Main Menu
User Menu

Praha, Kasárny 17. listopadu [1948- ]

Prague, Barracks 17th November

     
Název:
Name:
Kasárny 17. listopadu
Originální název:
Original Name:
Kasárny 17. listopadu
Další názvy:
Other Names:
DD.MM.1924-DD.03.1939 Dělostřelecké kasárny
DD.03.1939-DD.05.1945 Heinrich Himmler Kaserne
DD.05.1945-DD.MM.1948 Dělostřelecké kasárny
Obec:
Municipality:
Praha - Ruzyně
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
50°05'14.64"N 14°18'30.13"E
Vznik:
Established:
DD.MM.1948 premenovaním
Velitelé:
Commanders:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
00.11.1927-23.05.1938
Dělostřelecký pluk 1
1st Artillery Regiment
DD.09.1928-DD.02.1934
Dělostřelecký oddíl I/101
1st Artillery Battalion
DD.09.1928-DD.02.1934
Dělostřelecký oddíl II/101
2nd Artillery Battalion
DD.09.1928-DD.02.1934
Dělostřelecký pluk 101
101st Artillery Regiment
01.09.1933-DD.01.1938
Náhradní oddíl dělostřeleckého pluku 101
Replacement Battalion of the 101st Artillery Regiment
27.05.1938-24.09.1938
I. korouhev dragounského pluku 1
1st Guidon of the 1st Dragoon Regiment
27.05.1938-25.09.1938
Polní eskadrona 2/1
2nd Field Squadron of the 1st Cavalry/Dragoon Regiment
27.09.1938-29.09.1938
Dělostřelecký pluk 18, velitelství
Headquarters of the 18th Artillery Regiment
14.10.1938-15.10.1938
Dělostřelecký pluk 18, velitelství
Headquarters of the 18th Artillery Regiment
01.10.1947-15.12.1950
Dělostřelecký pluk 1
1st Artillery Regiment
17.11.1947-01.10.1947
Dělostřelecký pluk 51
51st Artillery Regiment
01.10.1949-01.04.1951
Prapor vojenských meteorologických stanic
Battalion of Military Meteorological Stations
01.04.1951-DD.08.1952
55. radiový prapor
55th Radio Battalion
01.10.1957-01.10.1959
159. protiletadlový dělostřelecký pluk
159th Anti-Aircraft Artillery Regiment
01.10.1959-01.07.1961
159. protiletadlový raketový pluk
159th Anti-Aircraft Missile Regiment
01.07.1961-DD.05.1985
71. protiletadlová raketová brigáda
71st Anti-Aircraft Missile Brigade
01.11.1979-31.12.1992
Vojenské gymnázium Jana Žižky z Trocnova
Military Secondary School of Jan Zizka from Trocnov
01.01.2004-DD.MM.2008
Řízení letového provozu
Military Air Traffic Control
01.01.2006-30.06.2013
34. základna komunikačních a informačních systémů
34th Communication and Information Systems Base
DD.MM.2008-31.12.2014
263. středisko řízení letového provozu
263rd Air Traffic Control Centre
01.07.2013-DD.MM.RRRR
Agentura komunikačních a informačních systémů
Communication and Information Systems Agency

DD.MM.1927-DD.MM.1939 Dělostřelecký pluk 1
DD.MM.1928-DD.MM.1938 Dělostřelecký pluk 101
DD.MM.1938-DD.MM.1939 I. korouhev dragounského pluku 1
DD.MM.1994-DD.MM.RRRR Povětrnostní ústředí Praha
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad
DD.MM.1994-DD.MM.RRRR Řízení letového provozu
DD.MM.RRRR-DD.MM.1992 Vojenské gymnázium Jana Žižky z Trocnova Praha

DD.MM.1927-DD.MM.1939 1st Artillery Regiment
DD.MM.1928-DD.MM.1938 101st Artillery Regiment
DD.MM.1938-DD.MM.1939
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Zánik:
Cancelled:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
17. listopadu 1939 zde bylo příslušníky SS popraveno 9 studentů pražských vysokých škol.
Zdroje:
Sources:
www.valka.cz
www.vojenstvi.cz/
URL : https://www.valka.cz/Praha-Kasarny-17-listopadu-1948-t93265#412258Verze : 0
MOD
Foto 31.3.2015


URL : https://www.valka.cz/Praha-Kasarny-17-listopadu-1948-t93265#530423Verze : 0
MOD
Vážení,
dovoluji si předložit fotografii ruzyňských kasáren z 30. let minulého století. Popis objektů je poplatný vzpomínkám pamětníka z roku 1968.


Převzato a upraveno
http://www.periferieprahy.cz/1_ruz_cp217.htm
URL : https://www.valka.cz/Praha-Kasarny-17-listopadu-1948-t93265#574612Verze : 0
MOD