Main Menu
User Menu

Vojenská letecká akademie [1996-2004]

Air Force Academy / Vojenská letecká akadémia generála Milana Rastislava Štefánika

     
Název:
Name:
Vojenská letecká akademie
Originální název:
Original Name:
Vojenská letecká akadémia generála Milana Rastislava Štefánika
Datum vzniku:
Raised/Formed:
20.11.1996
Předchůdce:
Predecessor:
Vysoká vojenská škola letectva generála Milana Rastislava Štefánika
Datum zániku:
Disbanded:
01.09.2004
Nástupce:
Successor:
Letecká fakulta Technickej univerzity
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.09.1996-01.09.2004 Ministerstvo obrany SR
Dislokace:
Deployed:
20.11.1996-01.09.2004 Košice, kasárny

Velitel:
Commander:
20.11.1996-DD.04.1997 Olejník, František ( )
DD.04.1997-DD.04.2000 Hrbáň, Anton (Plukovník)
DD.04.2000-DD.04.2003 Grega, Miroslav (Plukovník)
DD.04.2003-DD.10.2003 Lacko, Ladislav (Plukovník)
29.09.2003-31.08.2004 Kandráč, Peter (Plukovník)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
20.11.1996-31.08.2004 , ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

20.11.1996-31.08.2004 Veliteľstvo a štáb
20.11.1996-31.08.2004 Centrum simulačných technológií
20.11.1996-31.08.2004 Centrum jazykového vzdelávania
20.11.1996-31.08.2004 Katedry
20.11.1996-31.08.2004 Akademická knižnica
01.10.2001-31.08.2004 Výcviková letka
20.11.1996-31.08.2004 Školské jednotky
Čestný název:
Honorary Name:
20.11.1996-01.09.2004 Vojenská letecká akadémia generála Milana Rastislava Štefánika
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Ján Lichner, Jaroslav Nižňanský, Imrich Purdek, Milan Šmida, Pavol Vitko - V službách vlasti, demokracie a mieru, Magnet Press, ISBN 978-80-89169-14-6, ISSN : 1802-1514, https://web.tuke.sk/lf/vlake/index.htm, lf.tuke.sk, archív autora

Zákon 324/1996 Z.z. z 23. októbra 1996, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 172/1990 Zb. o vysokých školách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 41/1994 Z. z. a o zmenách názvov niektorých vysokých škôl čl. V.
URL : https://www.valka.cz/Vojenska-letecka-akademie-1996-2004-t93106#348667Verze : 0
Studium od
Studied from
Studium do
Studied to
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.09.1996 DD.07.2001 Achimovič, Martin
03.11.1997 22.05.1998 Kelemen, Miroslav
01.09.1998 31.08.2003 Kelemen, Miroslav
18.01.1999 23.06.1999 Navrátil, Karol
DD.MM.1999 DD.MM.2000 Hurčík, Stanislav
DD.MM.1999 DD.MM.1999 Kuchár, Vladimír
DD.MM.2001 DD.MM.2001 Kríž, Peter
DD.MM.RRRR DD.MM.1999 Kuterka, Martin
URL : https://www.valka.cz/Vojenska-letecka-akademie-1996-2004-t93106#551109Verze : 0
MOD