Main Menu
User Menu

2. čs. jezdecký pluk [1918-1920]

2nd Czechoslovak Calvary Regiment / 2-й Чехословацкий кавалерийский полк

     
Název:
Name:
2. československý jezdecký pluk
Originální název:
Original Name:
2. československý jezdecký pluk / 2-й Чехословацкий кавалерийский полк
Datum vzniku:
Raised/Formed:
05.10.1918
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
24.07.1920
Nástupce:
Successor:
Jezdecký pluk 2
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
26.10.1918-01.02.1919 2. československá střelecká divise
01.02.1919-24.07.1920 Československé vojsko na Rusi
Dislokace:
Deployed:
10.10.1918-11.06.1919 Tjuměň

Velitel:
Commander:
09.10.1918-24.07.1920 Červinka, Jaroslav ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

Čestný název:
Honorary Name:
01.05.1920-24.07.1920 Jezdecký pluk Sibiřský
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archív Praha, fond 2. československý jezdecký pluk
URL : https://www.valka.cz/2-cs-jezdecky-pluk-1918-1920-t93113#464729Verze : 3
MOD