovacího vojska

Rozhodnutím Nejvyššího sovětu SSSR ze dne 3. března 1955 bylo doplněno, že admirál námořní flotily Sovětského svazu má právo nosit maršálskou hvězdu dle nařízení z roku 1940.

Doplňujícím, dodatečným nařízením z roku 1962 bylo uděleno právo nosit maršálskou hvězdu i admirálům flotily a to dle nařízení z roku 1943.

Poslední nařízení Vrchního sovětu SSSR ze dne 1. ledna 1974 upřesňuje, že maršálskou hvězdu mohou nosit i armádní generálové SSSR.

Udělení maršálské hvězdy bylo vždy doplněno diplomem (gramotou), který přesně a jednoznačně určoval komu, za co a kdy byla tato vysoká pocta udělena. Po smrti dekorovaného se tato hvězda vracela zpět do kanceláře vojenského fondu, tedy tak jako např. i řád Vítězství (nařízení se nevztahovalo na cizince).

POPIS MARŠÁLSKÉ HVĚZDY:

Maršálská hvězda maršála Sovětského svazu a maršálská hvězda admirála flotily Sovětského svazu je zhotovena ze zlata. Jejich pět cípů je zcela hladkých. Na střed hvězdy jen položena platinová menší hvězda a v jejím středu je vsazený briliant 2,62 karátů. V paprscích platinové hvězdy je 25 briliantů, které mají dohromady 1,25 karátů. Mezi paprsky větší zlaté hvězdy se nachází pět briliantů, které mají spolu 3,06 karátů.

Rozměr maršálské hvězdy je 44,5 mm. Platinová středová hvězda má rozměr 23 mm. Váha hvězdy je 36,8 g. Hvězda je celkem plastická a je vlastně "vysoká" 8 mm. Zadní strana, která je hladká představuje zajímavou klenotnickou práci. Hvězda je pomocí specielního závěsného ouška nošená na červené hedvábné stuze.

Těchto maršálských hvězd bylo vyrobeno zhruba 200.

Poznámka :
Ani ruské prameny neuvádějí toto číslo přesně, ale oficielní ruská faleristická literatura uvádí číslo (kolem, zhruba) - 200 ks.

Maršálové SSSR jsou do dnešních dnů ve velké vážnosti. Každý z maršálů měl právo na vlastní poštovní známku, ale i další památky, jako mince medaile atd. jsou i hledaným sbírkovým předmětem.
URL : https://www.valka.cz/Hvezda-marsala-Sovetskeho-svazu-t93338#349482Verze : 4
Hvězda určená pro maršály jednotlivých druhů zbraní, admirály flotily a armádních generálu se nepatrně liší od hvězdy maršálů SSSR.

Pěticípá zlatá hladká hvězda má ve svém středu položenou menší platinovou hvězdu o rozměru 21 mm, ve středu hvězdy je briliant, který má 2,04 karátů. Dále je na platinové středové hvězdičce celkem 25 drobných briliantů, které mají spolu 0,91 karát.

Hvězda je velká 42 mm, výška (tloušťka) hvězdy 0,8 mm. Zadní strana je hladká s viditelným brusem briliantů. Váha této hvězdy je 35,1 g.
Hvězda je nošena jako nákrční dekorace, stuha, která je pro každý druh zbraní jiné barvy je široká 35 mm.

Maršál tankových vojsk: stuha je barvy vínově červené (bordo)
Maršál letectva: stuha modrá
Maršál dělostřelectva: stuha zlatisté barvy
Maršál inženýrsko-technických jednotek: barva malinová
Maršál spojovacího vojska: tmavomodrá barva
Admirál námořní flotily: barvy tyrkysová

Těchto maršálských hvězd bylo vyrobeno 370 kusů.
URL : https://www.valka.cz/Hvezda-marsala-Sovetskeho-svazu-t93338#349485Verze : 2
Název
Name
Hvězda maršála Sovětského svazu
Marshal's Star
Маршальская Звезда
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
URL : https://www.valka.cz/Hvezda-marsala-Sovetskeho-svazu-t93338#627195Verze : 0
MOD