Main Menu
User Menu

Automobilní dílny leteckého týlu [1952-1957]

Automobile Workshops Rear Air

     
Název:
Name:
Automobilní dílny leteckého týlu
Originální název:
Original Name:
Automobilní dílny leteckého týlu
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.MM.1952
Předchůdce:
Predecessor:
?
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.1957
Nástupce:
Successor:
?
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.1952-31.12.1954 Velitelství letectva - letecký týl
01.11.1954-01.10.1957 Ústřední dílny leteckého týlu
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.1952-01.10.1957 Havlíčkův Brod, ? /

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský historický archiv Praha
www.vojenstvi.cz
URL : https://www.valka.cz/Automobilni-dilny-leteckeho-tylu-1952-1957-t93337#349480Verze : 3
Pro Automobilní dílny leteckého týlu
Nařízení MNO-VL čj. 0044294/VL 1952 byly pro r. 1952 stanoveny počty osob - podle
Tabuky mírových počtů (TMP) :


- Důstojníci: 7
- Poddůst. z povolání : 1
- Poddůst. zákl. služby: -
- Mužstvo zákl. služby: -
Vojáci celkem: 8
Občanští zaměstnanci: 84
Celkem: 96 osob


Zdroj: Vojenský historický archiv Praha
(kopie přílohy nařízení A3)
URL : https://www.valka.cz/Automobilni-dilny-leteckeho-tylu-1952-1957-t93337#383619Verze : 0
Prosím upravit nadpis -
doba existence: (1952-1957)
URL : https://www.valka.cz/Automobilni-dilny-leteckeho-tylu-1952-1957-t93337#608753Verze : 0