Main Menu
User Menu

Žurovec, Vilém

     
Příjmení:
Surname:
Žurovec
Jméno:
Given Name:
Vilém
Jméno v originále:
Original Name:
Vilém Žurovec
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
?
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
Inženýr
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
01.03.1883 Harty u Petřvaldu
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
15.01.1935 Bohumín
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
letecký konstruktér
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
vězeň koncentračního tábora Leschwitz v Německu
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
www.fronta.cz,
www.forumeerstewereldoorlog.nl
URL : https://www.valka.cz/Zurovec-Vilem-t93037#348324Verze : 0
Vilém byl nejstarším synem Josefa a Rosálie Žurovcových, žijících v domě č.p.7 v dnes již neexistující obci Harty u Petřvaldu. Narodil se 1. března 1883. Měl pět sester a tři bratry.


Vilém Žurovec vychodil měšťanskou školu a nastoupil do učení ve Vítkovických železárnách.
Díky jeho nadání ho firma vyslala na studia do Německa, nejprve na střední, potom na vysokou školu.


Po vypuknutí první světové války narukoval ke 100. pěšímu pluku, ale brzy byl díky svému technickému vzdělání, převelen do Wiener Neustadt (Vídeňské Nové Město) do leteckých dílen.


V roce 1916 se ve Fischamend podílel na výstavbě zkušebny vrtulí, prvního zkušebního ústavu podobného typu v Rakousku-Uhersku. Tam se seznámil s Dr. Kármánem a společně pracovali na konstrukci upoutané vrtulníkové plošiny PKZ-1.


Jeho pokusy vyústili v konstrukci PKZ-2, na které pracoval se svými mladšími bratry Josefem a Leopoldem. Krátce po skončení války se vrátili domů a s sebou přivezli do Československa několik leteckých motorů a letadlo Fokker D. VI.


Vilém Žurovec měl po válce Československé i Německé občanství, protože se v Německu ještě před válkou oženil a získal malou kovodělnou továrnu. Po válce se již nevěnoval vrtulníkům, ale navrhl letadlo s krátkým vzletem a přistáním, na jehož konstrukci má patent.


Ing. Žurovec měl v Praze leteckou kancelář ŽNP (Žurovec - Novotný - Prajzler). V roce 1933 odjel do Německa, aby urovnal rodinné a majetkové záležitosti. Domů se nevrátil a nepodával o sobě zprávy. Když po něm rodina s pomocí konzulátu pátrala, zjistila, že je vězněn v koncentračním táboře Leschwitz.


Protože s sebou vezl plány svého letounu s krátkým vzletem, je možné, že byl zatčen pro podezření ze špionáže, protože v té době už byl u mocinacistický režim v čele s Hitlerem.
V táboře zůstal s krátkými přestávkami vězněn až do roku 1934. V nelidských podmínkách těžce onemocněl. Když za ním přijel jeho bratr František, nemohl ho poznat, protože Vilém vážil pouhých 45 kg. Jako poměrně vlivný muž Viléma odvezl zpět do Československa a okamžitě do Bohumínské nemocnice.


Bohužel bylo pozdě. Vilémovi Žurovcovi byla zjištěna rakovina žaludku a přestože lékaři plánovali operaci, vyčerpaný pacient 15. ledna 1935 zemřel.
URL : https://www.valka.cz/Zurovec-Vilem-t93037#348303Verze : 0
MOD
Fotografie tří bratrů Žurovcových, kteří spolupracovali na konstrukci vrtulníkové plošiny PKZ-2

Vilém Žurovec - uprostřed
Josef Žurovec - vpravo
Leopold Žurovec - vlevo

František Žurovec na snímku není, a na letadlech s nimi nespolupracoval.
URL : https://www.valka.cz/Zurovec-Vilem-t93037#348308Verze : 0
MOD
Vážení, jako vnuk Leopolda Žurovce si dovoluji opravit popisku k fotografii bratrů Žurovcových. Můj děda, Leopold není v pravo, ale vlevo. Svého dědu jsem velmi dobře znal, bydleli jsme spolu do mých 6ti let v Příboře a když zemřel, bylo mi 12 let.


Zdravím, Ivan Žurovec
URL : https://www.valka.cz/Zurovec-Vilem-t93037#355179Verze : 0