Main Menu
User Menu

1. československý střelecký pluk [1916-1917]

1st Czechoslovak Rifle Regiment / 1-й Чехословацкий стрелковый полк

     
Název:
Name:
1. československý střelecký pluk
Originální název:
Original Name:
1. československý střelecký pluk / 1-й Чехословацкий стрелковый полк
Datum vzniku:
Raised/Formed:
18.05.1916
Předchůdce:
Predecessor:
I. prapor čs. střeleckého pluku
Datum zániku:
Disbanded:
24.07.1917
Nástupce:
Successor:
Sloučený prapor 1. čs. střeleckého pluku
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
18.05.1916-24.07.1917 Čs. střelecká brigáda
Dislokace:
Deployed:
18.05.1916-26.06.1916 Ivaň, kasárny /
26.06.1916-30.06.1916 přesun
30.06.1916-16.08.1916 Beražnoje, kasárny /
16.08.1916-19.08.1916 přesun
19.08.1916-09.10.1916 Okonsk, kasárny /
09.10.1916-22.10.1916 přesun
22.10.1916-14.06.1917 Remčice, kasárny /
14.06.1917-21.06.1917 přesun
21.06.1917-24.07.1917 východoevropské válčiště

Velitel:
Commander:
18.05.1916–20.06.1916 Trojanov, Vjačeslav Platonovič (plukovník ruské armády)
20.06.1916-04.04.1917 Pjortkovskij, Michail Stanislavovič (podplukovník ruské armády)
04.04.1917-17.04.1917 Zembalevskij, Dmitrij Nikolajevič (podplukovník ruské armády)
17.04.1917-01.05.1917 Pavlovskij, Nikolaj Ivanovič (podplukovník ruské armády)
01.05.1917-21.06.1917 Pavlovskij, Nikolaj Ivanovič (plukovník ruské armády)
21.06.1917-27.06.1917 Čeček, Stanislav (poručík ruské armády)
27.06.1917-24.07.1917 Ivšin, Konstantin Nikitič (kapitán ruské armády)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
08.11.1916-09.04.1917 III. prapor 1. čs. střeleckého pluku
22.05.1917-24.07.1917 III. prapor 1. čs. střeleckého pluku
05.06.1917-24.07.1917 I. prapor 1. čs. střeleckého pluku
05.06.1917-24.07.1917 II. prapor 1. čs. střeleckého pluku

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond 565 (1. střelecký pluk), 1916-1917.
Fidler, Jiří: Zborov 1917. Malý encyklopedický slovník. Brno, Jota 2003.
Ivšin, K.: Československá brigáda. Praha 1936.
Ivšin, K.: Československá brigáda u Zborova a na Ukrajině. Praha 1937.
Pamětní kniha 1. střeleckého pluku Jana Husi. Red. F. Langer. Praha 1920.
URL : https://www.valka.cz/1-ceskoslovensky-strelecky-pluk-1916-1917-t93064#565062Verze : 3
MOD