Main Menu
User Menu

Spojovací dílny leteckého týlu [1952-1954]

Signals Workshops of Air Rear

     
Název:
Name:
Spojovací dílny leteckého týlu
Originální název:
Original Name:
Spojovací dílny leteckého týlu
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.06.1952
Předchůdce:
Predecessor:
?
Datum zániku:
Disbanded:
01.11.1954
Nástupce:
Successor:
Letecké spojovací dílny
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.06.1952-01.11.1954 Letecký týl
Dislokace:
Deployed:
01.06.1952-01.11.1954 Zvolen, ? /

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
01.06.1952-01.11.1954 VÚ 6169 Zvolen
Zdroje:
Sources:
ŠTAIGL, Jan – MINAŘÍK, Pavel: Dislokácia a krycie čísla jednotiek, útvarov a zariadení čs. armády a vojsk ministerstva vnútra na Slovensku 1945 – 1992. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2014, 495 s., zozn. ISBN 978-80-89523-30-6
URL : https://www.valka.cz/Spojovaci-dilny-leteckeho-tylu-1952-1954-t93330#349459Verze : 1
Pro Spojovací dílny leteckého týlu
Nařízení MNO-VL čj. 0044294/VL 1952 byly pro r. 1952 stanoveny počty osob - podle
Tabuky mírových počtů (TMP) :


- Důstojníci: 7
- Poddůst. z povolání : -
- Poddůst. zákl. služby: -
- Mužstvo zákl. služby: -
Vojáci celkem: 7
Občanští zaměstnanci: 115
Celkem: 122 osob


Zdroj: Vojenský historický archiv Praha
(kopie přílohy nařízení A3)
URL : https://www.valka.cz/Spojovaci-dilny-leteckeho-tylu-1952-1954-t93330#383621Verze : 0