Main Menu
User Menu

Praha, Kasárny Jana Žižky z Trocnova

Prague, Jan Zizka z Trocnova Barracks

     
Název:
Name:
Kasárny Jana Žižky z Trocnova
Originální název:
Original Name:
Kasárny Jana Žižky z Trocnova
Další názvy:
Other Names:
DD.MM.1844-DD.MM.1918 Ferdinandovy kasárny
Obec:
Municipality:
Praha - Karlín
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
50°05'25.611"N 14°26'39.657"E
Vznik:
Established:
DD.MM.1844
Velitelé:
Commanders:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
22.10.1920-24.09.1938
Ženijní pluk 5
5th Engineer Regiment
22.10.1920-01.10.1937
Ženijní prapor 1
1st Engineer Battalion
22.10.1920-01.10.1937
Ženijní prapor 5
5th Engineer Battalion
DD.04.1922-01.10.1937
Ženijní prapor 2
2nd Engineer Battalion
15.04.1923-04.05.1924
Letecká rota 71
71st Air Company
01.03.1924-04.05.1924
II. prapor leteckého pluku 1
2nd Battalion of the 1st Air Regiment
01.10.1937-24.09.1938
I. prapor ženijního pluku 5
1st Battalion of the 5th Engineer Regiment
01.10.1937-24.09.1938
II. prapor ženijního pluku 5
2nd Battalion of the 5th Engineer Regiment
01.10.1937-24.09.1938
Motorisovaná ženijní rota 11
11th Motorised Engineer Company
01.10.1937-DD.11.1937
Ženijní prapor 21 /motorisovaný/
21st Engineer Battalion /motorised/
01.10.1937-DD.01.1938
Ženijní prapor 22 /motorisovaný/
22nd Engineer Battalion /Motorised/
25.05.1945-01.10.1945
Dělostřelecký pluk 1
1st Artillery Regiment
01.07.1945-01.04.1946
2. ženijní brigáda
2nd Engineer Brigade
01.07.1945-01.04.1946
I. prapor 2. ženijní brigády
1st Battalion of the 2nd Engineer Brigade
01.07.1945-01.04.1946
II. prapor 2. ženijní brigády
2nd Battalion of the 2nd Engineer Brigade
01.07.1945-01.04.1946
III. prapor 2. ženijní brigády
3rd Battalion of the 2nd Engineer Brigade
01.07.1945-01.04.1946
IV. prapor /mostní a strojní/ 2. ženijní brigády
4th Battalion /Bridge and Machine/ of the 2nd Engineer Brigade
01.07.1945-01.04.1946
Náhradní prapor 2. ženijní brigády
Replacement Battalion of the 2nd Engineer Brigade
01.10.1945-17.11.1947
Dělostřelecký pluk 51
51st Artillery Regiment
01.10.1947-09.11.1950
Ženijní prapor 5
5th Engineer Battalion
01.05.1951-01.11.1954
1. obvod protiletadlové obrany státního území
1st Anti-Aircraft District of State Territory
26.04.1952-31.12.1952
Ústřední velitelské stanoviště letectva vzdušné obrany
Air Force Air Defence Central Command Post
01.05.1952-01.10.1952
308. strážní prapor
308th Guard Battalion
01.02.1954-01.03.1955
Ústřední velitelské stanoviště
Central Command Post
01.03.1955-01.01.1957
Ústřední velitelské stanoviště protivzdušné obrany státu
State Air Defense Central Command Post
01.01.1957-01.10.1960
Ústřední velitelské stanoviště letectva a protivzdušné obrany státu
State Air Defense and Air Force Central Command Post
01.07.1957-01.10.1960
Ústřední letecké dispečerské stanoviště
Central Air Traffic Control Station
DD.07.1957-01.09.1963
Hlavní letecké povětrnostní ústředí
Main Air Force Weather Centre
01.10.1960-01.09.1961
Ústřední letecké dispečerské stanoviště Velitelského stanoviště 7. armády protivzdušné obrany státu a letectva
Central Air Traffic Control Station of 7th State Air Defense and Air Force Army Central Command Post
01.10.1960-01.09.1961
Ústřední velitelské stanoviště 7. armády protivzdušné obrany státu a letectva
7th State Air Defense and Air Force Army Central Command Post
01.09.1961-01.05.1981
17. spojovací pluk
17th Signal Regiment
01.09.1961-DD.MM.1962
Velitelské stanoviště 7. armády protivzdušné obrany státu
7th State Air Defense Army Command Post
01.09.1961-01.04.1967
Ústřední letecké dispečerské stanoviště Velitelského stanoviště 7. armády protivzdušné obrany státu
Central Air Traffic Control Station of 7th State Air Defense Army Central Command Post
01.09.1962-01.09.1967
7. armádní spojovací dílny
7th Army Signals Workshop
01.09.1963-31.12.1992
Hlavní povětrnostní ústředí
Main Weather Centre
01.04.1967-01.10.1976
Ústřední letecké dispečerské stanoviště Velitelského stanoviště protivzdušné obrany státu
Central Air Traffic Control Station of State Air Defense Central Command Post
01.09.1967-01.05.1981
7. armádní opravna spojovací a radiotechnického zabezpečení
7th Army Repair Signals and Electronic Support
01.09.1967-01.05.1981
Dílna pro opravy kabelové techniky
Repair Workshop Cable Equpiement of 7th Army Repair Signals and Electronic Support
01.09.1967-DD.MM.1981
Dílna pro opravy prostředků radiotechnického zabezpečení a zdrojovna
Repair Workshop Devices of Electronic Support and Source of 7th Army Repair Signals and Electronic Support
01.09.1967-01.05.1981
Dílna pro opravy spojovací techniky
Repair Workshop Connectinc Equpiement of 7th Army Repair Signals and Electronic Support
01.09.1969-01.05.1981
Vojskové měrové středisko
Military Measuring Centre of 7th Army Repair Signals and Electronic Support
01.10.1976-01.01.1987
Ústřední stanoviště řízení letů Praha
Central Station Air Traffic Control Prague
01.01.1987-31.12.1992
Hlavní středisko řízení letového provozu
Main Centre Air Traffic Control
01.01.1993-DD.MM.1995
6. strážní prapor
6th Guard Battalion
01.01.1993-31.05.1993
Hlavní povětrnostní ústředí
Main Weather Centre
01.06.1993-DD.MM.1994
Povětrnostní ústředí
Weather Centre

