Main Menu
User Menu

22. stíhací peruť [1991-2010]

22nd Fighter Squadron

     
Název:
Name:
22. stíhací peruť
Originální název:
Original Name:
22nd Fighter Squadron
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1991
Předchůdce:
Predecessor:
22. taktická stíhací peruť
Datum zániku:
Disbanded:
13.08.2010
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1991-31.03.1992 36. stíhací křídlo
31.03.1992-01.04.1994 36. operační skupina
01.04.1994-13.08.2010 52. operační skupina
Dislokace:
Deployed:
01.10.1991-01.04.1994 Bitburg, Bitburg AB /
01.04.1994-13.08.2010 Spangdahlem, Spangdahlem AB

Velitel:
Commander:
01.10.1991-22.05.1992 Randolph, Stephen D. (Lieutenant Colonel)
22.05.1992-07.06.1993 Ross, Donald O. (Lieutenant Colonel)
07.06.1993-01.04.1994 Henchey, Michael C. (Lieutenant Colonel)
01.04.1994-19.12.1994 Callicut, Kenneth S. (Lieutenant Colonel)
19.12.1994-07.01.1997 Rea, Dennis A. (Lieutenant Colonel)
07.01.1997-29.04.1998 Roll, John K. (Lieutenant Colonel)
29.04.1998-21.06.1999 Lyon, Charles W. (Lieutenant Colonel)
21.06.1999-11.06.2001 Bitler, Jonathan E. (Lieutenant Colonel)
11.06.2001-20.12.2002 Strawther, Timothy W. (Lieutenant Colonel)
20.12.2002-19.05.2004 Reed, Henry M. III (Lieutenant Colonel)
19.05.2004-05.08.2005 Sepanski, John M. (Lieutenant Colonel)
05.08.2005-12.05.2006 Quinn, Russell J. (Lieutenant Colonel)
12.05.2006-14.03.2008 Chesnutt, Julian M. (Lieutenant Colonel)
14.03.2008-DD.MM.RRRR Nikolai, Douglas J. (Lieutenant Colonel)
Výzbroj:
Armament:
01.10.1991-31.03.1994 F-15C Eagle
01.04.1994-13.08.2010 F-16CJ Fighting Falcon
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.afhra.af.mil
www.spangdahlem.af.mil
http://en.wikipedia.org/wiki/22d_Fighter_Squadron
URL : https://www.valka.cz/22-stihaci-perut-1991-2010-t93034#348294Verze : 0
Přezdívka 22nd Fighter Squadron: Stingers (Žihadla).

Jednotka užívala původní znak 22nd Fighter Squadron, Single Engine, schválený dne 27. června 1945 a upravený dne 24. července 2007.

Zdroj:
www.afhra.af.mil
URL : https://www.valka.cz/22-stihaci-perut-1991-2010-t93034#348295Verze : 0
Stručná historie

22. stíhací peruť (22nd Fighter Squadron) vznikla dne 1. října 1991 přeznačením z 22. taktické stíhací perutě (22nd Tactical Fighter Squadron). Jednalo se pouze o administrativní úkon v rámci reformy amerického letectva po ukončení Studené války. "Nová" jednotka tak i nadále podléhala elitnímu 36. stíhacímu křídlu (36th Fighter Wing) na německé základně Bitburg. Rovněž výzbroj v podobě těžkých stíhacích letounů F-15C Eagle zůstala stejná a jednotce velel i nadále Lt. Col. Stephen D. Randolph. Primárním úkolem 22. stíhací peruti tedy zůstala protivzdušná obrana středoevropského prostoru.

Další administrativní změna nastala u 22. stíhací perutě 31. března 1992, kdy v rámci organizační reformy USAF přešla z přímé podřízenosti 36. stíhacímu křídlu pod jeho nově zřízenou 36. operační skupinu (36th Operations Group). Dne 22. května 1992 převzal peruť nový velitel Lt. Col. Donald O. Ross a 30. června 1992 byla jednotka oceněna svou první Air Force Outstanding Unit Award. Dne 7. června 1993 došlo k další změně na postu velitele, kdy peruť převzal Lt. Col. Michael C. Henchey.

Rok 1994 lze v dějinách 22. stíhací perutě označit za přelomový. V rámci snižování americké vojenské přítomnosti v Evropě totiž padlo rozhodnutí uzavřít leteckou základnu Bitburg a tamní 36. stíhací křídlo rozpustit. Již v únoru 1994 tak byla z Bitburgu přesunuta sesterská 53. stíhací peruť na základnu Spangdahlem, a to i se svými letouny F-15C. 22. stíhací peruť však čekal jiný a poněkud hořký osud. K 1. dubnu 1994 sice byla i ona administrativně přesunuta do podřízenosti 52. operační skupiny na základně Spangdahlem, ovšem bez personálu a letounů F-15. Ke stejnému datu totiž byla na Spangdahlemu deaktivována tamní 480. stíhací peruť a její personál i výzbroj v podobě letounů F-16CJ Block 50 se stal součástí 22. stíhací perutě. Novým velitelem jednotky se k 1. dubnu stal Lt. Col. Kenneth S. Callicut, kterého však již 19. prosince vystřídal Lt. Col. Dennis A. Rea.

