Main Menu
User Menu

Pobočný muniční letecký sklad [1955-1956]

Auxiliary Air Ammunition Store

     
Název:
Name:
Pobočný muniční letecký sklad
Originální název:
Original Name:
Pobočný muničný letecký sklad
Datum vzniku:
Raised/Formed:
27.09.1955
Předchůdce:
Predecessor:
- (novovytvorený)
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.1956
Nástupce:
Successor:
2. ústřední muniční letecký sklad
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
27.09.1955-01.10.1956 Ústřední muniční letecký sklad
Dislokace:
Deployed:
27.09.1955-01.10.1956 Maršová-Rašov, Kasárny /

Velitel:
Commander:
27.09.1955-01.10.1956 Joneczek, Kazimir (Nadporučík)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

Poznámka:
Note:
01.11.1955-01.10.1956 VÚ 6183 Rašov
Zdroje:
Sources:
Kronika útvaru, www.vojenstvi.cz, ISSN 1802-151401
URL : https://www.valka.cz/Pobocny-municni-letecky-sklad-1955-1956-t93019#495659Verze : 1
MOD
Diskuse
Nemeňte dátumy vzniku podľa tej knihy čo vydal VHÚ.... Viem o tom, že historici majú v knihe iný dátum vzniku, ale ja čerpám priamo z KRONIKY útvaru, ktorú mám ako dnešný veliteľ tohto útvaru u seba v kancelárii.... K 1.11.1955 sa podľa kroniky začalo STRÁŽENIE navezenej munície, ale útvar už viac ako mesiac fungoval a navážali muníciu.


wade - OK. ostané sedí?
URL : https://www.valka.cz/Pobocny-municni-letecky-sklad-1955-1956-t93019#545382Verze : 4
MOD