DD.MM.1912-DD.MM.1918 Ženijní prapor č. 3

DD.MM.1912-DD.MM.1918 Pioneer Battalion No. 3
Zánik:
Cancelled:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
- Jiří Vorlíček: Pražské vojenské budovy a hřbitovy (Praha 1987)
- www.valka.cz
URL : https://www.valka.cz/Praha-Kasarny-Jana-Zizky-z-Trocnova-t93255#411919Verze : 0
MOD
Kasárny Jana Žižky z Trocnova, září 2012.
URL : https://www.valka.cz/Praha-Kasarny-Jana-Zizky-z-Trocnova-t93255#472593Verze : 0
MOD
.
Praha, Kasárny Jana Žižky z Trocnova - Historická pohlednice Žižkových kasáren (nádvoří?)
Zdroj:
https://www.facebook.com/photo/?fbid=4265163286827308&set=gm.3925193334205868

Historická pohlednice Žižkových kasáren (nádvoří?)
Zdroj:
www.facebook.com

URL : https://www.valka.cz/Praha-Kasarny-Jana-Zizky-z-Trocnova-t93255#663537Verze : 0
Diskuse

Citace :


30. ledna 2014 14:22, aktualizováno 14:30


Ministerstvo obrany vybralo kupce pro téměř dvě stě let starý komplex kasáren Jana Žižky na pražském Karlíně. Ze tří zájemců zvítězila společnost Griva Art, která nabídla nejvyšší cenu. Zaplatí téměř 600 milionů korun.


Zdroj: praha.idnes.cz
URL : https://www.valka.cz/Praha-Kasarny-Jana-Zizky-z-Trocnova-t93255#506221Verze : 0
MOD
Ve druhé polovině 60.let část objektu také využívala Posádková správa Praha jako ubytovnu pro vojáky, z různých důvodů krátkodobě odvelených do Prahy.
URL : https://www.valka.cz/Praha-Kasarny-Jana-Zizky-z-Trocnova-t93255#506289Verze : 0