S novým personálem, výzbrojí a zařazením se změnilo i spektrum úkolů, které 22. stíhací peruť měla plnit. Namísto čistokrevných těžkých stíhaček F-15C nyní Stingers létali na lehčích a univerzálnějších stíhacích bombardérech F-16CJ. A stejně jako v minulosti, tak i nyní byla 22. stíhací peruť nasazována do ostrých operací. O dobré práci, kterou jednotka odváděla, svědčí mimo jiné také nepřetržitá série udělených Air Force Outstanding Unit Awards.

Ke změně na velitelském postu 22. stíhací perutě došlo až 7. ledna 1997, kdy jednotku převzal Lt. Col. John K. Roll. Od roku 1998 se specialitou perutě staly mise SEAD (Suppression of Enemy Air Defense - potlačování nepřátelské protivzdušné obrany), známé také jako Wild Weasel. To se již schylovalo k největšímu bojovému nasazení Vzdušných sil Spojených států v Evropě (United States Air Forces in Europe, USAFE) druhé poloviny 90. let, jímž byla válka v Kosovu. Před zahájením kampaně se však 22. stíhací peruť nacházela v Turecku, kde její F-16 střežily severní bezletovou zónu v Iráku. Jak v Turecku, tak během kosovské kampaně vedl 22. stíhací peruť Lt. Col. Charles W. Lyon, jenž jednotku převzal 29. dubna 1998. Krátce po skončení operací nad Balkánem pak došlo k další změně na postu velitele, jímž se 21. června 1999 stal Lt. Col. Jonathan E. Bitler.

Události 11. září 2001 vyvolaly ráznou vojenskou reakci USA vůči Afghánistánu známou pod názvem operace Enduring Freedom. Stranou nezůstala ani 22. stíhací peruť ze Spangdahlemu, kterou v těchto pohnutých dobách vedl Lt. Col. Timothy W. Strawther. Ten převzal velení 11. června 2001. Po jednoznačném průběhu úvodní fáze operace, kdy letouny 22. stíhací perutě zajišťovaly stíhací ochranu transportních C-17, pak americké velení zaměřilo pozornost na dalšího nepřítele v regionu. Tím byl Irák Saddáma Husajna. Během počáteční fáze operace Iraqi Freedom velel 22. stíhací peruti Lt. Col. Henry M. Reed III, jenž převzal velení 20. prosince 2002. Primárním úkolem 22. stíhací perutě v rámci Iraqi Freedom bylo pochopitelně potlačování irácké protivzdušné obrany.

Konec 22. stíhací perutě nastal v roce 2010. Tehdy padlo rozhodnutí zredukovat počet perutí F-16 na základně Spangdahlem ze dvou na jednu. 22. i 23. stíhací peruť tedy část svých letounů F-16CJ odevzdaly zpět do USA, kde jimi bylo vyzbrojeno 148. stíhací křídlo Letecké národní gardy státu Minnesota. Zbylé letouny pak převzala nově aktivovaná 480. stíhací peruť, tedy stejná jednotka, kterou před šestnácti lety 22. stíhací peruť na Spangdahlemu nahradila. Konec dosavadních dějin 22. stíhací perutě nastal v pátek 13. srpna 2010, kdy současně s aktivací 480. stíhací perutě byla 22. stíhací peruť deaktivována.


Kampaňové stuhy:
Kosovo 1999.

Vyznamenání
30. června 1992-[31. března] 1994 Air Force Outstanding Unit Award
[1. dubna] 1994-30. června 1995 Air Force Outstanding Unit Award
1. srpna 1995-31. června 1997 Air Force Outstanding Unit Award
1. července 1997-30. června 1999 Air Force Outstanding Unit Award
1. července 1999-30. června 2001 Air Force Outstanding Unit Award
1. července 2001-30. června 2003 Air Force Outstanding Unit Award
1. července 2003-30. června 2005 Air Force Outstanding Unit Award.


Zdroje:
www.afhra.af.mil
www.afhra.af.mil
www.spangdahlem.af.mil
http://en.wikipedia.org/wiki/Bitburg_Air_Base
http://en.wikipedia.org/wiki/Spangdahlem_Air_Base
http://en.wikipedia.org/wiki/22d_Fighter_Squadron
www.spangdahlem.af.mil
www.spangdahlem.af.mil
URL : https://www.valka.cz/22-stihaci-perut-1991-2010-t93034#370079Verze : 0